استارتاپ یار از تمام جوانان که در رویایشان پیشرفت و رشد می پرورانند دعوت به همکاری به عمل می آورد و بی صبرانه منتظر است ایشان به تیم اضافه شوند.
مجردمتاهل


نرفتمرفتممعافکارشناس تولید محتوامسئول سایتکارشناس دیجیتال مارکتینگکارشناس شبکه های اجتماعیبرنامه نویس موبایلبرنامه نویس front-endبرنامه نویس php