نرم افزار حضور و غیاب و تردد


هیچ پستی در این صفحه یافت نشد.


نرم افزار حضور و غیاب و تردد


بیشتر سازمان ها برای مدیریت منابع انسانی، محاسبه حقوق و دستمزد و نظارت بر حضور غیاب کارکنان خود از دستگاه حضور و غیاب استفاده می کنند. دستگاه حضور و غیاب، ساعت ورود و خروج کارکنان را ثبت و ضبط می کند. سازمان برای تحلیل و پردازش اطلاعات ثبت و ضبط شده در این دستگاه حضور و غیاب، نیاز به پلت فرمی دارد که از آن طریق بتواند نظارت بهتری بر امور داشته باشد. سیستم حضور و غیاب، از آن دسته نرم افزارهایی است که مورد استفاده اکثر سازمان ها قرار می گیرد.
نرم افزار حضور و غیاب، کلیه امور مربوط به میزان حضور غیاب کارکنان را که از طریق دستگاه حضور و غیاب ثبت و ضبط شده است پردازش می کند. حاصل پردازش داده های گرفته شده از این دستگاه حضور و غیاب، می تواند در محاسبه حقوق و دستمزد، میزان مرخصی مجاز کارکنان و امتیاز دهی به کارکنان استفاده شود.
از آنجایی که برای محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان نیاز به اطلاعات دقیقی از میزان حضور غیاب آنها به عنوان یک فاکتور مهم است، نرم افزار حضور و غیاب نقش مهمی در امور سازمان دارد.
همچنین با اتصال نرم افزار حضور و غیاب، به سایر ماژول های مربوط به اطلاعات و پروفایل افراد، می توان حد مجاز مرخصی برای افراد خاص را نیز تعیین کرد و آن را با حضور غیاب آنها مقایسه کرد. به عنوان مثال، میزان حضور غیاب کارکنان زن باردار یا شیر ده متفاوت از دیگران است.
به همین میزان، سطح تعریف شده برای استفاده از مرخصی نیز برای این دسته از افراد، متفاوت با دیگران است. این نرم افزار حضور و غیاب، می تواند با یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات از نرم افزار پرسنلی، با اطلاع از وضعیت کارکنان، و داده های استخراج شده از دستگاه حضور و غیاب، اطلاعات لازم را پردازش کند. سپس داده های پردازش شده را در اختیار دیگر ماژول ها از جمله حقوق و دستمزد، ارزیابی و ارزشیابی و ... قرار دهد.
بهترین نرم افزار حضور و غیاب و تردد از نمونه نرم افزارهای خوب طراحی شده است که می تواند انجام کلیه امور مربوط به مدیریت و نظارت بر وضعیت حضور غیاب کارکنان را به سرعت و دقت لازم انجام دهد.


حضور و غیاب


بهترین نرم افزار حضور و غیاب و تردد


بهترین نرم افزار حضور و غیاب و تردد از آن دسته نرم افزارهای مورد نیاز همه سازمان هاست. این نرم افزار، کلیه امور مربوط به پردازش داده های حضور غیاب و ارسال آن به ماژول های دیگر را انجام می دهد. بدین ترتیب می توان گزارش های مختلف راجع به ساعات حضور غیاب و تردد کارکنان را می توان تهیه و در اختیار بخش های مربوطه قرار داد.
بهترین نرم افزار حضور و غیاب امکان اتصال به سخت افزارهای مختلف مانند دستگاه حضور و غیاب را دارد. بنابراین می تواند داده های لازم را از آنها استخراج کرده و مورد پردازش قرار دهد.
بهترین نرم افزار حضور و غیاب و تردد از آن دسته نرم افزارهایی است که بهتر است همه سازمان ها آن را تهیه کنند. زیرا ارتباط تنگاتنگی با بخش های مهم سازمان دارد. داده های مربوط به حضور غیاب افراد که از طریق دستگاه حضور و غیاب و سایر سخت افزارهای مربوطه گردآوری می شوند از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
زیرا از سویی این داده های گردآوری شده توسط نرم افزار حضور و غیاب، نشان دهنده عملکرد کارکنان در رعایت نظم و انضباط فردی و حضور به موقع و نیز خروج به موقع از سازمان است. و هم می تواند مبنای تعیین میزان حقوق و دستمزد افراد قرار گیرد. همچنین پردازش اطلاعات توسط نرم افزار حضور و غیاب برای محاسبه اضافه کاری انجام شده نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
از طرف دیگر استفاده از نرم افزار حضور و غیاب باعث شود مدیریت کار سازمان بهتر بتواند بر رفتارها و نظم کارکنان خود مدیریت کند. این نرم افزار حضور و غیاب، داده هایی در اختیار سایر ماژول ها قرار می دهد که می تواند مبنای تصمیم گیری برای ارتقا، ترفیع شغلی، اضافه حقوق و سایر موارد باشد.
نرم افزار حضور و غیاب، به نوعی واسطه بین دستگاه حضور و غیاب و نرم افزارهای محاسبه حقوق و دستمزد، مرخصی و ماموریت است. با استفاده از شیت کاری تعریف شده در این نرم افزار، می توان برای هر فرد بسته به شرایط خاص وی و میزان مرخصی مجاز یا ماموریت هایش تصمیم گرفت که چه میزان پای بند به قوانین سازمان بوده است.


ویژگی ها و امکانات بهترین نرم افزار حضور و غیاب


• امکان اتصال بهترین نرم افزار حضور و غیاب به نرم افزار سازمانی پرسنلی برای استخراج داده ها و اطلاعات مورد نیاز اعم از شرایط کاری، میزان مرخصی مجاز، میزان ماموریت، شرایط خاص مانند جانبازی، بارداری و شیردهی
• امکان تعریف کلیه اطلاعات پایه و ویرایش آن
• امکان اتصال و ارتباط با دستگاه حضور و غیاب و سایر سخت افزارهای مربوطه برای کشف و استخراج داده های مورد نیاز
• امکان پردازش کلیه اطلاعات دریافتی از دستگاه حضور و غیاب، سخت افزارهای دیگر و ارسال آن به سایر ماژول ها و سیستم های اتوماسیون اداری
• امکان استفاده از آیین نامه ها، قوانین مربوط به ساعات حضور غیاب، ساعات اضافه کاری، میزان مجاز مرخصی و...در نرم افزار حضور و غیاب
• امکان ارائه گزارش های مختلف برای بخش ها و واحد های سازمانی بنا به نیاز و اقتضا
• امکان ثبت و ضبط کلیه اطلاعات مربوط به حضور غیاب، ساعت ورود، ساعت خروج، مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب
• امکان دسترسی به فرم اصلاحیه برای مواردی که در رابطه با دستگاه حضور و غیاب اشکالاتی پیش آمده است
• امکان ثبت و ضبط کلیه اطلاعات راجع به ماموریت های ساعتی، روزانه و غیره در بهترین نرم افزار حضور و غیاب
• تعریف شیت های کاری متفاوت بر اساس اطلاعات پرسنلی، ساعت ورود و خروج برنامه ریزی شده برای هر کدام از پرسنل و یا بر اساس شرایط خاصی که دارند اعم از جانبازان، کارکنان زن باردار یا شیرده و مواردی از این دست
• امکان ارائه کلیه خدمات بهترین نرم افزار حضور و غیاب و تردد بر بستر ابری و به صورت نرم افزار به عنوان خدمت یا SaaS
• امکان استفاده از نسخه آزمایشی و دموی بهترین نرم افزار حضور و غیاب و تردد به صورت رایگان برای سازمان های متقاضی
• امکان ایجاد ارتباط با سایر ماژول ها و نرم افزارها مانند نرم افزار و سامانه حقوق و دستمزد، مرخصی، ماموریت، برای محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان
• امکان ارائه گزارش از نحوه حضور غیاب افراد برای ارزیابی عملکرد آنها و ارتباط با ماژول ارزیابی و ارزشیابی، و داشبورد عملکرد
• استفاده از داده های بهترین نرم افزار حضور و غیاب برای ارائه به مدیریت و ماژول مسیر شغلی و ارتقا در جهت بررسی شایستگی افراد برای ترفیع بر اساس میزان حضور غیاب افراد به عنوان یک فاکتور از نظم و انضباط سازمانی
بهترین نرم افزار حضور و غیاب و تردد، مانند سایر ماژول های سیستم بر بستر ابری ارائه شده است. بنابراین امکان دسترسی به آن در هر زمان و مکانی برای سازمان وجود دارد. پس می توان با استفاده از ارتباط با دستگاه سخت افزار حضور و غیاب و سایر سخت افزارهای مربوطه، در هر زمان و مکانی، وضعیت حضور غیاب کارکنان را مورد بررسی و نظارت قرار داد.
استفاده از این نرم افزار حضور و غیاب، نیازی به نصب، نگهداری و ارتقای آن ندارد. سازمان همچنین دغدغه ای از بابت به روز رسانی نرم افزار نخواهد داشت. به دلیل ارائه آن بر بستر ابری، امنیت داده ها و اطلاعات سازمان در این سیستم حضور و غیاب تضمین شده است. بنابراین سازمان نگرانی و دغدغه ای پیرامون امنیت این داده ها و اطلاعات هم نخواهد داشت.
از سوی دیگر امکان استفاده از نسخه آزمایشی نرم افزار حضور و غیاب و تردد، به صورت رایگان برای سازمان ها فراهم است. این استفاده رایگان در طول مدت زمان مشخص امکان پذیر خواهد بود.
همچنین امکان ایجاد ارتباط بهترین نرم افزار حضور و غیاب با سایر ماژول ها و نرم افزارهای سیستم وجود دارد. در اینجا به برخی از این سیستم ها اشاره می شود.


نرم افزار حضور و غیاب


سیستم های مرتبط با بهترین نرم افزار حضور و غیاب


بهترین سیستم حضور و غیاب و تردد می تواند با سایر ماژول ها و نرم افزارها ارتباط برقرار کند. بدین ترتیب امکان یکپارچگی داده ها و اطلاعات فراهم است. از جمله ماژول ها و نرم افزارها که با سیستم حضور و غیاب در ارتباط هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد:


سیستم مرخصی


بهترین سیستم حضور و غیاب و تردد می تواند از داده های نرم افزار مرخصی استفاده کند. بدین ترتیب می تواند میزان حضور غیاب کارکنان که در دستگاه حضور و غیاب سازمان ثبت و ضبط شده را با داده های نرم افزار مرخصی مقایسه کند. حاصل این مقایسه نشان می دهد که افراد چه میزان مرخصی استفاده کرده اند، و یا بیش از حد مجاز غیبت داشته اند و مسائلی از این دست باعث می شود نظارت بر کارکنان به نحو بهتری انجام شود.
همچنین کارکنان با استفاده از داده های ضبط شده در نرم افزار حضور و غیاب می توانند به باقی مانده مرخصی مجاز خود دسترسی داشته باشند. پس این رابطه به نحوی دوطرفه است.


سیستم ماموریت


در مورد سیستم ماموریت، داده های مربوط به میزان ماموریت برنامه ریزی شده برای هر فرد اعم از ماموریت ساعتی، ماموریت روزانه و ... ثبت و ضبط می شود. همچنین میزان ماموریت انجام شده نیز در این نرم افزار ثبت می شود. در نهایت بهترین سیستم حضور و غیاب و تردد می تواند از این داده ها استفاده کند و حضور غیاب افراد را با داده های ماموریت مقایسه و نتایج را برای نهادهای مربوطه ارسال کند. بدین ترتیب گزارش های دقیق تری از وضعیت تردد و حضور غیاب کارکنان در اختیار مدیریت قرار می گیرد.


سیستم حقوق و دستمزد


میزان حضور کارکنان در سازمان، فاکتوری برای محاسبه حقوق و دستمزد آنهاست. همچنین برای محاسبه مواردی مانند اضافه کاری نیز سیستم حقوق و دستمزد نیازمند داده های بهترین نرم افزار حضور و غیاب است. بدین ترتیب حاصل همکاری و یکپارچگی داده ها و اطلاعات این نرم افزارها می تواند به محاسبه دقیق حقوق و دستمزد کارکنان کمک کند.


نرم افزار پرسنلی


بهترین نرم افزار حضور و غیاب برای تعریف شیت کاری، و دسترسی به اطلاعاتی راجع به ساعت تعیین شده برای ورود و خروج کارکنان بنا به شیت کاری شان می تواند از نرم افزار پرسنلی استفاده کند. بدین ترتیب بهترین نرم افزار حضور و غیاب می تواند تعیین کند کارمندان ساعت ورود و خروج تعیین شده خود را تا چه میزان رعایت کرده اند. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات ضبط شده در نرم افزار پرسنلی به دست می آید. به عنوان مثال، برای مادرانی که به کودکان خود شیر می دهند، ساعت خروج متفاوتی تعریف شده است.


شرایط استفاده


بهترین سیستم حضور و غیاب و تردد، کلیه امور مربوط به حضور غیاب، تردد و پردازش این داده ها برای ارسال به ماژول های حقوق و دستمزد و یا ارزیابی را انجام می دهد. این سیستم، کمک می کند سازمان به وضعیت حضور غیاب و تردد کارکنان خود نظارت کامل داشته باشد. همچنین برای محاسبه حقوق و دستمزد یا ارزیابی عملکرد آنها از این داده ها که از دستگاه حضور و غیاب و سایر سخت افزارهای مربوطه استخراج شده است استفاده کند.
بهترین سیستم حضور و غیاب و تردد از آنجایی که بر بستر Cloud ارائه می شود، نیازی به نصب، نگه داری و ارتقای نرم افزار ندارد. دسترسی به داده ها و اطلاعات ثبت و ضبط شده در آن در هر زمان و مکانی امکان پذیر است.
بهترین نرم افزار حضور و غیاب و تردد می تواند به صورت نسخه دمو و آزمایشی در طول مدت زمان مشخصی به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار گیرد.
اگر به دنبال نرم افزاری هستید که بتوانید از طریق آن کلیه امور مربوط به وضعیت تردد و حضور غیاب کارکنان را انجام دهید، بهترین سیستم حضور و غیاب برای شما مناسب است. این نرم افزار با برقرای ارتباط با سایر ماژول ها مانند پرسنلی، مرخصی، ماموریت، حقوق و دستمزد و... کلیه امور مربوطه را ساماندهی می کند.
به نحوی که علاوه بر کمک به محاسبه دقیق حقوق و دستمزد می تواند کمک شایانی در ارزیابی عملکرد کارکنان کند. بدین ترتیب سازمان می تواند شناخت بهتری از رفتار ها و عملکرد کارکنان خود داشته باشد که در بخش های مختلف مانند ارتقا و ترفیع به کار خواهد رفت.

وبلاگ یار

نمایش 0 از 0 نتایج