سامانه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد


هیچ پستی در این صفحه یافت نشد.


سامانه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد


نرم افزار ارزیابی عملکرد، پلتفرمی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران سازمان است. این نرم افزار امکان به کار بردن ابزاری دقیق برای سنجش و ارزیابی کارکنان را به صورت انواع ارزیابی های موجود فراهم می کند. ارزیابی عملکرد موجب می شود که بهره وری و کارآیی کارکنان افزایش یابد. این ارزشیابی ها می تواند به انواع شکل ها انجام پذیرد.
از جمله می تواند به صورت ارزشیابی کیفی توصیفی باشد. یا به صورت چک لیست انجام شود. در هر صورت با استفاده از این نرم افزارها و سامانه ها، سازمان می تواند با کاربرد انواع ارزشیابی ها، کارکنان و مدیران خود را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.
این سنجش و ارزیابی مشمول همه فعالیت ها و اقدامات افراد در سازمان می شود. این اطلاعات گردآوری شده و پردازش شده، بعدها می تواند مبنای تصمیم های سازمان راجع به مدیریت یا کارکنان سازمان شود. از طرفی کارکنان و مدیریت سازمان از این که مشاهده می کنند عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد سعی می کنند عملکردهای بهتری از خود نشان دهند.
ارزیابی کارکنان و مدیریت سازمان همچنین باعث می شود نقاط قوت و ضعف آنها برای سازمان مشخص و آشکار شود. بدین ترتیب سازمان می تواند با به کار بردن انواع ارزشیابی ها، شناخت بهتری از منابع انسانی خود به دست آورد.
در ادامه می تواند برای ترسیم مسیر شغلی آنها و ترفیع و ارتقای منابع انسانی از این اطلاعات پردازش شده استفاده کند. یکی از این نرم افزار ها که می تواند مدیریت کار و پیگیری کلیه ارزیابی عملکرد کارکنان را انجام دهد، بهترین نرم افزار و سامانه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد است.


ارزیابی عملکرد

بهترین سامانه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد


بهترین سامانه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد از زیر مجموعه های سیستم نرم افزاری برای مدیریت بهینه منابع انسانی سازمان است. این نرم افزار، با به کار بردن انواع ارزشیابی ها شامل ارزیابی های کمی، یا ارزشیابی کیفی توصیفی، به ارزیابی کارکنان می پردازد. نتیجه این ارزشیابی توصیفی، ارزشیابی کیفی توصیفی یا کمی می تواند منجر به اخذ تصمیم های مهم راجع به منابع انسانی سازمان شود.
این نرم افزار کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت ها و اقدامات منابع انسانی سازمان را از سیستم گردآوری کرده و پردازش می کند. استفاده از انواع ارزشیابی ها و سنجش ها می تواند نگاه دقیقی از وضعیت کمی و کیفی فعالیت های افراد سازمان به دست دهد. بهترین سامانه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد دارای ویژگی ها و امکاناتی است که به برخی از آنها در ادامه اشاره می شود.

ارزشیابی و ارزیابی

ویژگی ها و امکانات بهترین سامانه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد


ویژگی ها و امکانات بهترین سامانه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد شامل موارد زیر است:
• امکان گردآوری کلیه اطلاعات مربوط به اقدامات و فعالیت های منابع انسانی سازمان برای ارزیابی کارکنان و مدیریت سازمان
• امکان محاسبه کلیه امتیازات افراد در ارزشیابی توصیفی، ارزشیابی کیفی توصیفی یا غیر توصیفی به صورت خودکار
• امکان رده بندی نیروها و منابع انسانی مورد ارزیابی قرار گرفته
• امکان ثبت و ضبط کلیه اطلاعات مسئول ارزیابی کارکنان
• امکان ثبت و ضبط کلیه اطلاعات مسئولان تایید کننده اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان
• امکان گرفتن گزارش از نتایج ارزشیابی توصیفی یا غیر توصیفی به عمل آمده به تفکیک موارد مختلف
• امکان تولید و تهیه فرم های ارزشیابی توصیفی، ارزشیابی کیفی توصیفی یا غیر توصیفی برای ارزشیابی عملکرد کارکنان
• امکان استفاده از انواع ارزشیابی ها برای به دست آوردن جامعیت و مانعیت در اطلاعات به دست آمده از ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان
• امکان ارجاع حاصل پردازش اطلاعات به دست آمده از انواع ارزشیابی ها به بخش های حسابداری، حقوق و دستمزد، داشبورد مدیریتی، سیستم پاداش و جریمه
• امکان گردآوری نظرات مدیران بخش های مختلف از کیفیت عملکرد کارکنان آن بخش
• امکان ارتباط با سایر ماژول ها و نرم افزار های سازمانی زیر مجموعه سیستم و تبادل اطلاعات و داده بین نرم افزارها
• امکان استفاده از نسخه دمو و آزمایشی این نرم افزار برای سازمان های متقاضی در مدت زمان مشخص و تعیین شده
• ارائه کلیه خدمات نرم افزار ارزیابی کارکنان بر بستر ابری و به صورت نرم افزار به عنوان خدمت یا SaaS
این نرم افزار مانند دیگر ماژول های زیر مجموعه سیستم نرم افزاری بر بستر ابری ارائه می شود و نیازی به نصب، نگه داری و ارتقای نرم افزار ندارد.
بنابراین سازمان ها می توانند با اطمینان از صرفه جویی در هزینه های مربوط به این موارد از این نرم افزار برای ارزشیابی توصیفی و غیر توصیفی کارکنان خود استفاده کنند. در ارزشیابی کیفی توصیفی، امکان پرداختن به جزییات بیشتر وجود دارد و حاصل ارزشیابی توصیفی، دقیق تر خواهد بود. همچنین در نرم افزار ارزیابی کارکنان سعی شده است از ارزشیابی کیفی توصیفی که ممکن است مدیر بخش از عملکرد کارمند خود داشته باشد نیز استفاده شود. ارزیابی پیرامون وضعیت حضور و غیاب، میزان همکاری و مشارکت وی با سایر کارکنان، اخلاق و انضباط کاری وی و مسائلی از این دست به عمل آید.
در انواع ارزشیابی به کار رفته توسط نرم افزار به این مورد توجه شده است که کلیه اطلاعات به دقت، ثبت و ضبط شود. همچنین پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با دقت و کیفیت بالایی انجام شود تا امکان تحقق عدالت سازمانی در ارزیابی کارکنان فراهم شود.
همچنین از آن جایی که کلیه خدمات سامانه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد بر بستر ابری انجام می شود علاوه بر این که دیگر سازمان دغدغه ای بابت ذخیره اطلاعات و داده ها نخواهد داشت، امنیت داده ها نیز تضمین شده است. امنیت داده ها و اطلاعات سازمان در ارزشیابی و ارزیابی کارکنان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. زیرا حاصل این اطلاعات می تواند بر روی سرنوشت منابع انسانی در گرفتن پاداش یا جریمه شدن آنها، ترفیع، ارتقا و میزان حقوق و دستمزدشان تاثیر گذار باشد.


ارزشیابی

سیستم های مرتبط با بهترین سامانه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد


سیستم های مرتبط با بهترین سامانه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد شامل موارد زیر هستند:


حسابداری


از آن جایی که حاصل انواع ارزشیابی های به کار رفته در این نرم افزار منجر به امور مالی و پولی سازمان نیز می شود، امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری به عنوان متولی پرداختن به امور مالی وجود دارد. این نرم افزار می تواند از اطلاعات پردازش شده حاصل ارزشیابی توصیفی، ارزشیابی کیفی توصیفی یا غیر توصیفی نرم افزار استفاده کند.

حقوق و دستمزد


حاصل ارزیابی عملکرد کارکنان می تواند منجر به تغییراتی در حقوق و دستمزد آنها شود. اگر حاصل انواع ارزشیابی های به کار رفته، منجر به ارزیابی مثبت از کارکنان شود می تواند به حقوق و دستمزد آنها افزوده شود.
از طرف دیگر اگر ارزیابی کارکنان در مواردی منفی باشد، می توانند مشمول جریمه و کسر از حقوق شوند. بنابراین این دو نرم افزار می توانند با هم در ارتباط باشند.

مسیر شغلی و ارتقا


برای ترسیم مسیر شغلی و تعیین شایستگی کارکنان برای ترفیع و ارتقا، نیاز به اطلاعات پردازش شده توسط نرم افزار و بهترین سامانه ارزیابی کارکنان است. بنابراین نرم افزار مسیر شغلی و ارتقا نیز می تواند از اطلاعات سامانه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد سازمان استفاده کند. بدین ترتیب کارکنانی که مشمول ارتقا و ترفیع خواهند بود مشخص می شوند.

پاداش و جریمه


حاصل ارزشیابی توصیفی یا غیر توصیفی کارکنان سازمان می تواند منجر به اخذ پاداش و یا مشمول جریمه شود. بنابراین بهترین سامانه پاداش و جریمه می تواند از اطلاعات سامانه ارزیابی کارکنان برای این مورد استفاده کند.

شرایط استفاده


بهترین سامانه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد یکی از نرم افزارها برای مدیریت بهینه و شایسته منابع انسانی است. این نرم افزار امکان استفاده از انواع ارزشیابی ها شامل ارزشیابی توصیفی، ارزشیابی کیفی توصیفی و غیر توصیفی از عملکردها، فعالیت ها و اقدامات کارکنان را فراهم می کند.
همچنین می توان از این نرم افزار برای ارزشیابی منابع انسانی سازمان در سطوح بالاتر نیز استفاده کرد. حاصل کارنامه منابع انسانی می تواند منجر به اخذ تصمیم های خاص در ارتقا، ترفیع یا تنزل جایگاه آنها شود.
این نرم افزار بر بستر ابری ارائه خدمت می کند و نیازی به صرف هزینه برای مواردی چون نصب و نگهداری نرم افزار نخواهد داشت. امنیت داده ها در این نرم افزار تضمین شده است. و امکان استفاده از نسخه دمو و آزمایشی آن برای سازمان هایی که متقاضی باشند وجود دارد. درطول مدت این زمان مشخص شده سازمان می تواند به صورت رایگان از این نرم افزار استفاده کند.

وبلاگ یار

نمایش 0 از 0 نتایج