قدرت تصمیم گیری


هیچ پستی در این صفحه یافت نشد.


 

تصمیم گیری چیست؟


تصمیم گیری چیست و به چه معناست؟ همانطور که می دانید انسان با قوه ی اختیار آفریده شده است و نسبت به سایر موجودات این برتری را دارد که برای زندگی خود تصمیم بگیرد.
زندگی ما حتی در ابعاد روزمره نیز پر از انتخاب و تصمیم گیری های مختلف است. از تصمیم گیری های کوچک گرفته مانند خوردن ناهار و پوشیدن لباس های مختلف تا انتخاب شریک زندگی و شیوه ی تربیت فرزندان. البته بهره مندی از توانایی اختیار و تصمیم گیری درست لزوما به معنی انتخاب های درست و تصمیم های مناسب نیست.
برای همه ی ما پیش آمده که تصمیم هایی در طول زندگی گرفته ایم که بعد از دیدن نتیجه پشیمان شده ایم. این قابلیت نیز مانند قابلیت های دیگر انسان ظرفیت رشد و آموزش دیدن را دارد.

 

مراحل تصمیم گیری درست و مناسب


1- به اعتماد به نفس بیش از اندازه ی خود آگاه باشید. اعتماد به نفس بیش از حد می تواند شما را منحرف کند. معملا شما با داشتن اعتماد به نفس بیش از اندازه قضاوت هایی راجع به خودتان و مسئولیت هایتان می کنید که بنا بر واقعیت نیستند و ممکن است شما را به دردسر بیندازند.

2- مدیریت زمان داشته باشید. در یک بازه ی زمانی خاص عملکرد هایتان را ارزیابی کنید و تحلیلی درست راجع به خودتان ارائه دهید.

3- ریسک های احتمالی را درنظر بگیرید. شناخت درست از خودتان باعث می شود که بهتر تصمیم بگیرید. برای مثال اگر عادت دارید که هرروز با سرعت بالا به محل کار خود بروید، درنظر بگیرید که ایمنی خود را به خطر می اندازید و جریمه شدن را به جان می خرید.

امروزه برای مدیریت بهتر زمان و کار ها نرم افزار هایی تولید شده اند مانند مدیریت کار آنلاین و ... که به افزایش راندمان کمک به سزایی می کنند.


مهارت تصمیم گیری را چگونه فرا میگیریم؟


تصمیم گیری ها راجع به بعد های مختلف زندگی شما کاملا وابسته به تجربیات شما و درونیاتتان است. درست است که به هر حال کلیت هایی برای انتخاب های درست وجود دارد اما با علم بر آنها نیز شما تصمیمی کاملا بر مبنای افکار خود می گیرید. مهارت تصمیم گیری مهارتی است که در اثر تجربیات شخص شما رشد می کند به شرط آنکه به هر تصمیمی به چشم یک تجربه نگاه کنید؛ سعی کنید تحلیل درستی از آن داشته باشید و برای شما ایجاد یک آگاهی کند.
هر تصمیمی خوب یا بد درسی درون خود دارد که باعث می شود شما با توجه به آن رشد کنید و خودتان را بهتر بشناسید.

 

تصمیم گیری

 

معنی تصمیم و یک موضوع تاثیرگذار در آن


معنی تصمیم می شود اراده کردن، مصمم بودن، آهنگ انجام کاری کردن. در واقع تصمیم گرفتن یک پروسه و مسیر است که مهم ترین دستاورد آن یادگیری و گرفتن درس است. در این مسیر یک موضوع مهم همدلی کردن با خودتان است. وقتی با یک انتخاب دشوار روبرو شدید ، از خود بپرسید ، "به دوستی که این مشکل را داشت چه می توانم بگویم؟" خودتان را سرزنش نکنید و هدف هر تجربه را از یاد نبرید.

وبلاگ یار

ت این برتری را دارد که برای زندگی خود تصمیم بگیرد.
زندگی ما حتی در ابعاد روزمره نیز پر از انتخاب و تصمیم گیری های مختلف است. از تصمیم گیری های کوچک گرفته مانند خوردن ناهار و پوشیدن لباس های مختلف تا انتخاب شریک زندگی و شیوه ی تربیت فرزندان. البته بهره مندی از توانایی اختیار و تصمیم گیری درست لزوما به معنی انتخاب های درست و تصمیم های مناسب نیست.
برای همه ی ما پیش آمده که تصمیم هایی در طول زندگی گرفته ایم که بعد از دیدن نتیجه پشیمان شده ایم. این قابلیت نیز مانند قابلیت های دیگر انسان ظرفیت رشد و آموزش دیدن را دارد.

 

مراحل تصمیم گیری درست و مناسب


1- به اعتماد به نفس بیش از اندازه ی خود آگاه باشید. اعتماد به نفس بیش از حد می تواند شما را منحرف کند. معملا شما با داشتن اعتماد به نفس بیش از اندازه قضاوت هایی راجع به خودتان و مسئولیت هایتان می کنید که بنا بر واقعیت نیستند و ممکن است شما را به دردسر بیندازند.

2- مدیریت زمان داشته باشید. در یک بازه ی زمانی خاص عملکرد هایتان را ارزیابی کنید و تحلیلی درست راجع به خودتان ارائه دهید.

3- ریسک های احتمالی را درنظر بگیرید. شناخت درست از خودتان باعث می شود که بهتر تصمیم بگیرید. برای مثال اگر عادت دارید که هرروز با سرعت بالا به محل کار خود بروید، درنظر بگیرید که ایمنی خود را به خطر می اندازید و جریمه شدن را به جان می خرید.

امروزه برای مدیریت بهتر زمان و کار ها نرم افزار هایی تولید شده اند مانند مدیریت کار آنلاین و ... که به افزایش راندمان کمک به سزایی می کنند.


مهارت تصمیم گیری را چگونه فرا میگیریم؟


تصمیم گیری ها راجع به بعد های مختلف زندگی شما کاملا وابسته به تجربیات شما و درونیاتتان است. درست است که به هر حال کلیت هایی برای انتخاب های درست وجود دارد اما با علم بر آنها نیز شما تصمیمی کاملا بر مبنای افکار خود می گیرید. مهارت تصمیم گیری مهارتی است که در اثر تجربیات شخص شما رشد می کند به شرط آنکه به هر تصمیمی به چشم یک تجربه نگاه کنید؛ سعی کنید تحلیل درستی از آن داشته باشید و برای شما ایجاد یک آگاهی کند.
هر تصمیمی خوب یا بد درسی درون خود دارد که باعث می شود شما با توجه به آن رشد کنید و خودتان را بهتر بشناسید.

 

معنی تصمیم و یک موضوع تاثیرگذار در آن


معنی تصمیم می شود اراده کردن، مصمم بودن، آهنگ انجام کاری کردن. در واقع تصمیم گرفتن یک پروسه و مسیر است که مهم ترین دستاورد آن یادگیری و گرفتن درس است. در این مسیر یک موضوع مهم همدلی کردن با خودتان است. وقتی با یک انتخاب دشوار روبرو شدید ، از خود بپرسید ، "به دوستی که این مشکل را داشت چه می توانم بگویم؟" خودتان را سرزنش نکنید و هدف هر تجربه را از یاد نبرید.

 

وبلاگ یار

نمایش 0 از 0 نتایج