ایجاد نمونه گزارش و گزارش دهی
ایجاد نمونه گزارش مدیریتی و گزارش دهی


بخش های مختلف سازمان در دوره های زمانی مشخص شده، ملزم به ارائه گزارش هستند. این گزارش ها، می تواند نشان دهد سازمان و واحد های مختلف سازمانی در چه وضعیتی هستند. همچنین نشان دهنده این است که سازمان برای رسیدن به هدف های خود در کجای مسیر قرار دارد.
این گزارش ها می تواند مانند چراغ راه مدیران عمل کند. زیرا به مدیران به صورت واضح و شفاف نشان می دهند که عملکرد واحدهای مختلف سازمانی به چه صورت است.
گزارش های واحد سازمانی همچنین می تواند منجر به بهبود روند اجرای امور گردد. زیرا با مشاهده و بررسی این گزارش ها بهتر می توان به نقاط قوت و ضعف هر واحد سازمانی پی برد. بدین ترتیب می توان امکان ایجاد بهبود در روندها و فعالیت ها همچنین برنامه ریزی برای این بهبود را ایجاد کرد. گزارش های ارائه شده، بازوهای کمکی هوش تجاری یا bi هستند.
در کنار این گزارش ها، واحدهای سازمانی می توانند به ارائه پیشنهاد هایی برای بهبود اوضاع بپردازند. این پیشنهادها از آن جا که از درون سازمان ارائه شده است، می تواند بسیار راهگشا باشد. زیرا افراد ارائه دهنده این پیشنهادها کاملا واقف به امور آن بخش هستند و با شناخت بیشتری می توانند در کنار ارائه گزارش، پیشنهاد های خود را برای بهبود اوضاع ارائه دهند.
برخی از سازمان ها برای اجرای درست امور مربوط به ارائه گزارش و سرعت بخشیدن به این امور، از نرم افزارها و سامانه هایی استفاده می کنند. این نرم افزار های سازمانی امکان دسترسی و تهیه نمونه گزارش را فراهم می کنند.
این سامانه های ایجاد نمونه گزارش مدیریتی، می توانند به صورت هوشمند امور مربوط به گزارش دهی را انجام داده و امور را با دقت و کیفیت بیشتری پیش ببرد. بهترین سامانه ایجاد نمونه گزارش یا گزارش دهی، یکی از این نرم افزارهاست که کمک می کند سازمان در امر ارائه گزارش و ارسال آن به داشبوردهای مدیریتی عملکرد بهتری داشته باشد. این نرم افزارها می تواند به استقرار هوش تجاری یا bi کمک شایانی کنند.

گزارش نویسی

در موارد زیر گزارش اداری و رسمی تهیه می شود


همانطور که گفته شد، گزارش اداری یا رسمی به درخواست فرد یا سازمان انجام می شود. در ادامه به برخی از مواردی که در آن ها گزارش رسمی تهیه می شود را بیان خواهیم کرد:

  • روند پیشرفت یک پروژه یا مجموعه

  • بررسی درآمد و هزینه ها

  • بررسی نحوه کار تکی یا گروهی یک مجموعه

  • بررسی و رسیدگی به خسارت ها و هزینه های ان

  • و...


سیستم گزارش دهی
بهترین سامانه ایجاد نمونه گزارش و گزارش دهی


بهترین سامانه ایجاد نمونه گزارش عملکرد به مدیر و گزارش دهی یکی از زیر مجموعه های سیستم نرم افزاری است. این سامانه، می تواند به سازمان کمک کند تا به درک و بینشی عمیق از اوضاع سازمان که برآمده از تحلیل اطلاعات و داده هاست دست یابد. این تحلیل و پردازش اطلاعات در قالب گزارش به داشبورد مدیریتی ارسال می شود. مدیریت و واحدهای تصمیم ساز سازمان می تواند از طریق داشبورد مدیریتی به این گزارش های ارزشمند دسترسی داشته باشند. این مساله باعث بهبود وضعیت استقرار هوش تجاری یا bi در سازمان شود.
امکان تهیه انواع نمونه گزارش های تلفیقی و تفکیکی و در قالب های استاندارد از شاخص های عملکردی خاص حوزه های مختلف عملیاتی سازمان از طریق این سازمان فراهم می شود. همچنین دسترسی به نمونه گزارش های تعاملی، و خویش خدمت نیز از طریق این سامانه و ارسال آن به داشبوردهای مدیریتی وجود دارد.
این نرم افزار امکان اتخاذ تصمیم های آگاهانه، موثر و به موقع را برای مدیریت کار و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز سازمانی را فراهم می کند. باعث ایجاد شفافیت بیشتری از عملکردهای بخش های مختلف سازمانی می شود. همچنین باعث بهبود عملکرد سازمان در به کارگیری هوش تجاری یا bi خواهد شد.
روندها، تنگناها و الگوهای سازمانی را مورد کشف و شناسایی قرار می دهد و کمک می کند تا روش های بهتری در آینده برای بخش های مختلف در جهت بهبود فعالیت های سازمان اندیشیده شود.
این سامانه ایجاد نمونه گزارش مدیریتی و گزارش دهی، زمان و هزینه تصمیم سازی را کاهش می دهد، و باعث افزایش بهره وری و کارآمدی سازمان می شود.

 


نرم افزار گزارش دهی
ویژگی ها و امکانات بهترین سامانه ایجاد نمونه گزارش عملکرد به مدیر و گزارش دهی


ویژگی ها و امکانات بهترین سامانه ایجاد نمونه گزارش و گزارش دهی شامل موارد زیر است:
• امکان تعریف انواع سیستم ها، پروژه ها و واحدهای سازمانی در نمونه گزارش های تهیه شده توسط اتوماسیون اداری
• امکان تعریف پرونده های و فایل های متناظر جدول های بانک اطلاعاتی و برقراری ارتباط بین پرونده ها و فایل ها
• امکان تعریف خصوصیات و ویژگی های هر فایل یا پرونده، اعم از انواع فرمت نمایش در گزارش مدیریتی ، جدول های مرتبط و...
• امکان تعریف سطح دسترسی اعم از دسترسی عملیاتی، افقی و عمودی برای مدیریت دسترسی به داده ها و اطلاعات در نمونه گزارش های ایجاد شده
• امکان ایجاد و تهیه نمونه گزارش های چند سطحی از پایگاه های داده مختلف
• امکان نمایش خروجی گزارش های تهیه شده در قالب های مختلف اعم از جدول، نمودار، و یا فرم های طراحی شده
• ایجاد فرم های نمونه گزارش به عنوان الگو و دسترس پذیر کردن آن برای واحدهای مختلف سازمانی
• امکان ذخیره خروجی های گزارش در فرمت های مختلف اعم از Excel، HTML، PDF، Text و ... بر اساس نیازهای سازمان
• امکان دسترسی به آرشیو و نمونه گزارش های تهیه شده قبلی
• امکان استفاده از فیلتر برای جستجوی گزارش های بر اساس فیلدهای مختلف
• امکان پیوند بین گزارش ها با یکدیگر و تجمیع آنها
• رابط کاربری کاربرپسند
• ارائه کلیه خدمات بر بستر ابری و به صورت نرم افزار به عنوان خدمت یا SaaS
• امکان استفاده از نسخه دموی نرم افزار گزارش دهی برای مدت زمان مشخص به صورت رایگان
این نرم افزار که برای ارائه، تهیه و ارسال نمونه گزارش عملکرد به مدیر طراحی شده است بر بستر ابری ارائه خدمات می کند. بنابراین سازمان در استفاده ازاین سامانه، نیازی ندارد نگران مسائلی مانند ذخیره سازی اطلاعات و داده ها، امنیت آنها و دسترسی باشد. زیرا کلیه این اطلاعات و داده ها در بستر ابری ذخیره می شود. هر زمان و مکانی که سازمان و مدیریت یا بخش های تصمیم گیر نیاز به دسترسی به اطلاعات و داده های ذخیره شده داشته باشند امکان آن فراهم است.

لازم نیست اموری مانند نصب، نگه داری و به روز رسانی نرم افزار جزو دغدغه های سازمان باشد زیرا به هیچ کدام از آنها نیازی نیست. بنابراین در عین این که می تواند فرایند گزارش دهی و دسترسی به نمونه گزارش را با سرعت و دقت انجام دهد، هزینه ها را نیز کاهش می دهد.
این نرم افزار می تواند در کنار نرم افزار پیشنهاد دهی، اطلاعات و داده های لازم را برای کمک به اتخاذ تصمیم های هوشمندانه در اختیار مدیریت قرار دهد. برای این کار لازم است کلیه نمونه گزارش ها و پیشنهاد های ارائه شده به داشبورد مدیریتی ارسال شود. در سیستم نرم افزاری این ارتباط و اشتراک داده ها و یکپارچگی اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است.
در این قسمت به برخی از نرم افزارها و ماژول های زیر مجموعه این نرم افزار که می تواند با سامانه گزارش هوشمند در ارتباط باشند ارائه می شوند.

نرم افزار سیستم گزارش دهی
سیستم های مرتب با بهترین سامانه گزارش هوشمند


سیستم های مرتبط با این نرم افزار عبارتند از:

 

داشبورد مدیریتی


کلیه گزارش های تهیه شده در بخش های مختلف سازمانی برای رویت مدیران به داشبورد مدیریتی ارسال می شود. این مستندات در قالب بصری و دیداری درآمده و در اختیار مدیران سازمان قرار می گیرد.

 

هوش تجاری یا bi


امکان استفاده از مزایای هوش تجاری یا bi در سازمان با وجود نرم افزار ایجاد نمونه گزارش کار ممکن است. بنابراین نرم افزار هوش تجاری یا bi، بسیار وابسته به سامانه ایجاد نمونه گزارش است.

 

پیشنهاد دهی


نرم افزار پیشنهاد دهی به نوعی می تواند مکمل بهترین سامانه گزارش باشد. این نرم افزار به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود اقدامات و فعالیت های سازمان می پردازد.

 

داشبورد عملکرد


داشبورد عملکرد از دیگر سیستم های زیر مجموعه نرم افزار است که گزارش های پیرامون عملکرد کارکنان و واحدهای سازمانی تهیه و برای داشبورد مدیریتی ارسال می کند. این دو نرم افزار می توانند در کنار یکدیگر داده ها و اطلاعات جامعی را در اختیار مدیریت قرار دهند.

 

شرایط استفاده


بهترین نرم افزار ایجاد نمونه گزارش و گزارش دهی از نرم افزارهایی است که سازمان برای اتخاذ تصمیم های هوشمندانه به آن نیاز مبرم دارد. این نرم افزار کلیه فرایندهای تهیه و ارسال گزارش ها به داشبورد مدیریتی را با کیفیت و دقت بالایی انجام می دهد.
بهترین نرم افزار ایجاد نمونه گزارش در کنار سایر نرم افزارهای مجموعه کمک می کند تا برنامه ریزی، برای آینده مبتنی بر شفافیت داده ها و اطلاعات موجود به نحو شایسته تری انجام شود. بهترین سامانه ایجاد نمونه گزارش، در هزینه های سازمان صرفه جویی به عمل آورده و موجب افزایش بهره وری آن می شود. زیرا به مانند چراغی است که افق پیش روی سازمان را به صورت شفاف تر و واضح تری پیش روی مدیران سازمان قرار می دهد. همچنین برای استقرار هوش تجاری یا bi در سازمان این سامانه ایجاد نمونه گزارش بسیار ضروری است.
از آنجایی که بهترین نرم افزار ایجاد نمونه گزارش بر بستر ابری ارائه خدمت می کند، نیازی به صرف هزینه برای نگهداری، و به روز رسانی آن نیست. دسترسی به آن در هر زمان و مکانی ممکن است، و داده ها و اطلاعات ذخیره شده در آن از نظر امنیت تضمین شده است.
سازمان ها می توانند در طول مدت زمان مشخص، از نسخه رایگان این نرم افزار ایجاد نمونه گزارش استفاده کنند.

وبلاگ یار

نمایش 1 از 1 نتایج