نرم افزار تولید و مدیریت نظرسنجی


هیچ پستی در این صفحه یافت نشد.


نرم افزار تولید و مدیریت نظرسنجی


نظرات کارکنان و نیروی انسانی سازمان برای پیش برد اهداف سازمان و تحقق آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. سازمان می تواند در قالب این نظرسنجی ها، به ایده ها و بازخوردهایی دست پیدا کند که ممکن است در حل مشکلات سازمان راهگشا باشند.
سازمان ها در قالب فرم ها یا قالب های متنوعی، دست به نظرسنجی و گرفتن بازخورد از کارکنان خود می زنند. همچنین این نظرسنجی ها می تواند از کاربران استفاده کننده خدمات سازمان یا مشتریان آن انجام شود. در هر صورت، دستیابی به نظرات و ایده های افراد، چیزی است که بیشتر سازمان های پیشرو به آن توجه ویژه ای نشان می دهند.
ممکن است سازمان بخواهد فرایند نظرسنجی و گرفتن ایده و بازخورد از افراد را از طریق نرم افزار سازمانی انجام دهد. نرم افزارهای نظرسنجی برای این مورد بسیار مناسب هستند. این نرم افزارها، به مدیریت نظرسنجی، گرفتن ایده و بازخورد از بخش های مختلف سازمان می پردازند.
به این وسیله می توان از کارکنان، مخاطبان وکاربران یا مشتریان و همچنین ذی نفعان سازمان، نظرسنجی به عمل آورد. حاصل این نظرسنجی و تحلیل پاسخ های دریافت شده، کمک بزرگی به پیشرفت و تعالی سازمان خواهد کرد. همچنین این نظرسنجی ها کمک می کند تا مشارکت و همکاری کارکنان جلب شود و آن ها خود را در مسائل مربوط به سازمان سهیم بدانند که منجر به رضایت خاطر آنها می شود.
نرم افزار مدیریت نظرسنجی در راستای مدیریت منابع انسانی به نحو شایسته و بهینه، درصدد مدیریت کلیه فرایندهای مربوط به نظر سنجی و تحلیل ایده ها و نظرات است. بدین وسیله می تواند کلیه این امور را با سرعت بیشتر و دقت افزون تری مدیریت کند.
بهترین نرم افزار تولید و مدیریت نظرسنجی یکی از این نرم افزارهاست که به مدیریت منابع انسانی سازمان کمک می کند. این نرم افزار در قالب ها و فرم های مختلفی از جمله ارسال نامه یا ارائه چک لیست و یا به صورت تفصیلی تری دست به نظرسنجی و گردآوری ایده ها و نظرات افراد می زند.


سامانه نظرسنجی


بهترین نرم افزار تولید و مدیریت نظرسنجی


بهترین نرم افزار نظرسنجی یکی از نرم افزارهای حوزه مدیریت منابع انسانی است. این نرم افزار امکان تولید و تهیه انواع نظر سنجی ها در قالب نامه ها یا فرم های نظر سنجی را برای سازمان فراهم می کند. طرح سوالات نظرسنجی، و شیوه پاسخ دهی به سوالات توسط این نرم افزار به صورت پویا انجام می شود.
این سیستم از فرم ها و روش های متنوع برای طراحی این سوالات و نحوه پاسخ دهی به آنها استفاده می کند. سپس به انواع روش ها اعم از نامه اداری یا نامه الکترونیکی آن را برای مخاطب مورد نظر ارسال می کند. امکان یکپارچگی این نرم افزار با دیگر سیستم ها و ماژول های مرتبط نیز وجود دارد. به این ترتیب از حاصل پردازش اطلاعات این نظرسنجی ها می توان در بخش های مورد نیاز سازمان استفاده کرد.
به برخی از امکانات و ویژگی های این سیستم نظرسنجی که می تواند کمک شایانی به مدیریت منابع انسانی سازمان کند در ذیل اشاره شده است:


ویژگی ها و امکانات بهترین نرم افزار تولید و مدیریت نظر سنجی


امکانات و ویژگی های بهترین سامانه تولید و مدیریت کار نظرسنجی شامل موارد زیر است:
• امکان تعریف انواع نظرسنجی ها بسته به نیازها و اهداف سازمان
• امکان تهیه انواع فرم های نظرسنجی به تفکیک افراد پاسخ دهنده
• استفاده از شیوه های متنوع نظرسنجی شامل پرسش و پاسخ، ارائه ایده پیرامون مساله خاص، و...
• امکان تفکیک بین نظر سنجی های عادی و محرمانه
• امکان اجرای نظر سنجی به صورت کاملا محرمانه و بی نام، در شیوه های مختلف برای حفظ اطمینان کارکنان از محرمانگی پاسخ هایشان
• امکان تولید فرم های کاغذی و ارسال آن ها به صورت نامه اداری به بخش های مختلف
• امکان دسترسی به فرم های نظرسنجی طراحی شده در قبل
• ثبت و ضبط کلیه اطلاعات مربوط به انواع نظرسنجی های انجام شده، و نتایج تحلیل آنها
• امکان مشخص کردن مهلت زمانی برای پاسخ گویی به نظرسنجی ها
• امکان ارسال انواع نظرسنجی ها به صورت فرم در قالب نامه الکترونیکی
• امکان گرفتن گزارش بر حسب فیلدهای مختلف و ارسال آن به صورت نامه محرمانه و یا عادی به مدیریت
• ارائه کلیه خدمات نرم افزار تولید و مدیریت نظرسنجی بر بستر ابری و به صورت نرم افزار به عنوان خدمت یا SaaS
• امکان ارتباط با سایر ماژول ها و نرم افزارهای مجموعه مانند نظام پیشنهادات، داشبورد مدیریتی، و ...
• امکان استفاده از این نرم افزار برای سازمان به صورت رایگان
این نرم افزار که از مجموعه ماژول های مدیریت منابع انسانی است در نهایت می تواند به مدیریت دانش نیز کمک کند. در واقع، می توان گفت این نرم افزار می تواند اطلاعات و داده هایی را گردآوری کند که به نوعی ورودی مهم برای سیستم های مدیریت دانش سازمان نیز محسوب شود. این نرم افزار می تواند به مدیریت منابع انسانی سازمان کمک کند.
زیرا افراد در قالب پاسخ به فرم های نظرسنجی بخشی از دیدگاه ها، دانش و تجربه خود را نیز منتقل می کنند. فرم ها بسته به میزان و حدود اطلاعات مورد نیاز می تواند شامل فرم های چند گزینه ای باشد یا می تواند شامل پرسشنامه هایی باشد که در فرم مورد نظر باید توضیحات مفصلی راجع به یک موضوع ارائه شود. بنابراین شیوه های نظر سنجی می تواند بسته به نیازی که سازمان دارد متنوع باشد. همچنین افرادی که برایشان فرم نظرسنجی ارسال می شود، می توانند شامل افراد درون یا خارج از سازمان باشند.
این نرم افزار مانند دیگر ماژول ها و سیستم های زیر مجموعه سیستم بر بستر ابری ارائه می شود. بنابراین سازمان در استفاده از این نرم افزار نیازی به نصب، نگه داری و به روز رسانی آن ندارد. بدین ترتیب می تواند صرفه جویی های مالی خوبی در این زمینه داشته باشد. در استفاده از این نرم افزار، هیچ محدودیت مکانی یا زمانی وجود ندارد و در هر زمان و مکانی امکان استفاده از آن فراهم است.
سرعت و کیفیت کار با بهترین نرم افزار مدیریت نظر سنجی بالاست. بدین ترتیب سازمان می تواند اطمینان داشته باشد که کلیه فرآیندهای مربوط به نظر سنجی را با سرعت و دقت بالا انجام دهد. این فرایند می تواند شامل طراحی فرم های مختلف نظر سنجی یا ارسال آن به صورت های مختلف اعم از نامه کاغذی یا نامه الکترونیکی یا ارسال فرم های نظر سنجی به صورت سیستمی باشد.
همچنین امنیت کلیه اطلاعات و داده های نرم افزار نظر سنجی، نتایج و نظرات افراد در این نرم افزار تضمین شده است. سازمان می تواند با اطمینان خاطر از امنیت این سیستم از آن استفاده نماید.
این سیستم می تواند با سایر ماژول های بخش مدیریت منابع انسانی نیز مرتبط باشد که به برخی از آنها در این قسمت اشاره می شود.


نظرسنجی


سیستم های مرتبط با بهترین نرم افزار تولید و مدیریت نظرسنجیپیشنهاد دهی


سیستم پیشنهاد دهی از دیگر سیستم های مجموعه است. این سیستم نیز مانند نرم افزار نظرسنجی می تواند کمک کند تا سازمان روند بهتری طی کند. این دو نرم افزار می توانند از داده های هم استفاده کنند. اگر در پیشنهاددهی نیاز به فرم نظر سنجی باشد، طراحی سوالات و شیوه پاسخ دهی را می تواند سیستم نظر سنجی انجام دهد.


نظام پیشنهادات


نظام پیشنهادات نیز مانند سیستم پیشنهاد دهی می تواند از فرم های نظر سنجی نرم افزار نظر سنجی استفاده کند. بدین ترتیب ارتباط و پیوند بین داده ها و اطلاعات این دو نرم افزار ایجاد می شود.


مدیریت دانش


سیستم مدیریت دانش، به دنبال گردآوری و اشتراک اطلاعات داده ها و اطلاعات افراد سازمان است. این داده ها می تواند شامل دیدگاه ها، نظرات و ایده های افراد نیز باشد. بدین ترتیب سیستم مدیریت دانش می توان از حاصل نظر سنجی ها نیز استفاده کند. این ارتباط می تواند به مدیریت منابع انسانی سازمان و گردآوری و یکپارچگی نظرات و ایده های آن ها در یک بستر واحد نیز کمک کند.


شرایط استفاده


بهترین نرم افزار تولید و مدیریت نظرسنجی به مدیریت منابع انسانی سازمان به صورت بهینه کمک می کند. سازمان با استفاده از این سیستم نظرسنجی می تواند نظرات، دیدگاه ها و ایده های افراد و منابع انسانی درگیر با امور سازمان را گردآوری کند. با گردآوری و تحلیل این نظرات و ایده ها، می توان بسیاری از امور سازمان را بهبود بخشید. همچنین می توان از برخی نظرات سازنده برای حل مشکلات سازمان استفاده کرد.
این نرم افزار بر بستر ابری و به صورت SaaS ارائه می شود. به این معنا که دیگر سازمان دغدغه ای برای مسائلی چون نصب، نگهداری و ارتقای آن نخواهد داشت. سرعت و کیفیت انجام امور افزایش می یابد. و سازمان می تواند با سرعت کلیه فرایندها را انجام دهد. فرم های نظرسنجی را طراحی کند، ذخیره و برای استفاده های بعدی نگهداری کند. کلیه اطلاعات و داده های نظر سنجی های انجام شده و نتایج آن ها را ذخیره، نگهداری و برای اقدام های لازم به مدیریت گزارش کند.
امکان استفاده از نرم افزار به صورت رایگان برای سازمان ها وجود دارد و سازمان نیازی به صرف هزینه برای استفاده از این نرم افزار ندارد.

وبلاگ یار | نرم افزار اتوماسیون اداری

نمایش 0 از 0 نتایج