سامانه مدیریت منابع انسانی یار طوری طراحی شده که کاربران بدون آموزش و وابستگی بتوانند با آن کار کنند با این حال اطلاعات تماس ما در سایت نیز وجود دارد.

اگر قصد دارید با ما همکاری کنید ، ما خوشحال می شویم که از لینک “درخواست همکاری” درخواست خود را ثبت کنید.