سامانه استخدامی و جذب

سامانه استخدامی و جذب


تامین و مدیریت منابع انسانی متناسب با نیازها و اهداف سازمانی از مسائل مهمی است که سازمان برای تحقق اهداف سازمانی آن را در سرلوحه امور خود قرار می دهند. از آنجایی که مدیریت منابع انسانی به صورت شایسته و بهینه، از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان هاست بنابراین ناگفته پیداست که این موضوع از چه اهمیتی برای سازمان ها برخوردار است. سازمان ها برای واحد ها و بخش های سازمانی خود نیاز دارند تا نیروهایی جذب کنند که در عین کارآمد بودن، بتواند با دیگر افراد نیز همکاری و مشارکت داشته باشد. بنابراین پروسه و فرآیند مربوط به استخدام باید به دقت و کیفیت بالایی انجام پذیرد. برخی از سازمان ها برای جذب نیروی جدید از آگهی استخدام در مطبوعات یا درخواست نیروی جدید در سایت استخدام استفاده می کنند. بدین ترتیب ممکن است در سایت استخدام که یک بستر آنلاین است، آگهی استخدام منتشر کنند. همچنین ممکن است علاوه بر نشر آگهی در سایت استخدام، از بسترهای غیر آنلاین مانند مطبوعات، روزنامه ها و نشریات برای این کار استفاده نمایند. امروزه روش هایی که سازمان می توان نیاز به نیروی انسانی را در قالب آگهی استخدام به اطلاع دیگران برسد متنوع است.
سایت استخدام هایی که امروزه وجود دارد سعی می کنند به سرعت آگهی استخدام را منتشر کنند. انواع سایت استخدام امروزه در دسترس افراد است.
با این همه ممکن است برخی از سازمان ها بخواهند در کنار این روش ها یعنی استفاده از سایت استخدام یا دیگر مجراها، از نرم افزارهای تخصصی برای این کار استفاده کنند. سازمان هایی که از سیستم نرم افزاری برای مدیریت منابع انسانی سازمان خود و دیگر مسائل مربوطه استفاده می کنند می توانند از این نوع نرم افزارها استفاده کنند.
به این ترتیب در کنار سامانه آگهی استخدام، می توانند از سامانه استخدامی و جذب نیز استفاده نمایند. این سامانه ها در کنار بهترین سیستم تهیه و تولید رزومه کاری می تواند حلقه و زنجیره ای را تکمیل کند که در نهایت منجر به سیستم کارگزینی می شود.
بنابراین بهترین سامانه استخدامی و جذب می تواند در کنار سیستم هایی که به آن ها اشاره شد روند استخدامی نیروهای جدید را برای سازمان ها تسهیل بخشد. ضمن آنکه بر سرعت انجام امور استخدامی بیفزاید.


جذب و استخدام

بهترین سامانه استخدامی و جذب


بهترین سامانه استخدامی و جذب از زیر مجموعه های سیستم نرم افزاری است. این سامانه استخدامی، به مدیریت منابع انسانی سازمان به صورت بهینه و موثر کمک می کند. استفاده از این سامانه در کنار سیستم هایی که به آن ها اشاره شد، روند استخدام و یافتن نیروی متناسب با اهداف و وظایف تعیین شده را تسهیل می کند.
سازمان با استفاده از این سامانه استخدامی، می تواند اطمینان خاطر داشته باشد که روند استخدامی کارکنان جدید بر اساس جایگاه های شغلی مورد نیاز به دقت و درستی انجام می شود. با این نرم افزار، تحلیل رزومه، مطابقت رزومه افراد با شرح شغلی جایگاه مورد نیاز و تحلیل مصاحبه ها و ارجاع افراد انتخاب شده به کارگزینی به سهولت و سرعت انجام می شود.
این نرم افزار دارای ویژگی ها و امکاناتی است که در این بخش به برخی از آنها اشاره می شود.
ویژگی ها و امکانات بهترین سامانه استخدامی و جذب
بهترین سامانه استخدامی در کنار سایر ماژول ها و نرم افزارهای زیر مجموعه سیستم درصدد است مدیریت منابع انسانی سازمان را به درستی انجام دهد. برخی از ویژگی ها و امکانات این سامانه در این جا ذکر شده اند:
• دریافت اطلاعات جایگاه های شغلی مورد نیاز سازمان از بخش چارت سازمان و شرح شغلی
• دریافت ویژگی های افراد مورد نیاز برای استخدام و جذب از بخش های مختلف و نیازمند به جذب نیروی انسانی جدید
• دریافت اطلاعات افراد متقاضی از بهترین سیستم رزومه
• مطابقت اطلاعات افراد و نیروهای انسانی متقاضی با نیازهای سازمان که در آگهی استخدام ذکر شده است.
• انجام فرآیند مصاحبه و دعوت افراد غربال شده به مصاحبه
• طراحی سوال های مصاحبه و یا تست های مورد نیاز اعم از تست شخصیت شناسی یا تست هوش و مواردی از این دست
• انجام مصاحبه های آنلاین از طریق اسکایپ و دیگر کانال ها بر حسب شرایط استخدام
• انجام مصاحبه های حضوری با افراد مدعو به مصاحبه کاری
• تعیین وضعیت و اختصاص نمره و یا امتیاز به افراد مصاحبه شده
• ثبت و ضبط و نگه داری کلیه اطلاعات مربوط به فرآیند مصاحبه به تفکیک مراحل انجام شده
• ثبت آرشیو متقاضیان رد شده در فرآیند مصاحبه و دلایل رد افراد
• ثبت آرشیو مدارک و رزومه های ارائه شده به سیستم
• ثبت مشخصات و سوابق افراد پذیرفته شده در انواع مصاحبه های انجام شده
• نظارت بر کلیه روند مصاحبه تا استخدام و یا عدم استخدام افراد متقاضی
• ارجاع پرونده افراد پذیرفته شده در مصاحبه به کارگزینی
• ارائه گزارش کار و عملکرد راجع به روند طی شده مصاحبه
• ارائه کلیه خدمات نرم افزار و سامانه استخدامی و جذب بر بستر ابری و به صورت SaaS
• امکان استفاده از نرم افزار در نسخه دموی آن به مدت زمان مشخص برای سازمان های متقاضی به صورت رایگان
این نرم افزار که در مجموعه نرم افزارهای مربوط به مدیریت منابع انسانی است به ضبط و نگه داری کلیه اطلاعات مربوط به روند طی شده مصاحبه استخدامی می پردازد. بنابراین برای مراجعه های بعدی و یا ارزیابی عملکرد، سازمان می تواند بر روند مصاحبه استخدامی و یا غربال افراد برای دعوت به مصاحبه و نتایج آن نظارت و رصد کاملی داشته باشد.
بدین ترتیب امکان اعمال سلیقه های شخصی در روند استخدامی افراد کاهش می یابد. همچنین می توان ارزیابی کرد تا چه میزان استخدام نیروی جدید با اهداف و نیازهای سازمانی همسویی داشته است.
از آن جایی که کلیه خدمات این نرم افزار بر بستر ابری انجام می شود، سازمان از چندین جهت می تواند اطمینان خاطر داشته باشد. اولین مورد این است که سازمان های استفاده کننده از این سامانه، نیازی به صرف هزینه برای نصب، نگه داری یا به روز رسانی نرم افزار ندارند. به این ترتیب می توان در مجموع در هزینه های سازمان صرفه جویی های خوبی به عمل آورد.
از طرفی دیگر امنیت داده ها و اطلاعات موجود در نرم افزار استخدامی و جذب تضمین شده است و سازمان از جهت امنیت داده ها نیز می تواند اطمینان خاطر داشته باشد.
همچنین سازمان می تواند در هر زمان و مکانی به این نرم افزار و اطلاعات و داده هایش دسترسی داشته باشد و محدودیتی از جهت دسترسی نخواهد داشت.
امکان استفاده از نسخه آزمایشی یا دموی این سامانه استخدامی برای سازمان فراهم است. در طول این مدت زمان مشخص شده، سازمان بدون پرداخت هیچ هزینه ای و به صورت رایگان می تواند از بهترین سامانه استخدامی استفاده کند.
از طرفی از آن جایی که روند استخدامی نیروی انسانی، بخش های بسیاری از سازمان را درگیر خود می کند، امکان ارتباط این سامانه با سیستم های دیگر سیستم وجود دارد. با این همکاری و تبادل اطلاعات و داده، روند استخدامی کارکنان جدید با سرعت و کیفیت بیشتر و مطلوب تری صورت می پذیرد. به برخی از این سیستم ها در این بخش اشاره می شود:


استخدام

سیستم های مرتبط با بهترین سامانه استخدامی و جذب


سیستم کارگزینی


بهترین سیستم استخدامی، پس از کلیه مراحلی که از تحلیل رزومه گرفته تا تایید افراد، لیست افرادی را که از فرآیند استخدام به موفقیت عبور کرده اند برای سیستم کارگزینی سازمان ارسال می کند.
سیستم کارگزینی سازمان بر اساس این اطلاعات، بقیه روند را اعم از ارسال برای صدور حکم کارگزینی و موارد بعدی را پیگیری خواهد کرد. بنابراین مرحله پس از اتمام کار سامانه استخدامی و جذب، ارسال پرونده ها و پیشینه های افراد پذیرفته شده به سامانه کارگزینی خواهد بود.

 

سامانه آگهی استخدام


سیستم آگهی استخدام، تا حدودی مانند سایت استخدام عمل می کند. این سیستم، برای پوزیشن ها و جایگاه های شغلی مورد نیاز سازمان دست به انتشار آگهی استخدام می زند. در این آگهی استخدام، شرایط مورد نیاز سازمان که مایل است کارکنان دارای آن شرایط و ویژگی ها باشند ذکر شده است. بهترین سامانه استخدامی با استفاده از این سامانه می تواند این شرایط را به اطلاع افراد متقاضی برساند. بنابراین بین این نرم افزار آگهی استخدام و بهترین سامانه استخدامی پیوندهایی وجود دارد. این دو نرم افزار می توانند با تبادل داده ها و اطلاعات به یکدیگر به تسریع در روند استخدامی افراد کمک کنند.

 

سامانه تهیه رزومه کاری


سامانه تهیه رزومه کاری، می تواند رزومه افراد متقاضی را در اختیار بهترین سامانه استخدامی و جذب قرار دهد. پس از دریافت این روزمه ها، کار تحلیل رزومه ها و بررسی مطابقت این رزومه ها با شرایط مورد نیاز سازمانی آغاز می شود.
بنابراین بین این دو نرم افزار زیر مجموعه سیستم ارتباط و پیوندهایی شکل می گیرد که می تواند کمک کند روند پر کردن جایگاه های خالی سازمان با سرعت بیشتری انجام شود. این مساله کمک شایانی به مدیریت منابع انسانی سازمان به صورت موثر خواهد کرد.

 

سامانه چارت سازمان و شرح شغلی


سامانه چارت سازمان و شرح شغلی، از دیگر نرم افزارهای بهترین مدیریت منابع انسانی است. این نرم افزار مشخص می کند در کدام واحدهای سازمان نیاز به استخدام و جذب نیروی جدید است. کلیه اطلاعات راجع به نیروهای مورد نیاز سازمان از این نرم افزار، در اختیار بهترین سامانه استخدامی و جذب قرار می گیرد.
این نرم افزار همچنین کلیه ویژگی ها و مشخصات افراد مورد نیاز سازمان را مشخص می کند. با استفاده از این اطلاعات، بهترین سامانه استخدامی از نیازمندی های سازمان و مشخصات افراد آگاه شده و می تواند استخدام افراد را بر اساس نیازها و شرایط سازمان پیگیری کرده و انجام دهد.


نرم افزار جذب و استخدام

شرایط استفاده


بهترین سامانه استخدامی و جذب از دیگر نرم افزار های مدیریت منابع انسانی است. در این نرم افزار، کلیه اطلاعات مربوط به جایگاه های شغلی خالی سازمان و نیازمند جذب، همچنین کلیه اطلاعات افراد متقاضی ثبت و ضبط می شود. با استفاده از این نرم افزار، می توان با استفاده از اطلاعات صادره از بخش چارت سازمانی و شرح شغلی، به کلیه اطلاعات مربوط به جایگاه های شغلی مورد نیاز سازمان که نیاز به جذب نیرو دارند دسترسی داشت.
از طرفی افرادی که با استفاده از آگهی استخدام، از این جایگاه ها اطلاع حاصل کرده اند و رزومه خود را در اختیار قرار داده اند مورد بررسی قرار می گیرند. این افراد ممکن است از مجراهای مختلفی مانند سایت استخدام یا بهترین سامانه آگهی استخدام با این جایگاه ها آشنا شده باشند. زیرا ممکن است سازمان علاوه بر نشر آگهی در بسترهای مختلف از سایت استخدام نیز استفاده کرده باشد.
به هر حال کلیه امور غربالگری، طراحی مصاحبه، انجام انواع مصاحبه، تحلیل رزومه ها و تحلیل مصاحبه ها از طریق این سامانه قابل انجام است. از آنجایی که کلیه اطلاعات و داده های نرم افزار قرار نیست در سرور مرکزی ذخیره شود، و بر بستر ابری خواهد بود سازمان ها نیازی به صرف هزینه های گزاف برای استفاده از این سامانه استخدامی ندارند.
کلیه اطلاعات و داده ها از نظر امنیتی در سطح بالایی از امنیت هستند. و سازمان که دیگر نیازی ندارد برای نصب، نگهداری و ارتقای بهترین نرم افزار استخدامی هزینه ای داشته باشد می تواند از کاهش هزینه های خود اطمینان داشته باشد.
این سامانه، حلقه واسط در زنجیره استخدام و جذب نیروهای انسانی جدید است. بنابراین با نرم افزار ها و ماژول های درگیر در امر استخدام در ارتباط است. از داده های آن ها استفاده می کند و داده ها و اطلاعات خود را در اختیار برخی از آنها قرار می دهد. بنابراین با این حلقه و زنجیره، می تواند کلیه امور مربوط به استخدام نیروی انسانی را مدیریت کند.
این مدیریت منابع انسانی به سرعت و کیفیت لازم انجام می شود که در نهایت باعث می شود به سرعت هم، جایگاه شغلی مورد نظر با فردی متناسب با اهداف و اولویت های سازمان پر شود. همچنین افرادی که متقاضی هستند با استفاده از سرعت این سیستم به سرعت تعیین تکلیف شوند که در وجهه سازمان و اعتبار آن می تواند تاثیر گذار باشد و نشانه ای از حرفه گری سازمان در امر استخدام به حساب می آید.

وبلاگ یار

نمایش 1-10 از 45 نتایج