نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد


محاسبه حقوق و دستمزد، یکی از امور اداری و مالی همه سازمان هاست. بسیاری از سازمان ها، حقوق کارکنان خود را بر اساس فرمول مشخصی مانند حقوق اداره کار پرداخت می کنند. برخی دیگر فرمول خود را برای محاسبه این حقوق دارند. درهر صورت نیاز به ابزاری که بتواند این امور را با دقت و کیفیت بالایی انجام دهد در همه سازمان ها احساس می شود. از این رو بسیاری از سازمان ها برای محاسبه حقوق و دستمزد و صدور فیش حقوقی کارکنان خود از نرم افزارها و سیستم هایی استفاده می کنند.
سیستم هایی که بتواند به صورت اتوماتیک و خودکار به محاسبه حقوق کارکنان بپردازد. این محاسبه می تواند بر اساس حقوق اداره کار باشد. یا شامل محاسبه حقوق بازنشستگان شود، و یا می تواند مسائل مربوط به ارائه و صدور فیش حقوقی کارکنان را در بر گیرد.
نرم افزار حقوق و دستمزد در راستای مدیریت منابع انسانی، به گونه ای طراحی شده است که بتواند از طریق تعریف دسترسی، امکان دسترسی کاربران به مسائل مالی و دستمزد خود را ایجاد نماید.
با این نرم افزار با توجه به اطلاعات حضور و غیاب و اطلاعات مربوط به کارگزینی، حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس قوانین مشخصی مانند قانون حقوق وزارت کار مشخص می شود. در ادامه فیش حقوقی کارکنان صادر و امکان دسترسی به آن فراهم می شود.
بدین ترتیب کارکنان می توانند به فیش حقوقی خود دسترسی داشته باشند. همچنین بخشی نیز به حقوق بازنشستگان اختصاص دارد.

نرم افزار حقوق و دستمزد

بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد


بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد به عنوان یکی از زیر مجموعه های سیستم نرم افزاری، امکان محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان را بر اساس قوانین مشخص مانند حقوق وزارت کار یا حقوق بازنشستگان فراهم می کند. صدور فیش حقوقی کارکنان از دیگر کارکردهای این نرم افزار است. این نرم افزار دارای امکانات و ویژگی هایی است که در ذیل به آن ها اشاره شده است.

امکانات و ویژگی های بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد


امکانات بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد شامل موارد زیر است:
• امکان ارائه فیش حقوقی شخصی کارکنان
• امکان دریافت اطلاعات مرتبط با محاسبه حقوق پایه و سایر عوامل مرتبط از نرم افزار های سازمانی مرتبط مانند نرم افزار پرسنلی، نرم افزار حضور و غیاب، و نرم افزار مسیر شغلی و ارتقا
• امکان محاسبه حقوق بازنشستگان
• امکان محاسبه حقوق بر اساس حقوق اداره کار
• ارسال کلیه اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد به بهترین نرم افزار حسابداری
• ارائه گزارش های مختلف مربوط به مالیات بر حقوق کارکنان
• ارائه گزارش به بخش های مختلف سازمان بر اساس نیاز
• امکان دسترسی به فیش حقوقی در بخش حقوق بازنشستگان
• امکان استفاده از نسخه دمو و آزمایشی نرم افزار حقوق و دستمزد برای سازمان ها به مدت زمان مشخص
از ویژگی های بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد می توان به ارائه خدمات آن بر بستر ابری اشاره کرد.
این مساله باعث کاهش هزینه ها در استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد می شود. زیرا نیازی به هزینه های جانبی برای نصب، نگه داری، به روز رسانی و ارتقا نخواهد داشت.
همچنین امکان برقراری ارتباط بین بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد با دیگر نرم افزارهای زیر مجموعه این سیستم وجود دارد. مخصوصا بین این نرم افزارو نرم افزارهای مالی و حسابداری می تواند ارتباط برقرار شود.

دستمزد
سیستم های مرتبط با بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد


بهترین سیستم حسابداری

امکان اتصال این نرم افزار به بهترین سیستم حسابداری وجود دارد. به این ترتیب حقوق محاسبه شده بر اساس حقوق اداره کار می تواند به سیستم حسابداری مرتبط شود.

سیستم مرخصی

سیستم مرخصی از دیگر نرم افزارهایی است که در محاسبه حقوق و دستمزد نقش دارد. بنابراین می توان بین این دو نرم افزار ارتباط برقرار کرد و از داده های سیستم مرخصی برای محاسبه در آن نرم افزار استفاده کرد.

حضور و غیاب

از دیگر عواملی که در محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان تاثیر دارد، حضور و غیاب آنهاست. بر اساس قانون حقوق وزارت کار و نیز میزان حضور و غیاب آن ها نرم افزار می تواند حقوق کارکنان را محاسبه نماید.

اتوماسیون اداری

حقوق و دستمزد

نرم افزار قرارداد

بر اساس قرارداد های تعریف شده در بهترین نرم افزار قرارداد می توان حقوق و دستمزد کارکنان را محاسبه کرد. بنابراین بین نرم افزار قراداد و بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد می توان ارتباط برقرار کرد. این قرارداد ها می تواند شامل انواع قرار دادها مانند حقوق وزارت کار نیز شود.

نرم افزار وام و تسهیلات

در نرم افزار وام و تسهیلات، میزان تسهیلات دریافتی کارکنان مشخص شده است. اگر قرار باشد اقساط این تسهیلات از حقوق و دستمزد کارکنان کسر شود امکان برقراری ارتباط بین این دو نرم افزار وجود دارد.

بهترین سیستم کارگزینی

اطلاعات موجود در سیستم کارگزینی، درونداد و ورودی نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان است. حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس اطلاعات موجود در این سیستم محاسبه می شود. بنابراین بین این دو نرم افزار امکان برقراری ارتباط وجود دارد. می توان از داده های نرم افزار کارگزینی برای نرم افزار حقوق استفاده کرد.

نرم افزار پرسنلی

در بهترین نرم افزار پرسنلی، کلیه اطلاعات شخصی کارکنان اعم از مدارک تحصیلی، سابقه کار و ... را ثبت و ذخیره می کنند. از این اطلاعات می توان برای محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس قانون وزارت کار و مدارک تحصیلی و... استفاده کرد. بنابراین این دو نرم افزار هم با هم به نوعی در ارتباط هستند.
همچنین نرم افزار حسابرسی و مالیات و نرم افزار بازنشستگی نیز دو نرم افزار دیگری هستند که می توانند با این نرم افزار در ارتباط باشند.

شرایط استفاده

بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد یکی از نرم افزارهای مالی این سیستم است. این نرم افزار مانند دیگر نرم افزار های زیر مجموعه این سیستم بر بستر ابری ارائه خدمات می کند. همین مساله باعث شده است که هزینه های سازمان در استفاده و نگه داری از این نرم افزار کاهش یابد. زیرا لازم نیست برای نصب، نگه داری، ارتقا و به روز رسانی نرم افزار هزینه ای بپردازد.
امکان استفاده از نسخه دمو و آزمایشی این نرم افزار برای سازمان ها فراهم است. سازمان ها از این نسخه به مدت زمان مشخص می توانند برای محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان خود استفاده کنند. این محاسبه می تواند بر اساس فرمول های مختلفی مانند فرمول حقوق وزارت کار باشد. همچنین کارکنان سازمان نیز می توانند از طریق این سامانه، به حقوق و دستمزد و فیش حقوقی خود دسترسی داشته باشند.
در ادامه نیز سازمان ها با پرداخت هزینه محدودی می توانند از خدمات با کیفیت بالای این نرم افزار استفاده کنند. بدین ترتیب انتخاب خوب و هوشمندانه ای برای محاسبه و مدیریت امور مالی کارکنان خود خواهند داشت.

وبلاگ یار

نمایش 2 از 2 نتایج