مالی

نرم افزار مالی و حسابداری


همه سازمان ها با امور مالی بسیاری سر و کار دارند. از محاسبه حقوق و دستمزد گرفته تا پیگیری امور مربوط به وام و تسهیلات یا بودجه و اعتبارات همگی در دایره امور مالی قرار می گیرند. برخی از سازمان ها این امور را از طریق سپردن امور به شرکت حسابداری انجام می دهند. بدین ترتیب شرکت حسابداری کلیه فعالیت های مالی سازمان را پیگیری می کند.
از محاسبه حقوق و دستمزد گرفته تا امور مربوط به سهام و یا بودجه و اعتبارات را این شرکت حسابداری انجام می دهد. اما برخی از سازمان ها ترجیح می دهند به جای سپردن این فعالیت های مالی به شرکت حسابداری، امور را در واحد حسابداری سازمان و از طریق سیستم حسابداری مدیریت کنند. واحد حسابداری نیز ترجیح می دهد برای انجام کلیه امور از نرم افزار و سیستم استفاده کند. گاهی شرکت ها از نرم افزار حسابداری رایگان استفاده می کنند.
اما در بیشتر موارد بیشتر سازمان ها برای ساماندهی و انجام دقیق امور مالی از نرم افزار ها و سیستم های تخصصی تر استفاده می کنند. نرم افزار هایی که به جای سپردن فعالیت های مالی به شرکت حسابداری می تواند به سازمان کمک می کند گستره وسیعی از این فعالیت ها را پوشش می دهد. این نرم افزار ها هم سرعت کار را افزایش می دهد و هم بر دقت انجام امور می افزاید. ضمن آن که میزان خطای انسانی را نیز به اندازه قابل توجهی کاهش می دهد.
سیستم حسابداری در کنار سایر ماژول های مالی می تواند نیازهای سازمان را در رابطه با مدیریت بسیاری از امور شامل انعقاد قرارداد ها، مدیریت امور سهام یا بودجه را مرتفع سازد.
برخی دیگر نیز به دنبال بهترین نرم افزار حسابداری یا استفاده از شرکت حسابداری برای این امور هستند. در هر صورت، انتخاب نرم افزار حسابداری رایگان یا بهترین نرم افزار حسابداری، بستگی به اهداف و نیاز های سازمان دارد. اما اگر سازمانی به دنبال پوشش کلیه نیاز های خود در رابطه با مدیریت مسائل مالی سازمان است به نظر می رسد بهتر است به جای انتخاب نرم افزار حسابداری رایگان یا سپردن امور به شرکت حسابداری، از گزینه های بهترین نرم افزار حسابداری موجود استفاده کند.
بهترین نرم افزار های مالی و حسابداری از بهترین نرم افزار حسابداری موجود است که می تواند بسیاری از امور را انجام دهد. این نرم افزار ها غیر از سیستم حسابداری، شامل ماژول های متعدد دیگری است که هر کدام برای هدف خاصی طراحی شده است.


نرم افزار مالی

بهترین نرم افزار های مالی و حسابداری


بهترین نرم افزار های مالی و حسابداری شامل سیستم حسابداری، نرم افزار حقوق و دستمزد، نرم افزار قرارداد، و ماژول وام و تسهیلات است . همچنین نرم افزار های دیگری شامل نرم افزار بودجه و اعتبارات، نرم افزار حسابرسی و مالیات، سهام، و بهای تمام نیز در این دسته می گنجند. این نرم افزار ها در کنار سیستم حسابداری می توانند کلیه امور مربوط به فعالیت های مالی و اقتصادی سازمان را سر و سامان دهند.
با استفاده از نرم افزار های مالی و سیستم حسابداری می توان مدیریت هوشمندانه تری بر دخل و خرج سازمان داشت. بدین ترتیب کنترل و مدیریت درآمد ها و هزینه های سازمان به شکل بهینه تری انجام می شود. یکی از مهم ترین نرم افزار های این گروه، نرم افزار حسابداری است. این نرم افزار امکاناتی فراتر از امکاناتی که یک نرم افزار حسابداری رایگان در اختیار قرار می دهد، فراهم کرده است.
در طراحی این نرم افزار حسابداری، به این نکته توجه شده است که بهترین نرم افزار حسابداری و مناسب برای سازمان باید متناسب با حجم مبادلات مالی انتخاب شود. همچنین در این نرم افزار ها سرعت و سهولت گزارش گیری بسیار مهم است. زیرا این گزارش ها می توانند مبنای تصمیم های مهمی باشند که بخش های تاثیر گذار سازمان اتخاذ می کنند. بنابراین این نرم افزار می تواند برای بسیاری از سازمان ها بهترین نرم افزار حسابداری باشد زیرا به نیاز های آنها هنگام طراحی توجه شده است.
همچنین در انتخاب این سیستم ها به خدمات پشتیبانی آنها و دامنه مشتریان و نرخ رشد کسب و کار سازمان نیز مورد توجه قرار گرفته است. سعی شده از این سیستم به عنوان یکی از بهترین نرم افزار حسابداری متناسب با نیاز ها و حجم مبادلات موجود در سازمان استفاده شود.


نرم افزار حسابداری مالی

بهترین ماژول های مالی و حسابداری


سیستم حسابداری


سیستم حسابداری، یکی از پر کاربرد ترین نرم افزار های این گروه است. همان طور که گفته شد، گرچه ممکن است برخی از سازمان ها از نرم افزار حسابداری رایگان برای انجام امور خود استفاده کنند، برخی دیگر نیز ترجیح می دهند از نرم افزار های دیگری استفاده کنند. بهترین سیستم حسابداری یکی از بهترین نرم افزار حسابداری موجود است که می تواند نیازهای سازمان را در این رابطه مرتفع نماید. پر واضح است که نرم افزار حسابداری رایگان نمی تواند کلیه قابلیت های مورد نیاز سازمان را در بر داشته باشد.
از آن جایی که مدیریت و کنترل امور مالی از مهم ترین اولویت های هر سازمانی است سیستم حسابداری می تواند کمک شایانی به سازمان در این امر نماید. به همین علت بسیاری از سازمان ها به دنبال بهترین نرم افزار حسابداری می گردند. می توان بهترین سیستم حسابداری را به عنوان یکی از ماژول های زیر مجموعه مالی این سیستم به آنها توصیه کرد.
سازمان ها می توانند فعالیت های مختلف مالی خود که می تواند حجم و گستره متفاوتی در بر داشته باشد از طریق این سیستم حسابداری انجام دهند. بدین ترتیب نیازی به سپردن خدمات حسابداری به شرکت حسابداری نیست. همین طور مزیت های این سیستم حسابداری، به عنوان یکی از بهترین نرم افزار حسابداری موجود، می تواند بسیار فراتر از یک نرم افزار حسابداری رایگان باشد.
با استفاده از این سیستم، می توان تجزیه و تحلیل های مناسب بر روی داده های مهم مالی سازمان انجام داد. همچنین گزارش هایی که توسط این سیستم تهیه می شود می توانند اساس بسیاری از تصمیم ها و ارزیابی ها قرار گیرند.

نرم افزار حقوق و دستمزد


یکی دیگر از نرم افزار های مهم این مجموعه نرم افزار حقوق و دستمزد است. در این نرم افزار حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس اطلاعات موجود در ماژول کارگزینی و پرسنلی و نیز تشویق ها و پاداش های دریافتی محاسبه می شود.

نرم افزار قرارداد


بهترین نرم افزار قرارداد از دیگر نرم افزارهای مالی است که در کنار نرم افزار حسابداری، می تواند به سازمان در مدیریت امور مالی کمک کند. این نرم افزار، امکان تعریف انواع قرارداد کاری، شیوه انتخاب پیمانکار اعم از مناقصه، قرارداد عادی و ... را فراهم کرده است. همچنین می توان انواع قراردادها را در این نرم افزار تعریف کرد.
این قرارداد ها می تواند شامل قرارداد اجاره، بیمه، پیش پرداخت و مسائلی از این دست باشد. همچنین کلیه هزینه های مربوط به اجرای قرارداد های مختلف کاری نیز از طریق این نرم افزار محاسبه و تعریف می شود. این نرم افزار می تواند در کنار سیستم حسابداری امکان ثبت و ضبط کلیه اطلاعات مربوط به قرارداد های سازمان را فراهم کند.

نرم افزار بودجه و اعتبارات


در این نرم افزار امکان کدگذاری هزینه ها و درآمد ها، تعریف انواع هزینه ها و درآمد های سازمان فراهم شده است. این نرم افزار می تواند کلیه اطلاعات مربوط به بودجه های پیشنهادی سازمان را ثبت و ضبط کند. همچنین به تفکیک منابع درآمدی سازمان می تواند اطلاعات مصوب را تعیین و مشخص کند.

نرم افزار بهای تمام شده


با استفاده از این نرم افزار می توان کلیه هزینه ها را گردآوری، ذخیره و تخصیص کرد. امکان محاسبه قیمت تمام شده بر اساس اطلاعات واقعی و تعریف دوره های زمانی مختلف محاسبه قیمت تمام شده نیز فراهم است. با استفاده از این نرم افزار می توان بهای تمام شده یک محصول نیمه تولید شده را محاسبه کرد. امکان تهیه گزارش های مختلف بر اساس یک محصول به تفکیک مواد، و یا خدمت و کالا بر اساس دستمزد نیز فراهم است.
نرم افزار حسابرسی و مالیات، و نرم افزار سهام از دیگر نرم افزار های این مجموعه هستند که به حسابرسی امور مالی سازمان و مدیریت امور مربوط به سهام کارکنان می پردازد. همچنین نرم افزار وام و تسهیلات نیز از دیگر نرم افزار های این گروه است که برای مدیریت امور مربوط به انواع وام های پرداخت شده به کارکنان و نیز تسهیلات در نظر گرفته شده به کار می رود.

از دیگر نرم افزار ها می توان به نرم افزار اتوماسیون اداری اشاره کرد.

وبلاگ یار

نمایش 1-10 از 199 نتایج