نرم افزار و سامانه مدیریت کار ها

نرم افزار مدیریت کار و مدیریت پروژه چیست؟


همه سازمان ها پروژه ها، کارها و وظایفی دارند که باید در زمان خود انجام شود. مدیریت و اجرای این حجم عظیم کار، و وظیفه فقط با برنامه ریزی و تقسیم کار و مسئولیت امکان پذیر است. برخی از سازمان ها سعی می کنند برنامه ریزی و انجام به موقع و دقیق این امور را با استفاده از نرم افزارهایی انجام دهند.
این نرم افزارها امکان پیگیری و رصد تسک ها، مسئولیت ها و وظیفه های مقرر را برای به سرانجام رساندن امور و برنامه های سازمان فراهم می کنند. بدین ترتیب سازمان می تواند از این که امور به سرعت و دقت پیگیری شوند اطمینان داشته باشد.
در این نرم افزارها کلیه امور و طرح های سازمان که می تواند از ساده تا پیچیده مقوله بندی شود، به کارها و وظیفه ها و تسک های خردتر تقسیم می شوند. امکان گروه بندی و مقوله بندی این کارها و مسئولیت ها نیز وجود دارد.
با استفاده از نرم افزار، کلیه افراد و نیروی انسانی که در انجام برنامه های مختلف سازمان همکاری و فعالیت دارند، متوجه وظیفه و تسک تعیین شده خود خواهد بود. بدین ترتیب هر کدام از افراد مسئول اجرای بخشی از طرح ها و برنامه های سازمان خواهند داشت و در قبال اجرای درست آن مسئولیت دارند.
بنابراین این نرم افزار ها، ابزار مهمی برای مدیریت کار تیمی در کنار مدیریت پروژه نیز محسوب می شود. وظایف و امور مشخص شده در این نرم افزار برای اجرای طرح ها و برنامه های سازمان می تواند متنوع باشد. از کارهای تعریف شده شخصی برای هر کدام از نیروهای انسانی تا برگزاری و شرکت در جلسات می تواند متفاوت باشد.
نرم افزار های مدیریت کار ها، کلیه این تسک ها، وظیفه ها و کارهای مورد نیاز برای اجرای برنامه های سازمان را تقسیم بندی می کنند. سپس برای هر کدام از آنها زمان اجرا، شروع و پایان تعریف می کنند.
کلیه اطلاعات و داده های انجام این وظیفه ها و تسک ها در این نرم افزار ثبت و ضبط می شود. بنابراین امکان گرفتن گزارش های دقیق و کامل از فرایند اجرای پروژه های مختلف فراهم است.
بدین ترتیب امکان رصد و نظارت بر انجام امور و کارهای سازمان در اجرای طرح ها و برنامه هایش تسهیل می شود. مدیران سازمان با استفاده از این گزارش ها می توانند وضعیت اجرای پروژه را با آن چه پیش از این برنامه ریزی شده است بسنجند. با این مقایسه می توان درک درستی از نحوه اجرای برنامه ها و میزان تعهد افراد به زمان بندی اجرای مسئولیت های محوله به دست آورد.
این نرم افزار ها به انجام به موقع و دقیق کلیه وظیفه ها و تسک های تعریف شده برای اجرای پروژه کمک شایانی می کنند. زیرا برای هر کدام از وظایف و امور تعیین شده برنامه زمان بندی ای طراحی شده است که باید نیروهای انسانی فعال در این طرح ها به این برنامه متعهد و پایبند باشند. با اجرای درست امور در زمان خود، سازمان می تواند اطمینان حاصل کند که برنامه های طرح ریزی شده اش در زمان خود انجام خواهند شد.
بهترین نرم افزار مدیریت کار تیمی یکی از این نرم افزارهاست که جزو نرم افزارهای عمومی مجموعه به حساب می آید. کلیه سازمان ها می توانند از این نرم افزار برای ساماندهی و پیگیری امور، و برنامه ریزی و اجرای پروژه هایشان استفاده کنند. با استفاده از این نرم افزار جایگزین ترلو کلیه جزییات مربوطه به انجام طرح ها و برنامه های سازمان پوشش داده می شود.
در اینجا بیشتر با این نرم افزار و سامانه آشنا می شویم.

نرم افزار مدیریت کار ها
بهترین نرم افزار و سامانه مدیریت کارها


بهترین نرم افزار و سامانه مدیریت کار ها، از دسته نرم افزارهای عمومی مجموعه است. بدین معنا که استفاده از این نرم افزار برای عموم سازمان ها و به صورت رایگان خواهد بود. برای استفاده از این نرم افزار نیازی نیست سازمان هزینه ای بپردازد.
این نرم افزار ابزار مهمی برای برنامه ریزی و اجرای پروژه ها و امور سازمانی است. سازمان با استفاده از این سامانه، کلیه وظایف و تسک های تعریف شده برای اجرای برنامه های سازمان را برای هر کدام از نیروهای انسانی مشارکت کننده تعریف می کند. افراد باید در چارچوب وظیفه و تسکی که برای آنها تعریف شده است کار ها را پیش ببرند. بدین ترتیب هر کدام از وظایف تعریف شده به واحد ها و افراد مربوطه بر اساس شرایط تعریف شده در طراح، واگذار می شود.
کلیه روند اجرای طرح ها و برنامه های سازمان به این ترتیب با شفافیت کامل در دسترس مدیران و نهاد های نظارتی قرار می گیرد. به راحتی و سهولت می توان بر عملکرد هر کدام از نیرو های انسانی فعال در این برنامه ها و طرح ها، دسترسی و نظارت داشت. مشاهده و رصد این عملکرد ها بعدها می تواند در ارزیابی و ارزشیابی نیروی انسانی تاثیر بسزایی داشته باشد.
سازمان می تواند به این ترتیب هم وضعیت برنامه ریزی و اجرای طرح و برنامه را از نزدیک رصد کند و هم عملکرد افراد فعال در طرح ها و برنامه ها را با سنجش فعالیت آن ها در وظیفه و تسک محوله ارزیابی کند.
شاید بتوان گفت نرم افزار مدیریت کار ها مانند یک اتاق شیشه ای عمل می کند که همه چیز در آن واضح و مشخص است. این که وظیفه محول شده به هر کدام از نیروهای انسانی در چه زمانی انجام شده است و تا چه میزان با زمان تعیین شده مطابقت دارد. همچنین اطلاعاتی راجع به روند پیشرفت مراحل مختلف پروژه در اختیار مدیران سازمان قرار می دهد.
این نرم افزار دارای ویژگی ها و امکاناتی است که به برخی از آنها در این قسمت اشاره می شود.

ویژگی ها و امکانات نرم افزار مدیریت کار ها و مدیریت پروژه چیست؟


بهترین نرم افزار و سامانه مدیریت کار ها امکان پیگیری و رسیدگی انعطاف پذیر امور و برنامه ها را برای سازمان فراهم کرده است. از طریق این نرم افزار افراد می توانند برای اجرای برنامه های مختلف سازمان برنامه ریزی کنند.
زمان های اجرای هر کدام از وظایف در این نرم افزار ثبت می شود و پروژه های بزرگ به تسک ها و وظیفه های خردتر تقسیم می شوند تا به ساده ترین شکل ممکن انجام شوند. بدین ترتیب هر کدام از افراد و نیروی انسانی فعال در طرح و برنامه از وظیفه خود آگاه می شوند. در هر روز، اطلاع دارند که دقیقا باید چه وظیفه و تسکی را پیگیری کنند و ...
این نرم افزار دارای ویژگی ها و امکاناتی است که به برخی از آنها در این قسمت اشاره می شود.
• امکان برنامه ریزی برای اجرای پروژه ها از طریق تعیین تسک ها و وظیفه های مقرر برای هر کدام از نیروی انسانی فعال در آن
• امکان دسترسی به زمان شروع اجرای هر کدام از وظایف و تسک های تعریف شده
• امکان دسترسی به کلیه اطلاعات و داده های ثبت شده از وضعیت اجرای پروژه
• اطلاع از وضعیت و روند پیشرفت پروژه
• امکان ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس وظایف و مسئولیت های تعریف شده برای آنها در اجرای پروژه های سازمان
• امکان برقراری ارتباط بین تیم اجرای پروژه برای رفع مشکلات و مسائل
• امکان زمان بندی اجرای پروژه با استفاده از ماژول تقویم کاری
• امکان اولویت بندی وظیفه ها و تسک های تعریف شده
• امکان تعریف کار جدید در صورت نیاز
• امکان پیگیری و رصد وظیفه ها و تسک های تعریف شده
• ارسال پیام یا نوتیفیکیشن اتوماتیک در صورت تغییر در هر کدام از وظیفه ها و تسک ها
• توجه به امنیت داده ها و اطلاعات
• امکان ارائه گزارش های مختلف از وضعیت اجرای پروژه و عملکرد هر کدام از واحد سازمانی و نیرو های انسانی درگیر در برنامه های سازمان
• ارائه کلیه خدمات نرم افزار بر بستر ابری و به صورت نرم افزار به عنوان خدمت یا SaaS
• استفاده رایگان از بهترین نرم افزار مدیریت کارها برای کلیه سازمان ها
بهترین نرم افزار مدیریت کار ها مانند سایر نرم افزارها و سیستم های طراحی شده بر بستر ابری ارائه می شود. بنابراین سازمان در استفاده از آن نیازی برای هزینه کرد بابت نصب، نگه داری و ارتقای نرم افزار ندارد. همچنین می تواند در هر زمان و مکانی فارغ از هر نوع محدودیت، به این نرم افزار دسترسی داشته باشد.
این نرم افزار موجب صرفه جویی های خوبی در هزینه های سازمان می شود. زیرا نیازی به سرور مرکزی ندارد. همچنین می تواند با سایر ماژول ها اعم از ماژول تقویم کاری مرتبط شود.
بدین ترتیب هم با یکپارچگی داده و اطلاعات مانع از دوباره کاری می شود. هم در وقت و انرژی افراد سازمان صرفه جویی کرده ارزش آفرینی می کند. همچنین امنیت کلیه داده ها و اطلاعات این نرم افزار تضمین شده است و از این بابت جای هیچ دغدغه ای وجود ندارد.
از آن جایی که این ماژول جزو سیستم های عمومی است، برای استفاده از آن نیازی به پرداخت هیچ هزینه ای نیست و کاملا رایگان در اختیار سازمان قرار می گیرد.
در اینجا بیشتر با سیستم ها و ماژول هایی که می توانند با نرم افزار مدیریت کار ها ارتباط داشته باشند آشنا می شویم.

مدیریت کار ها
سیستم های مرتبط با بهترین نرم افزار مدیریت کار ها


سیستم نرم افزاری به نحوی طراحی شده است که ماژول های زیر مجموعه آن می توانند با یکدیگر در ارتباط باشند. بهترین نرم افزار مدیریت کارها نیز از این امکان برخوردار است. این ماژول می تواند با سایر سیستم های دیگر در ارتباط باشد. از این سیستم ها می توان به سیستم مدیریت پروژه یا تقویم کاری اشاره کرد.
این نرم افزار می تواند امور اجرای برنامه هایی که توسط سیستم مدیریت پروژه طرح ریزی شده است را تسهیل می بخشد. بدین ترتیب اجرای انواع طرح ها و برنامه های سازمان با سرعت و کیفیت بالاتری انجام خواهد شد. همچنین برای زمان بندی و اجرای به موقع این تسک ها و وظیفه ها می تواند از بهترین نرم افزار تقویم کاری استفاده کند.
این مشارکت و ارتباط، منجر به این خواهد شد که برای اجرای طرح های سازمان نیازی به نگرانی بابت تاخیر در انجام امور یا به تعویق افتادن آنها نیست.
این سیستم، همچنین می تواند مورد استفاده کلیه واحد های سازمانی که نیاز به برنامه ریزی و تقسیم کارها و وظایف دارند قرار گیرد. به عنوان نمونه ماژول جلسات نیز می تواند برای تقسیم کارهای مورد نیاز برای اجرای جلسات از این نرم افزار استفاده کند.

شرایط استفاده


بهترین نرم افزار مدیریت کارها (جایگزین ترلو)، از دسته نرم افزارهایی است که برای اجرای انواع طرح ها و برنامه های سازمان مورد نیاز است. این نرم افزار کار تقسیم وظایف و تسک های مورد نیاز برای اجرای طرح های سازمان را به عهده دارد.
این نرم افزار طراحی شده در سیستم، مورد استفاده کلیه سازمان هایی است که طراحی و اجرای انواع پروژه ها را در دست دارند. از طرح های ساده تا پیچیده، نیاز به تقسیم کار و وظیفه و تسک است. بدین ترتیب نیروی انسانی به خوبی در جریان فعالیت هایی که باید در هر مرحله از طرح داشته باشد قرار می گیرد.
سازمان با استفاده از این نرم افزار می تواند طرح های پیچیده را به وظایف و امور کوچکتر و خردتر تقسیم کند. هر کدام از این تسک ها و وظایف را به نیروی انسانی مورد نظر بسپارد و بر نحوه عملکرد وی نظارت داشته باشد. امکان استفاده از گزارش های مختلف نیز در این راستا وجود دارد. داده ها و اطلاعات ثبت و ضبط شده در این نرم افزار، چشم انداز واضحی از نحوه اجرای طرح ها و برنامه های سازمان پیش روی مدیران قرار می دهد.
همچنین با زمان بندی درستی که با همکاری با ماژول تقویم کاری انجام می شود، بر تسریع انجام امور محوله به هر کدام از واحد سازمانی تاکید شده و امور با سرعت بهتری انجام می شوند.
اگر برای انجام امور و فعالیت های مختلف سازمان و طراحی و اجرای طرح ها و برنامه ها، نیاز به نرم افزار مدیریت کارها دارید، این نرم افزار مجموعه به شما توصیه می شود.
نرم افزار به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار می گیرد. همچنین سازمان بابت خرید سخت افزار مخصوص برای استفاده از آن، نصب نرم افزار یا به روز رسانی آن نیازی به صرف هزینه ندارد. زیرا نرم افزار بر بستر ابری ارائه می شود و به هیچ کدام از این موارد نیازی ندارد.
همچنین در استفاده از این نرم افزار علاوه بر سرعت و کیفیتی که به انجام فعالیت های مختلف سازمان می دهد، می توانید از امنیت داده ها و اطلاعات خود نیز اطمینان خاطر داشته باشید. از دیگر نرم افزار ها می توان اتوماسیون اداری را نام برد.

وبلاگ یار

نمایش 1-10 از 40 نتایج