سیستم و نرم افزار بخشنامه و آیین نامه


هیچ پستی در این صفحه یافت نشد.


سیستم و نرم افزار بخشنامه و آیین نامه


بخشی از فعالیت هر سازمانی اختصاص به تصویب آیین نامه و بخشنامه دارد. این آیین نامه ها می تواند خروجی جلسات باشد که هیات مدیره در آن برای امور سازمان تصمیم گیری می کند. این اسناد پس از تصویب، در قالب نامه اداری در اختیار افراد و واحدهای مربوطه سازمان قرار می گیرد.
مبنای این بخش نامه ها می تواند قوانین متعددی مانند قانون کار باشد. بنابراین بخشی از امور روتین هر سازمانی به این موضوع اختصاص دارد. از آن جایی که رسیدگی و مدیریت این امور، نیاز به صرف زمان و هزینه دارد، به نظر می رسد استفاده از نرم افزار در این رابطه باعث بهره وری شود.
استفاده از نرم افزارها و سیستم هایی که بتوانند این روندها و فرایندها را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند در این رابطه مطلوب است. سازمان می تواند بخشی از این فعالیت ها را به صورت هوشمند و خودکار به این نرم افزارها بسپارد. از هماهنگی برای پیگیری آیین نامه و بخشنامه ها تا ابلاغ آنها به شکل نامه اداری، کارها با این نرم افزارها سریع تر پیش می رود.
یکی از این نرم افزارها بهترین سیستم و نرم افزار بخشنامه است. این نرم افزار از نرم افزارهای اداری سیستم است.


سیستم بخش نامه


بهترین سیستم و نرم افزار بخشنامه و آیین نامه


بهترین نرم افزار بخشنامه و آیین نامه از نرم افزارهای اداری سیستم است که در کنار سایر ماژول ها به بهبود عملکرد سازمان کمک می کند. تسریع در انجام امور، دقت بیشتر فعالیت ها و اقدامات انجام شده حاصل استفاده از این نرم افزار خواهد بود. این نرم افزار، کلیه فعالیت های مربوط به تصویب بخش نامه را از برگزاری جلسه تا ابلاغ آن به صورت نامه اداری پیگیری می کند. کلیه اطلاعات و داده ها در این روند، در این نرم افزار به دقت ثبت و ضبط می شود. بدین ترتیب امکان نظارت و مدیریت بر انجام امور مربوطه تسهیل می شود.
نرم افزار می تواند بخش نامه ها را با قوانینی مانند قانون کار مطابقت دهد. بدین ترتیب این اطمینان می تواند حاصل شود که بخش نامه در تضاد با قوانین بالادستی مانند قانون کار نباشد. زیرا رعایت قوانینی مانند قانون کار برای همه سازمان ها در مدیریت منابع انسانی خود ضروری است. از سوی دیگر امکان ابلاغ بخش نامه ها به صورت نامه اداری، توسط این نرم افزار این اطمینان را حاصل می کند که بخش نامه ها به دست افراد مربوطه رسیده است. این نرم افزار دارای ویژگی ها و امکاناتی است که به برخی از آنها در این قسمت اشاره می شود.
ویژگی ها و امکانات بهترین سیستم و نرم افزار بخشنامه و آیین نامه
امکانات و ویژگی های سیستم و نرم افزار بخشنامه و آیین نامه شامل موارد زیر است:
• امکان تعریف جلسه های تصویب آیین نامه ها و بخشنامه ها
• امکان تعریف افراد شرکت کننده در جلسه های مورد نظر برای تصویب آیین نامه و بخشنامه
• امکان تعریف بخش نامه ها و آیین نامه ها
• امکان تعریف سطح دسترسی به دسترسی به بخش نامه های هر واحد و بخش سازمان
• امکان ثبت و ضبط کلیه جزییات مربوط به جلسه های تصویب آیین نامه و بخشنامه
• امکان تعریف قانون کار و سایر قانون های بالادستی برای اطلاع به هیات مدیره در ضمن تصویب آیین نامه ها و بخشنامه های مورد نیاز
• امکان تطبیق بندهای آیین نامه ها با بندهای قانون کار و سایر قوانین بالا دستی سازمان
• امکان آرشیو کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های مصوب
• امکان دسترسی واحدهای سازمان مشخص به آرشیو و پیشینه بخش نامه های مصوب
• امکان ابلاغ کلیه آیین نامه های تصویب شده در جلسه هیات مدیره و مدیریت در قالب نامه اداری
• امکان پیگیری اجرای آیین نامه ها در واحد ها و بخش های مربوطه سازمان
• ارائه کلیه خدمات بر بستر ابری و به صورت نرم افزار به عنوان خدمت یا SaaS
• امکان استفاده از نسخه آزمایشی و رایگان این نرم افزار اداری برای مدت زمان مشخص
• امکان برقراری ارتباط با سایر ماژول ها و نرم افزارهای سیستم
این نرم افزار اداری که به مدیریت امور تصویب و ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان می پردازد، بر بستر ابری ارائه خدمات می کند. بدین معنا که سازمان در استفاده از این نرم افزار برای ساماندهی امور مربوط به تصویب و ابلاغ بخش نامه های خود نیازی به نصب این نرم افزار، یا به روز رسانی آن ندارد. کلیه اطلاعات و داده ها در هر زمان و مکانی در دسترس سازمان خواهد بود. هیچ محدودیت زمانی و مکانی برای این دسترسی وجود ندارد.
سازمان در استفاده از این نرم افزار متحمل هیچ هزینه ای بابت سخت افزار خاص، نصب نرم افزار، و ارتقای آن نخواهد شد. بنابراین بسیار مقرون به صرفه می باشد. از طرف دیگر امنیت داده ها و اطلاعات ثبت و ضبط شده در این نرم افزار تضمین شده است. از این بابت هیچ نیازی به نگرانی یا دغدغه برای سازمان وجود ندارد.
همچنین امکان این که سازمان بتواند از نسخه دمو یا آزمایشی این نرم افزار به مدت زمان تعیین شده ای استفاده کند فراهم است. در طول این مدت استفاده سازمان کاملا رایگان بوده و پس از سپری شدن این زمان امکان تمدید استفاده با پرداخت هزینه محدودی وجود دارد.
نرم افزار آیین نامه می تواند در ارتباط با سایر ماژول ها و نرم افزارهای سیستم باشد. برخی از این سیستم ها شامل موارد زیر هستند:


سیستم آیین نامه


سیستم های مرتبط با بهترین سیستم و نرم افزار بخشنامه و آیین نامه


در سیستم این امکان فراهم شده است که نرم افزار و ماژول های متعدد این سیستم بنا به ضرورت و نیاز سازمان با هم در ارتباط باشند. برخی از سیستم های مرتبط با سیستم و نرم افزار بخشنامه می تواند شامل موارد زیر باشد:


نرم افزار مدیریت جلسات


مدیریت امور مربوط به برگزاری جلسه و پیگیری مصوبات آن، از وظایف طراحی شده برای نرم افزار مدیریت جلسات است. بخشی از فعالیت های مربوط به تصویب و ابلاغ آیین نامه ها، به برگزاری جلسه بر می گردد. بنابراین این دو نرم افزار می توانند در ارتباط با هم باشند.
حاصل این همکاری ها می تواند منجر به مدیریت بهتر امور و عملکرد مطلوب تر سازمان شود. در این همکاری، کلیه امور مربوط به مقدمات برگزاری جلسه می تواند بر عهده نرم افزار مدیریت جلسات قرار گیرد.


نرم افزار اتوماسیون اداری


یکی از وظایف بهترین نرم افزار آیین نامه این است که مصوبه هایی که به شکل آیین نامه هستند را به صورت نامه اداری در اختیار بخش های مختلف سازمان قرار دهد. از آن جایی که نامه اداری نیز جزو مکاتبات اداری است، پیگیری مسائل مربوط به آن بر عهده نرم افزار اتوماسیون اداری است.
نرم افزار اتوماسیون اداری می تواند کار ابلاغ مصوبه ها به صورت نامه اداری را انجام دهد. بدین ترتیب نامه اداری به سرعت در اختیار واحد ها و بخش های سازمان قرار می گیرد. در نهایت وظیفه ابلاغ بخش نامه های مصوب به سرعت و دقت انجام می شود.


آرشیو و بایگانی


آیین نامه ها که حاصل برگزاری جلسه هیات مدیره و سایر افراد تصمیم ساز سازمان هستند باید در نرم افزاری آرشیو شود. بدین ترتیب امکان دسترسی به این بخش نامه ها و اطلاعات آنها فراهم می شود. این وظیفه می تواند با برقراری ارتباط با نرم افزار آرشیو و بایگانی انجام شود.


شرایط استفاده


بهترین نرم افزار اداری بخشنامه از آن دسته نرم افزارهایی است که مورد نیاز همه سازمان ها قرار می گیرد. این نرم افزار کلیه امور مربوط به تصویب و ابلاغ آیین نامه های سازمان را پیگیری می کند. بخش نامه هایی که باید در راستای قانون کار و سایر قوانین بالا دستی سازمان باشد. بتواند با قانون کار و سایر قوانین همسو باشد و مسائل سازمان را حل و فصل نماید.
پیگیری فعالیت های مربوط به تصویب و ابلاغ آن به صورت نامه اداری، از مواردی است که همه سازمان ها به نوعی درگیر آن هستند. این نرم افزار کمک می کند همه این امور با مدیریت بهتری انجام شود.
از آن جایی که این نرم افزار مانند سایر ماژول ها طراحی شده در سیستم نرم افزاری بر بستر ابری ارائه خدمات می کند، باعث صرفه جویی های بسیاری در هزینه های سازمان می شود.
از طرفی امکان دسترسی و استفاده از این نرم افزار به صورت آزمایشی و رایگان نیز برای همه سازمان های متقاضی وجود دارد. در نهایت اگر به دنبال استفاده از نرم افزار مطلوب و مناسبی برای مدیریت امور مربوط به آیین نامه ها هستید این نرم افزار گزینه بسیار خوبی است.

 

وبلاگ یار | نرم افزار سازمانی | شرایط استخدام

نمایش 0 از 0 نتایج