منابع انسانی

نرم افزار های مدیریت منابع انسانی


سازمان ها برای مدیریت منابع انسانی خود نیاز به نرم افزار ها و سامانه هایی دارند. اموری اعم از کارگزینی، بیمه های مختلف کارکنان، استخدام نیرو ها و منابع انسانی جدید، آموزش و ... باید در نهایت دقت و سرعت انجام شود. این دقت و سرعت انجام امور مربوطه هم باعث سرعت روند امور اداری و سازمانی می شود. در ضمن آنکه باعث ایجاد رضایت خاطر بیشتر منابع انسانی سازمان نیز می شود.
بهترین سامانه جامع مدیریت منابع انسانی متشکل از چندین ماژول و نرم افزار وظیفه انجام کلیه این امور را برعهده دارد. با استفاده از بهترین سامانه مدیریت منابع انسانی می توان نیازهای سازمان در رابطه با امور مربوط به منابع انسانی اعم از استخدام، کارگزینی، پیگیری امور بیمه کارکنان، آموزش و ... را مرتفع ساخت. به عنوان نمونه کارکنان هم به بیمه درمانی و غیر درمانی نیاز دارند. یا در رابطه با ارتقای سطح کارکنان سازمان باید آموزش ضمن خدمت را برای آنان تسهیل بخشد.
در رابطه با استخدام کامل نیروهای جدید فرایند های متعددی باید شکل پذیرد تا امور مربوط به استخدام و سپس انتقال پرونده به کارگزینی در اسرع وقت انجام شود.
با بهترین نرم افزار های مدیریت منابع انسانی در اینجا بیشتر آشنا می شویم.


مدیریت منابع انسانی


بهترین نرم افزار های مدیریت منابع انسانی


بهترین نرم افزار های مدیریت منابع انسانی شامل ماژول های چارت، تشکیلات و شرح شغل؛ ارزشیابی و ارزیابی، جذب و استخدام، آموزش، سرمایه گذاری، بیمه درمانی و غیر درمانی، و پاداش و جریمه است. همچنین نرم افزار های مسیر شغلی و ارتقا، کارگزینی، نظام پیشنهادات، تربیت بدنی، رفاهی و مهمانسرا، پرسنلی و بازنشستگی نیز از دیگر نرم افزار های بهترین سامانه مدیریت منابع انسانی هستند. در اینجا با برخی از این نرم افزار ها بیشتر آشنا می شویم.
نرم افزار چارت، تشکیلات و شرح شغل اموری مانند تعریف و توضیح پست ها و مشاغل موجود در واحد های مختلف سازمانی، و چارت سازمانی می پردازد. این نرم افزار گروه مدیریت منابع انسانی، سقف و حداکثر میزان نیروی انسانی مورد نیاز هر واحد سازمانی را تعیین می کند. امکان دسترسی به کلیه مستندات و سوابق چارت ها، و پست های سازمانی از طریق این ماژول فراهم است.
نرم افزار ارزشیابی و ارزیابی از نرم افزار های مدیریت منابع انسانی است که به ارزیابی فعالیت ها و اقدامات منابع انسانی سازمان می پردازد. در این نرم افزار امکان محاسبه کلیه امتیازات افراد در ارزشیابی های مختلف شامل ارزیابی های توصیفی، کیفی توصیفی و غیر توصیفی فراهم است.
نرم افزار جذب و استخدام از بهترین نرم افزار های گروه مدیریت منابع انسانی است که به امور مربوط به سایت استخدام کارکنان جدید، شناسایی موقعیت ها و واحد های سازمانی نیازمند جذب نیروی جدید می پردازد. این نرم افزار با ماژول کارگزینی ارتباط تنگاتنگی دارد.
نرم افزار آموزش، کلیه امور مربوط به برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی را در سازمان مدیریت و پیگیری می کند. از تشخیص حوزه های مختلف دانشی و مهارتی که نیازمند آموزش هستند تا شناسایی اساتید و مدرسان مجرب و متخصص گرفته توسط این ماژول انجام می شود.
نرم افزار سرمایه گذاری آینده پرسنل، امکان تعریف پورتفولیو برای هر یک از منابع انسانی را فراهم کرده است. این نرم افزار که از دیگر نرم افزار های مدیریت منابع انسانی است، امکان تعیین وضعیت میزان سهام خریداری شده توسط پرسنل فراهم کرده است. همچنین ثبت و ضبط کلیه اطلاعات مربوطه در رابطه با سهام های خریداری شده از بورس، و گرفتن گزارش های مختلف را انجام می دهد.
نرم افزار های بیمه درمانی و غیر درمانی از دو ماژول گروه مدیریت منابع انسانی هستند که انجام امور مربوط به بیمه کارکنان را پیگیری می کند. انواع درمانی، شامل تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی یا خدمات درمانی، و نیز بیمه های مربوط به آتش سوزی، سرمایه گذاری، خودرو و غیره توسط این دو ماژول انجام می شوند.
نرم افزار پاداش و جریمه از دیگر نرم افزار های مدیریت منابع انسانی هستند که برای امور مربوط به پاداش و جریمه کارکنان طراحی شده است. در این نرم افزار بر اساس امتیازات و عملکردی که کارکنان داشته اند مورد تشویق و یا اعمال جریمه قرار می گیرند.
نرم افزار های تربیت بدنی، رفاهی و مهمانسرا یا بازنشستگی نیز از دیگر سیستم هایی هستند که در مجموعه طراحی شده است تا امور رفاهی مربوط به کارکنان و نیز پیگیری امور مربوط به بازنشستگی آنها را پیگیری کند.
با استفاده از مجموعه نرم افزار های سیستم، سازمان می تواند اطمینان داشته باشد در مدیریت منابع انسانی به کلیه جنبه های مختلف توجه کرده است. این ماژول ها در کنار یکدیگر کمک می کنند که سازمان در امر مدیریت منابع انسانی خود با دقت و کیفیت بالا عمل کند.
این کیفیت و دقت باعث ایجاد رضایت خاطر کارکنان و نظم در انجام امور مختلف اداری و سازمانی می شود. عملکرد درست و دقیق سازمان در رابطه با مدیریت منابع انسانی خود باعث بهره وری و وفاداری بیشتر کارکنان نسبت به سازمان نیز می شود.


منابع انسانی


بهترین ماژول های مدیریت منابع انسانی


بهترین نرم افزار های مدیریت منابع انسانی سعی کرده اند کلیه امور مربوط به منابع انسانی و مدیریت زمان سازمان را پوشش دهند. از انجام امور مربوط به کارگزینی گرفته تا پاداش و جریمه کارکنان و یا بازنشستگی توسط این نرم افزار ها قابل مدیریت و پیگیری است.

نرم افزار کارگزینی

نرم افزار کارگزینی، یکی از بهترین نرم افزار های مدیریت منابع انسانی است که امور مربوط به صدور حکم کارگزینی، حقوق و مسائل شغلی کارکنان را پیگیری می کند. این نرم افزار کارگزینی، کلیه اطلاعات مربوط به کارکنان را ثبت و ضبط کرده و بر اساس ضوابط سازمان و همچنین مشخصات کارکنان مسائلی از بابت میزان حقوق و دستمزد و مسائل شغلی آنها را مدیریت می کند.

نرم افزار بیمه

بهترین نرم افزار های بیمه شامل نرم افزار های بیمه درمانی و غیر درمانی از دیگر نرم افزار های مدیریت منابع انسانی هستند. در نرم افزار بیمه درمانی، امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی، تکمیلی، و یا خدمات درمانی کارکنان پیگیری می شود. در بیمه غیر درمانی امور مربوط به بیمه عمر، ثالث، خودرو و آتش سوزی مورد مدیریت و پیگیری قرار می گیرد.

نرم افزار استخدام

بهترین نرم افزار استخدام از دیگر نرم افزار های مدیریت منابع انسانی است. این نرم افزار امور مربوط به جذب و استخدام، انتشار آگهی استخدام، را انجام می دهد. این نرم افزار اطلاعات جایگاه های شغلی مورد نیاز سازمان را از نرم افزار چارت سازمانی و شرح شغلی گرفته و آن را با مشخصات افراد متقاضی استخدام مقایسه می کند.
همچنین کلیه فرایند های مربوط به مصاحبه، طرح سوال های مصاحبه و تعیین امتیاز به افراد مورد نظر از طریق این سامانه انجام می شود. این ماژول گروه مدیریت منابع انسانی، پرونده افراد پذیرفته شده در مصاحبه و فرایند های مربوطه را به کارگزینی ارسال می کند.

نرم افزار آموزش

بهترین ماژول آموزش برای برگزاری دوره ها، کلاس ها و کارگاه های آموزشی طراحی شده است. این نرم افزار، آموزش کارکنان را از طریق روش های متعدد تسهیل می بخشد و کمک می کند کارکنان بتوانند سطح مهارت و دانش خود را در حوزه های مورد نیاز تقویت کنند. این سیستم مدیریت منابع انسانی، کارکنان و منابع انسانی که نیاز به یادگیری و آموزش دارند را از طریق اطلاعات موجود در ماژول های پرسنلی و سایر نرم افزار ها استخراج می کند.
همچنین افراد مناسب برای برگزاری کلاس یا دوره آموزشی را شناسایی می کند و برای هر کدام از مدرسان و اساتید پیشینه ای تعریف می کند. با استفاده از این نرم افزار امکان امتیاز دهی به اساتید و مدرسان دوره های آموزشی وجود دارد. همچنین فرایند های مربوط به امکان سنجی برای تشخیص و یافتن حوزه های مورد نیاز آموزش نیز از دیگر مسائلی است که با استفاده از این نرم افزار می توان انجام داد.

وبلاگ یار

نمایش 1-10 از 47 نتایج