نقلیه


هیچ پستی در این صفحه یافت نشد.


سامانه خودرو، ماشین و نقلیه


رسیدگی و مدیریت به امور حمل و نقل از مسائلی است که همه سازمان ها به نحوی با آن درگیر هستند. هر سازمانی برای رسیدگی به امور اداری و سازمانی خود، انواع خودرو ها را در اختیار دارد. نگهداری و رسیدگی به این وسایل نقلیه نیازمند مدیریت، و پیگیری مسائلی چون تعمیرات، بیمه و سرویس های دوره ای است. برای رسیدگی به این امور به نظر می رسد بهتر باشد از نرم افزارهایی استفاده شود. بدین ترتیب سازمان می تواند به صورت موثرتری امور مربوط به وسایل حمل ونقل را مدیریت کند.

این سامانه ها می توانند به سازمان کمک کنند برای نگهداری خودروهای سازمان بهتر عمل کنند. همچنین کلیه مسائل مانند برنامه ریزی بهتر برای استفاده از امکانات سازمان را بهتر انجام دهد. تعمیرات و مسائل مربوط به استفاده بهینه از این امکانات حمل ونقل نیز می تواند به وسیله این نرم افزارها بهتر انجام شود.

بهترین سامانه خودرو از این دست نرم افزارهای اداری است که سعی کرده است به سازمان در این رابطه کمک کند.

 

سامانه خودرو

 

بهترین سامانه خودرو، ماشین و نقلیه


بهترین سامانه خودرو و ماشین، از زیر مجموعه های سیستم و از نرم افزارهای اداری به شمار می رود. این نرم افزار برای رسیدگی و مدیریت امور نگهداری و استفاده بهینه از وسایل حمل و نقل سازمان به کار می آیند. بهترین نرم افزار خودرو، و ماشین کلیه اطلاعات مربوط به ماشین ها و وسایل حمل و نقل مربوط به سازمان را ثبت و ضبط می کند.

ممکن است برخی از این ماشین ها در تملک سازمان باشد و یا سازمان آنها را برای انجام امور سازمان و حمل و نقل اجاره کرده باشد.

همچنین اطلاعات کلیه پرسنل مربوط به حمل و نقل که با سازمان همکاری دارند در این نرم افزار ثبت و ضبط می شود.

همچنین از آن جایی که نگهداری از این وسایل حمل ونقل نیاز به اقدامات خاصی مانند سرویس دوره ای، تعویض روغن، تعمیرات، و... دارند، کلیه این فرآیندها نیز از طریق این نرم افزار مدیریت می شود. همچنین اقداماتی مانند بیمه وسیله، بیمه شخص ثالث ماشین مورد نظر با همکاری ماژول بیمه غیر درمانی سیستم انجام می شود. عوارض شهرداری، معاینه فنی، و ... مسائل دیگر نیز از طریق بهترین سامانه ماشین انجام می شود.

بهترین نرم افزار ماشین در صورت سر رسید رویدادهای خاص مانند نزدیک شدن به زمان اتمام بیمه ماشین، یا معاینه فنی نوتیفیکیشن هایی ارسال می کند. بدین ترتیب پیش از رسیدن زمان موعد، سازمان می تواند برای تمدید بیمه های ماشین یا معاینه فنی آن اقدام کند.

این نرم افزار دارای ویژگی ها و امکاناتی است که به برخی از آنها دراین قسمت اشاره می شود:

 

ویژگی ها و امکانات سامانه خودرو، ماشین و نقلیه


 

بهترین سامانه نقلیه که نرم افزار اداری است کمک می کند همه امور مربوط به ماشین ها، و نگهداری از آنها به سرعت و دقت انجام شود.

این سامانه ویژگی ها و امکاناتی دارد که در این جا به برخی از آنها اشاره می شود:

 • امکان ثبت و ضبط کلیه اطلاعات و داده های مربوط به وسایل حمل ونقل در اختیار سازمان

 • امکان ثبت و ضبط کلیه اطلاعات و داده های مربوط به وسایل نقلیه تحت تملک سازمان

 • امکان برنامه ریزی برای انجام سرویس دوره ای در زمان مقرر خود برای نگهداری بهینه از وسایل حمل و نقل سازمان

 • امکان ثبت و ضبط کلیه اطلاعات مربوط به افراد استفاده کننده از انواع وسایل حمل ونقل سازمان

 • امکان ارائه کلیه ضوابط استفاده کارکنان از خودروهای سازمان

 • امکان برنامه ریزی برای انعقاد بیمه خودرو، بیمه شخص ثالث ماشین در زمان مقرر خود با همکاری با ماژول بیمه غیر درمانی سیستم نرم افزاری

 • امکان ارسال نوتیفیکیشن برای زمان سر رسید انجام و تمدید بیمه های مختلف ماشین و سرویس های دوره ای مانند معاینه فنی

 • امکان برنامه ریزی برای انجام تعمیرات ماشین هایی که نیاز به تعمیر دارند.

 • امکان برنامه ریزی برای انجام معاینه فنی کلیه وسایل حمل و نقل ماشین در زمان مقرر خود

 • ارائه گزارش های مختلف از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در رابطه با حمل و نقل

 • ارائه کلیه خدمات نرم افزار و بهترین سامانه نقلیه بر بستر ابری و به صورت نرم افزار به عنوان خدمت یا SaaS

 • امکان استفاده از نسخه رایگان و دموی بهترین سامانه وسایل حمل ونقل در مدت زمان مشخص

 • امکان ارتباط با سایر ماژول های سیستم برای انجام تعمیرات و نگهداری، بیمه ماشین، اموال و دارایی ها و ...


سامانه خودرو و حمل و نقل

 

بهترین نرم افزار خودرو و ماشین که از نرم افزاهای اداری سیستم است مانند سایر ماژول ها، بر بستر ابری ارائه می شود. بنابراین نیازی به نصب، نگهداری و ارتقا نرم افزار ندارد. از بابت دسترسی به نرم افزار، هیچ محدودیت زمانی و مکانی وجود ندارد.

هر کسی از مجموعه اداری در صورت تایید دسترسی، در هر زمان و مکانی می تواند به این نرم افزار دسترسی داشته باشد. از سوی دیگر از آن جایی که نیازی به دغدغه ای تحت عنوان محل ذخیره داده ها و اطلاعات ندارد، و بر بستر ابری ارائه می شود صرفه جویی های زیادی در هزینه های سازمان خواهد داشت.

امکان ارتباط بهترین نرم افزار و سامانه نقلیه با سایر ماژول ها و سیستم های زیر مجموعه نرم افزاری وجود دارد. یکی از این سامانه ها نرم افزار اداری تعمیرات و نگهداری است. وسایل حمل و نقل سازمان در صورتی که نیاز به تعمیر داشته باشند می توانند با همکاری این دو سامانه، تعمیر شده و نگهداری شوند. در اینجا به برخی از این سیستم ها اشاره می شود:

 

سیستم های مرتبط با سامانه خودرو، ماشین و نقلیه


 

سیستم های مرتبط با بهترین سامانه نقلیه با سایر ماژول ها و نرم افزارهای زیر مجموعه در ارتباط است. سیستم های بیمه غیر درمانی، سیستم اداری تعمیرات و نگهداری، سیستم اموال و دارایی ها از این جمله اند.

برای انعقاد و تمدید بیمه های خودرو، و بیمه شخص ثالث آن می تواند با بهترین سیستم بیمه غیر درمانی در ارتباط باشد. کلیه اطلاعات ثبت و ضبط شده در بهترین سیستم بیمه غیر درمانی می تواند در این نرم افزار مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ماشین های سازمان که جزوی از سرمایه سازمان محسوب می شوند، در سیستم اموال و دارایی های سازمان ثبت و ضبط می شوند. برای انجام تعمیرات و سرویس های دوره ای، همچنین معاینه فنی هم باید با بهترین سیستم تعمیرات و نگهداری در ارتباط باشند.

 

شرایط استفاده


 

بهترین نرم افزار اداری و سامانه نقلیه کلیه امور مربوط به وسایل حمل و نقل سازمان را مدیریت می کند. بدین ترتیب انجام تعمیرات، نگهداری و بیمه ماشین در زمان خود به نحو شایسته ای انجام می شود. این نرم افزار نیازی به نصب، نگهداری و روز آمد سازی ندارد.

همچنین امکان استفاده از نسخه آزمایشی و دموی این نرم افزار برای سازمان های متقاضی فراهم است. در طول زمان مشخص شده سازمان ها می توانند به صورت رایگان از این نرم افزار استفاده کنند.

اگر به دنبال نرم افزار و سامانه ای هستید که کلیه امور مربوط به وسایل حمل و نقل سازمان را مدیریت و ساماندهی کند، می توانید از بهترین نرم افزار خودرو، ماشین و نقلیه استفاده کنید.

از دیگر نرم افزار های سازمانی، نرم افزار فروش و نرم افزار دبیرخانه را می توان نام برد.

وبلاگ یار

نمایش 0 از 0 نتایج