سیستم مسیر شغلی و ارتقا


هیچ پستی در این صفحه یافت نشد.


سیستم مسیر شغلی و ارتقا


سازمان ها برای مدیریت منابع انسانی خود، و ایجاد توسعه شغلی کارکنان ارزش بسیاری قائل اند. ترسیم مسیر شغلی کارکنان، مسائل مربوط به ارتقا و ترفیع آنها و برنامه ریزی برای تربیت و پرورش نیروی انسانی کارآمد از وظایفی است که سازمان ها در راستای مدیریت منابع انسانی انجام می دهند.
در این مسیر سازمان مشخص می کند که هر کدام از کارکنان بسته به استعداد ها و توانایی هایش می تواند چه مسیر شغلی را طی کند. همچنین تعیین می کند که برای پیمودن این مسیر و گرفتن ترفیع، باید چه مهارت های جدیدی کسب کند. همچنین مشخص می کند که کارکنان بسته به مسیر ترسیم شده به چه توانایی ها و دانش جدیدی نیاز دارند.
مدیریت منابع انسانی در این حوزه می تواند باعث شود که سازمان ها ضمن حفظ انگیزه های کارکنان آن ها را به سمت پیشرفت و توسعه هدایت کنند. یکی از عواملی که باعث ایجاد انگیزه در کارکنان می شود امکان گرفتن ارتقا، پاداش و ترفیع شغلی است. در ضمن ارتقا، کارکنان می توانند با فرا گرفتن دانش های مورد نیاز سازمان به پیشرفت و توسعه آن نیز کمک کنند.
برای مدیریت کلیه این روند ها یعنی ترسیم مسیر شغلی، تعیین ملزومات بر اساس نیازهای سازمان و ظرفیت های کارکنان می توان از سامانه ها و سیستم هایی استفاده کرد. این سیستم ها و نرم افزارها می توانند مدیریت و پیگیری این روند های سازمانی را تسریع بخشند.

 

سامانه مسیر شغلی

 

بهترین سیستم مسیر شغلی و ارتقا


بهترین سیستم ارتقا یکی از زیر مجموعه های سیستم نرم افزاری برای مدیریت منابع انسانی است. این نرم افزار می تواند به سازمان کمک کند تا بر اساس ظرفیت ها و توانایی های کارکنان و نیازها و اهداف سازمانی، مسیر متناسب را طراحی کند. همچنین این نرم افزار کمک می کند فرآیندهای منتج به ترفیع شغلی، پیشرفت کارکنان، اعطای پاداش به آنها با سرعت و کیفیت بهتری انجام شود.
این نرم افزار با استفاده از داده ها و اطلاعات موجود از کارکنان سازمان در سیستم نرم افزاری می تواند افراد را شناسایی نماید. برای هر کدام از آنها مسیر متناسب طراحی کرده و از آن ها بخواهد برای گرفتن پاداش یا ارتقا، چه برنامه هایی را پیگیری کنند. مثلا از آنها ممکن است خواسته شود در آموزش های کوتاه مدت خاصی درون یا خارج از سازمان شرکت کنند. یا از آنها خواسته شود که مدارک خاصی را اخذ کرده و پیرامون موضوع یا حوزه خاصی، دانشی را کسب کنند.
همه این موارد باعث می شود که هم امکان ترفیع کارکنان و پیشرفت و توسعه فردی آنها فراهم شود. هم به توسعه و پیشرفت سازمان کمک می شود. بدین ترتیب به بهترین نحو می تواند مدیریت منابع انسانی سازمان را انجام داد و نتیجه های مطلوب از این روند اخذ کرد.
استفاده از این نرم افزار حوزه مدیریت منابع انسانی می تواند منجر به یکپارچه سازی اطلاعات سازمانی، انعطاف پذیری و اعمال تغییرات ساده تر بر امور مربوط به مسیر شغلی شود. همچنین باعث سرعت بخشیدن در پردازش و شناسایی کارکنانی شود که می توانند مشمول گرفتن پاداش یا ترفیع شغلی قرار گیرند.
از سوی دیگر استفاده از نرم افزار مسیر شغلی می تواند منجر به تسهیل کلیه روند ها و فرایندهای مربوطه شود. از آنجایی که می تواند به مدیران و سیاستگذاران سازمان کمک کند تا حداکثر بهره وری را از منابع انسانی سازمان داشته باشد می تواند به کارآمدی سازمان نیز منجر شود.


ویژگی ها و امکانات بهترین سیستم مسیر شغلی و ارتقا


بهترین نرم افزار و سامانه مسیر شغلی و ارتقا که از بهترین ابزارها برای مدیریت منابع انسانی است دارای ویژگی ها و امکاناتی است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:
• امکان تعریف ساختار ها و چارچوب های ارتقا و ترفیع شغلی
• امکان تعیین نوع ساختار یا چارچوب ترفیع بر اساس مسیر طراحی شده برای هر کدام از کارکنان بر اساس ظرفیت ها و توانایی های وی، و نیازها و اهداف سازمان
• امکان تعیین مبنا برای ترفیع شغلی و تعیین روش برای اجرای آن
• امکان تعریف فاکتورها و سنجه های ارتقا و ترفیع شغلی و روش محاسبه آن ها
• اجرای ترفیع یا اعطای پاداش بر اساس مسیر طراحی شده
• امکان فیلتر کردن کارکنان بر اساس فاکتورهای مختلف
• امکان گرفتن گزارش از پرونده ها و پیشینه های ارتقا یا ترفیع کارکنان
• امکان ثبت کلیه روند های مربوط به ارتقا و ترفیع بر اساس مسیر شغلی طراحی شده
• امکان مشاهده ریز جزییات شامل تاریخ ترفیع پیش رو یا امتیازات لازم کارکنان برای رسیدن به مرحله بعد ترفیع شغلی
• امکان استفاده از نسخه دمو و آزمایشی نرم افزار مذکور به مدت زمان مشخص برای سازمان های متقاضی
• امکان ارائه کلیه خدمات نرم افزار مسیر شغلی بر بستر ابری و به صورت SaaS


ارتقا مسیر شغلی
سیستم های مرتبط با بهترین سیستم مسیر شغلی و ارتقا


سیستم هایی که نرم افزار ارتقا به عنوان یکی از زیر مجموعه ها می تواند با آنها ارتباط برقرار نماید می تواند شامل موارد زیر باشد:

کارگزینی
سیستم ارتقا می تواند از داده ها و اطلاعات موجود در بخش کارگزینی سیستم استفاده کند تا بتواند کارکنان مشمول ترفیع را شناسایی نماید. بر اساس اطلاعات شخصی و سازمانی موجود در این سیستم می تواند افراد از نظر ظرفیت ها و توانایی ها شناسایی کند. بدین ترتیب می تواند مسیر متناسب شغلی با مشخصه های فردی و سازمانی کارکنان را برای پیشرفت و توسعه فردی آنها طراحی نماید.

پرسنلی
اطلاعات پرسنلی نیز از دیگر داده ها و اطلاعات باارزش پیرامون ویژگی های فردی و توانایی های کارکنان است. با استفاده از این داده ها، نرم افزار ارتقا می تواند مسیر دقیق تر شغلی برای افراد برای پیشرفت و توسعه فردی آنها طراحی کرده و در نهایت منجر به پیشرفت و توسعه سازمان شود.

پاداش و جریمه
از آنجایی که بخشی از فرآیندها و روند ارتقا به اعطای پاداش بر می گردد، نرم افزار ارتقا می تواند با این نرم افزار نیز مرتبط شود.

شرایط استفاده
نرم افزار ارتقا یکی از ابزارهای مهم در مدیریت منابع انسانی است. این نرم افزار از آنجایی که به ترسیم و طراحی مسیر شغلی و پیشرفت و توسعه فردی کارکنان در جهت اهداف و نیازهای سازمان کمک می کند بسیار مهم است.
نرم افزار می تواند با سایر ماژول ها و سیستم های زیر مجموعه نرم افزاری ارتباط برقرار کند. از داده ها و اطلاعات موجود در آنها که به شناخت بهتر از کارکنان کمک می کند استفاده کند. به مدیران کمک کند تا شناخت بهتری از کارکنان خود به دست آورند و در امر مدیریت منابع انسانی کمک های شایانی به آنها کند. همچنین باعث شود روند ارتقای شغلی کارکنان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود که در نهایت منجر به جلب رضایت کارکنان می شود.
این نرم افزار می تواند به صورت دمو و آزمایشی نیز در اختیار سازمان ها قرار گیرد. بدین ترتیب امکان استفاده رایگان از این نرم افزار و سامانه به مدت زمان مشخص برای سازمان ها فراهم است.
از طرف دیگر ارائه خدمات سیستم ارتقا بر بستر ابری باعث می شود که سازمان از جهت هزینه های نصب،نگه داری و ارتقای نرم افزار هیچ دغدغه ای نداشته باشد. این باعث می شود که در هزینه های استفاده سازمان از این نرم افزار و سامانه برای مدیریت منابع انسانی صرفه جویی زیادی به عمل آید. از طرف دیگر باعث ضمانت امنیت داده ها و اطلاعات موجود در سامانه خواهد شد. بنابراین سازمان در این رابطه نیز هیچ نگرانی ای نخواهد داشت.
همچنین ارائه خدمات بر بستر ابری موجب سرعت در انجام امور و کیفیت بهتر خدمات می شود. این امکان هم وجود دارد که سازمان بتواند در هر زمان و مکانی بدون محدودیت از خدمات این نرم افزار استفاده نماید.

 

وبلاگ یار 

نمایش 0 از 0 نتایج