سیستم مدیریت منابع انسانی یار بر روی یک بستر اپن سورس (open source) نوشته شده است، در طراحی یار سعی شده از آخرین فناوری های روز دنیا استفاده شود.