سامانه هوش تجاری

هوش تجاری


هوش تجاری یکی از پر کاربرد ترین مفاهیم موجود در دنیای کسب و کار امروز است. هوش تجاری یا bi، فرایند فن آوری محوری است که به تحلیل داده ها می پردازد. در نهایت حاصل پردازش داده دراختیار مدیریت و نهادهای تصمیم ساز سازمان قرار می گیرد.
هوش تجاری یا bi، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و آن را در قالب صورت های مختلف گزارش، چارت، نقشه، گراف و دیگر ابزارهای انتقال اطلاعات گرافیکی در می آورد. این گزارش های بصری و دیداری می تواند دراختیار داشبورد مدیریتی سازمان قرار گیرد. همچنین در کنار این گزارش ها سامانه هوش تجاری می تواند پیشنهادات سازنده ای در اختیار نهادهای تصمیم ساز شرکت یا سازمان قرار دهد.


هوش تجاری


سامانه هوش تجاری


برخی از سازمان ها ترجیح می دهند هوش تجاری را از طریق سیستم های تخصصی سازمان خود به کار گرفته و در سازمان مستقر نمایند. در این صورت سازمان با استفاده از این سامانه می تواند به مدیر کمک کند دریابد در کدام از یک موارد و پروژه ها موفقیت یا شکست داده است، چه عواملی باعث این موفقیت یا شکست شده است. چه عواملی تاثیر بیشتری بر موفقیت پروژه دارد و کدام عوامل، تاثیر بیشتری بر شکست آن پروژه دارند.
همچنین می تواند پیشنهادهای سازنده در اختیار مدیریت قرار دهد.
در واقع، هوش تجاری یا bi، در یک نگاه جامع به ترکیب، تجریه و تحلیل اطلاعات و داده، به اشتراک گذاری و مصور کردن آنها می پردازد. این ابزار کمک می کند داده های ارزشمند از سیستم های داخلی و خارجی سازمان گردآوری شده و سپس مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. در نهایت گزارشی تهیه شود که به مدیریت سازمان کمک کند تصمیم های سرنوشت ساز برای سازمان اتخاذ کند.
پیشنهادهای ارائه شده در قالب گزارش ارائه شده می تواند در بسیاری از موارد کارساز و مفید باشد. زیرا این پیشنهادات بر اساس تجزیه وتحلیل داده های موجود ارائه شده است.
سازمان با استفاده ازسامانه هوش تجاری یا bi، می تواند گزارشات مورد نیاز را به سرعت تهیه کند، به سرعت تصمیم های هوشمندانه و بر مبنای تحلیل و پردازش داده ها اتخاذ کند، باعث افزایش بهره وری سازمان شود. با استفاده از سامانه هوش تجاری و انجام فرایندهای مربوط به bi، نیاز به هزینه های کمتری برای مدیریت منابع انسانی است.


بهترین سامانه هوش تجاری


بهترین سامانه هوش تجاری یکی از زیر مجموعه های سیستم نرم افزاری است. این سیستم، دربردارنده یک فریم ورک یا چارچوب کاری است که فرایندها، ابزار و فناوری مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده ها و تبدیل آن ها به اطلاعات را شامل می شود. سازمان می تواند با استفاده از این نرم افزار، به تبدیل داده به اطلاعات و در قدم بعدی تبدیل اطلاعات به دانش بپردازد.
با استفاده از این دانش که حاصل پردازش اطلاعات است، سازمان می تواند تصمیم های بهتر و هوشمندانه تری اتخاذ کند. در نهایت بهبود عملکرد سازمان و افزایش کارآیی و بهره وری آن را خواهیم داشت.
این سامانه bi، دارای ویژگی ها و مشخصاتی است که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می شود.


ویژگی ها و امکانات بهترین سامانه هوش تجاری


برخی از ویژگی های و امکانات سامانه هوش تجاری یا bi، شامل موارد زیر است:
• ثبت و ضبط کلیه داده های مربوطه در انبار داده ها
• شخصی سازی داشبورد های مختلف بر اساس نیاز سازمان
• ارائه گزارش های بصری و دیداری و ارسال آن ها به داشبورد مدیریتی
• تجزیه وتحلیل و پردازش کلیه داده های ثبت شده و تبدیل آنها به اطلاعات
• انجام امور داده کاوی، جستجو، پردازش تحلیلی یا OlAP
• ارائه داشبوردهای عملیاتی
• بصری سازی و دیداری سازی اطلاعات
• مدیریت داشبورد ها
• ارائه پیشنهادهای برآمده از نتایج پردازش داده ها و اطلاعات به مدیریت و دیگر نهادهای مهم تصمیم ساز سازمان
• امکان ارتباط با دیگر ماژول ها و سیستم های زیر مجموعه سیستم نرم افزاری مانند داشبورد مدیریتی
• ارائه کلیه خدمات بر بستر ابری و به صورت نرم افزار به عنوان خدمت یا SaaS
• امکان استفاده از نسخه دموی این نرم افزار برای استقرار هوش تجاری یا bi، به مدت زمان مشخص در سازمان به صورت رایگان


سامانه هوش تجاری


سیستم های مرتبط با بهترین سامانه هوش تجاری


بین سیستم های نرم افزاری امکان برقراری ارتباط وجود دارد. سامانه هوش تجاری نیز می تواند با دیگر ماژول های زیر مجموعه یار مرتبط شود. در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود.


داشبورد مدیریتی


یکی از سیستم های زیر مجموعه سیستم نرم افزاری برای مدیریت امور مربوط به ارائه گزارش به مدیریت، نرم افزار داشبورد مدیریتی است. این نرم افزار کلیه گزارش های گردآوری و ارسال شده را به صورت گرافیکی و دیداری در اختیار مدیریت و نهادهای تصمیم ساز قرار می دهد. به این ترتیب با ارائه گزارش های مفید و مختصر و پیشنهادات سازنده و کارآمد در زمان مدیریت صرفه جویی کرده و باعث می شود تصمیم های مهم سازمان به سرعت اتخاذ شوند. بین این داشبورد مدیریتی و سامانه هوش تجاری یا bi سیستم می تواند ارتباط برقرار شود.
به این صورت گزارش های حاصل پردازش داده ها و اطلاعات گردآوری شده در بهترین سامانه هوش تجاری به داشبورد مدیریتی ارسال می شود. در این صورت این گزارش ها در اختیار مدیریت قرار می گیرد تا بتواند با استفاده از این گزارش ها و پیشنهادات به سرعت تصمیم های مهم و هوشمندانه اش را اتخاذ کند.
همچنین می تواند با نرم افزارها و سامانه گزارش دهی، و پیشنهاد دهی نیز مرتبط شود. بدین ترتیب نوعی یکپارچگی در ارائه گزارش یا پیشنهاد ایجاد می شود.


شرایط استفاده


نرم افزار هوش تجاری یا bi، از نرم افزارهای مهم طراحی شده در سیستم نرم افزاری است. این نرم افزار در کنار دیگر نرم افزارها مانند داشبورد مدیریتی، داده های موجود در سازمان و خارج از آن، را بر اساس نیازها و اهداف سازمان گردآوری، تجزیه و تحلیل می کند. حاصل پردازش داده ها و اطلاعات مربوطه، به صورت گزارش مخصوصا گزارش های بصری و دیداری در اختیار مدیریت و نهادها و بخش های تصمیم ساز سازمان قرار می گیرد.
این نرم افزار مانند دیگر ماژول های زیر مجموعه سیستم نرم افزاری بر بستر ابری و به صورت Cloud ارائه می شود. به این معنا که دیگر نیازی برای صرف هزینه برای نصب، نگه داری و ارتقای آن وجود ندارد. کلیه اطلاعات و داده ها از هر مکان و زمانی قابل دسترس است. سازمان نگرانی بابت امنیت داده ها و اطلاعات مهم سازمانی نخواهد داشت.
کیفیت ارائه خدمات و سرعت انجام آن بسیار بالا در نظر گرفته است. بنابراین امور مربوط به پردازش داده و ارائه گزارش و پیشنهادهای استخراج شده از حاصل پردازش اطلاعات به سرعت و دقت بالایی انجام می شود.
سازمان می تواند در مدت زمان تعیین شده توسط سیستم از نسخه دموی آن به صورت رایگان استفاده نماید.

 

وبلاگ یار

نمایش 2 از 2 نتایج