سیستم گزارشات


سیستم های گزارش و bi


سازمان ها برای اطلاع از وضعیت سازمان، ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان نیاز به گزارش ها و داشبورد هایی دارند که بتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و این عملکرد ها را بسنجند. برای بهره مندی از این خدمات و افزایش دقت، سرعت و کاهش خطا های انسانی، برخی از سازمان ها از نرم افزار ها و سیستم اتوماسیون اداری برای این کار استفاده می کنند.
نرم افزار های گزارش دهی، هوش تجاری و ارائه پیشنهادات از این دست نرم افزار های سازمانی هستند. این نرم افزار ها امکان اطلاع از وضعیت بخش های مختلف و عملکرد کارکنان را فراهم می کنند. همچنین استفاده از نرم افزار هایی که به استقرار هوش تجاری در سازمان کمک کنند، و همچنین بتوانند مشارکت کارکنان را با استفاده از پیشنهادات آنها جلب کنند در این رابطه راهگشاست.
در بین نرم افزار های گروه گزارش، نرم افزار های متعددی داریم که سعی کرده اند کلیه این امور را پوشش دهند و نیازهای سازمان را مرتفع سازند. این نرم افزار ها به سازمان کمک می کنند تا چندین عملکرد را به صورت هوشمند و مکانیزه مدیریت کند. همچنین استفاده از این نرم افزار ها به استقرار هوش تجاری یا bi در سازمان کمک شایانی می کند.
امکان ثبت و ضبط داده های مربوطه در این نرم افزار ها باعث می شود سازمان بتواند از مزایای پردازش این داده ها و اطلاعات استفاده کند. حاصل پردازش این اطلاعات، منجر به این می شود که سازمان بتواند در مواقع ضروری و هنگام اتخاذ تصمیم های مهم و سرنوشت ساز هوشمندانه تر رفتار کند.


سیستم گزارشات


بهترین سیستم های گزارش و bi


بهترین سیستم های مربوط به گروه گزارش، شامل نرم افزار های داشبورد مدیریتی، هوش تجاری، گزارش دهی، پیشنهاددهی و داشبورد عملکرد است.
نرم افزار داشبورد مدیریتی، امکان استفاده از گزارش های دیداری و بصری را برای مدیران و نهاد های تصمیم ساز سازمان فراهم می کند.
به این صورت که کلیه داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری و مدیریت کار و امور مختلف، به صورت تصویری در اختیار مدیران قرار می گیرد تا در کمترین زمان لازم، بتوانند بر اساس تحلیل این داده ها و اطلاعات که در قالب گزارش ارائه شده است اتخاذ تصمیم کنند.
از آن جایی که وقت مدیران برای خواندن متن های طولانی اندک است، این نرم افزار اطلاعات مهم و حیاتی را در قالب فرمت های گرافیکی در اختیار آنها قرار می دهد.
نرم افزار هوش تجاری یا bi، کمک می کند تا سازمان به گردآوری، تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و آن را در قالب شکل های مختلف اعم از چارت، نقشه، گراف و سایر ابزارهای انتقال اطلاعات به صورت گرافیکی و بصری درآورد. هوش تجاری یا bi می تواند پیشنهاد های سازنده و راهگشایی را در اختیار مدیریت و نهاد های تصمیم ساز سازمان ارائه کند. نرم افزار هوش تجاری یا bi در ارتباط تنگاتنگ با داشبورد مدیریتی است.
نرم افزار گزارش دهی، بازوی کمکی استقرار هوش تجاری یا bi در سازمان است. این نرم افزار امکان تهیه گزارش های مختلف از بخش ها و واحد های مختلف سازمان فراهم می کند. سازمان با استفاده از گزارش های تهیه شده توسط این نرم افزار، می تواند به نقاط قوت و ضعف هر کدام از واحد های سازمانی پی ببرد.
با استفاده از این گزارش ها، می توان برای ایجاد بهبود در روند ها، فعالیت ها و فرایند ها تصمیم های بهبود بخشی اتخاذ کرد. این گزارش ها کمک می کند تا زمان و هزینه تصمیم سازی توسط سازمان به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یابد و بهره وری بخش های مختلف افزایش یابد.
بهترین نرم افزار پیشنهاد دهی با هدف جلب مشارکت کارکنان و منابع انسانی در جهت بهبود خدمات و فعالیت های سازمان طراحی شده است. این نرم افزار باعث می شود کارکنان نیز خود را در سرنوشت و مناسبات سازمان سهیم بدانند که باعث ایجاد و افزایش وفاداری کارکنان به سازمان می شود. این پیشنهاد ها پس از تجمیع و بررسی می تواند از طریق داشبورد مدیریتی در اختیار نهاد های مربوطه قرار گیرد.
نرم افزار داشبورد عملکرد یکی دیگر از نرم افزار های این گروه است. این نرم افزار امکان تهیه گزارش کار و سنجش عملکرد کارکنان را فراهم می کند. سازمان از طریق این داشبورد می تواند وضعیت کارکنان را رصد کرده و مدیریت کند. همچنین از طریق گزارش های تهیه شده در این داشبورد، سازمان می تواند از روند پیشرفت فعالیت های محوله به کارکنان اطلاع دقیق حاصل کند.
این نرم افزار ها در کنار یکدیگر امکان رصد و نظارت مدیران بر فرایند ها و روند های کاری مختلف سازمان، همچنین عملکرد کارکنان را فراهم آورده اند. از طرفی باعث ایجاد مشارکت و همکاری کارکنان در برنامه ها و فعالیت های سازمان نیز می شوند. همه سازمان ها برای انجام بهتر و دقیق تر امور مربوطه و اطلاع از وضعیت سازمان خود نیاز به چنین نرم افزار هایی دارند. مخصوصا اگر قصد داشته باشند به هوش تجاری یا bi، در سازمان خود بپردازند و آن را مستقر نمایند به این نرم افزار ها نیاز دارند.
بیشتر با این نرم افزار ها آشنا می شویم.

 

سیستم های گزارشات

 

بهترین نرم افزار های گزارش و bi


به برخی از نرم افزار های گروه گزارش در این قسمت اشاره می شود. نرم افزار های مربوطه شامل نرم افزار های گزارش دهی، هوش تجاری یا bi، داشبورد مدیریتی، و پیشنهاد دهی می باشد.


نرم افزار گزارش دهی


نرم افزار گزارش دهی امکان تهیه انواع گزارش از پایگاه های داده مختلف را فراهم می کند. این نرم افزار امکان استفاده از فرمت های مختلف نمایش اعم از جدول، نمودار و... را فراهم می کند. خروجی های این نرم افزار گزارش دهی، به شکل ها و فرمت های مختلفی می تواند ارائه شود.
امکان دسترسی به فرم نمونه گزارش نیز در این نرم افزار وجود دارد. بدین ترتیب کارکنان و مسئولان تهیه این متون، در جریان نکات مهم و چگونگی تهیه آنها قرار می گیرند. با استفاده از این نرم افزار و فرم های نمونه، سازمان می تواند اطمینان داشته باشد که داده ها و اطلاعات مورد نیاز در این گزارش ها ثبت می شود. همچنین امکان برقراری پیوند و ارتباط با متون های مرتبط نیز فراهم است. در ضمن، امکان تهیه گزارش های مختلف برای ارائه به داشبورد مدیریتی برای گرافیکی و دیداری کردن آنها نیز وجود دارد.


نرم افزار پیشنهاد دهی


نرم افزار پیشنهاد دهی از دیگر سیستم های این گروه است. این نرم افزار کلیه پیشنهاد های کارکنان و منابع انسانی را در یک بستر یکپارچه گردآوری می کند. سازمان با استفاده از این نرم افزار می تواند این پیشنهاد های ارائه شده را مورد پیگیری و بررسی قرار دهد.
موارد تکراری را به صورت هوشمند حذف کرده و موارد قابل بررسی را از طریق داشبورد های مدیریتی یا دیگر کانال ها به نهاد های مربوطه ارسال نماید. همچنین می توان برای ارائه دهندگان پیشنهاد های برتر و سازنده پاداش هایی در نظر گرفت. در ضمن امکان تهیه فراخوان و ارسال آن برای کارکنان جهت شرکت کردن در فرایند پیشنهاد دهی نیز فراهم است.


نرم افزار هوش تجاری


نرم افزار هوش تجاری یا bi به گردآوری، ثبت و ضبط و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های سازمان می پردازد. این نرم افزار هوش تجاری، داده های مختلف را در انبار داده ها ثبت می کند و آنها را پس از پردازش به اطلاعات تبدیل می کند. با استفاده از این نرم افزار bi امکان داده کاوی، جستجو، و پردازش تحلیلی وجود دارد.
حاصل این اطلاعات پردازش شده، از طریق این نرم افزار هوش تجاری bi، به داشبورد های عملیاتی ارائه می شود. همچنین پیشنهاد هایی که برآمده از این پردازش داده ها و اطلاعات است به مراکز تصمیم ساز سازمان ارائه می شود. این پیشنهاد ها می تواند تاثیر بسزایی در روند رو به جلو و موفق سازمان داشته باشد.
نرم افزار هوش تجاری bi در کنار داشبورد مدیریتی و سایر نرم افزار های این گروه، کمک می کند داده ها و اطلاعات سازمان پردازش شده و از حاصل این پردازش ها، هم بتوان به وضعیت کنونی سازمان پی برد. در ضمن پیشنهاد هایی در جهت بهبود فرایند ها، روند ها و فعالیت های سازمان ارائه کرد.


نرم افزار داشبورد عملکرد


با استفاده از نرم افزار داشبورد عملکرد، می توان فعالیت ها و حسن انجام وظایف منابع انسانی سازمان را مورد رصد و نظارت قرار داد. این نرم افزار با تهیه گزارش های مختلف امکان این نظارت و رصد، همچنین سنجش وضعیت عملکرد را فراهم کرده است.
در این سامانه، کلیه گزارش کار های سازمانی ارائه شده توسط بخش های مختلف ثبت و ضبط می شود. امکان دسترسی به نمونه و فرم گزارش کار در اختیار این بخش ها قرار می گیرد. با استفاده از این گزارش کار ها، سازمان می تواند وضعیت فعالیت های بخش های مختلف را مورد ارزیابی قرار دهد.
اگر به دنبال استقرار هوش تجاری در سازمان هستید، و همچنین به بستری امن برای ثبت و ضبط کلیه داده های سازمان نیاز دارید نرم افزار های این گروه بسیار مناسب هستند. شما می توانید با استفاده از این نرم افزار ها ضمن ثبت کلیه داده ها به اطلاعات پردازش شده ارزشمندی نیز دسترسی داشته باشید.
این اطلاعات ارزشمند کمک بسیاری به شما در مواقع اخذ تصمیم می کند. همچنین در کنار این اطلاعات ارزشمند، می توانید از پیشنهادات ارائه شده توسط کارکنان و متخصصان حوزه های مختلف استفاده کنید. بدین ترتیب می توان همواره در کنار اطلاع از وضعیت سازمان و عملکرد کارکنان، از مشارکت آنها نیز در بهبود فعالیت ها و خدمات سازمان بهره مند شوید.

وبلاگ یار

نمایش 7 از 7 نتایج