سامانه رفاه و مهمانسرا


هیچ پستی در این صفحه یافت نشد.


سامانه رفاه و مهمانسرا


ارائه تسهیلات رفاهی برای کارکنان یکی از امور مهم در مدیریت منابع انسانی هر سازمانی است. سازمان ها برای ایجاد نشاط بین کارکنان، به دنبال روش هایی هستند که بتوانند تسهیلاتی برای کارکنان خود فراهم کنند. این امکانات رفاهی می تواند باعث شود که کارکنان با انرژی بیشتری در خدمت سازمان باشند.
امکانات و تسهیلات رفاهی به شکل های مختلفی از سوی سازمان در اختیار کارکنان قرار می گیرد. از امکان برنامه ریزی برای سفرهای چند روزه گرفته تا امکان استفاده از رستوران ها و یا اماکن تفریحی و اقامتی می تواند متنوع باشد.
برای مدیریت کلیه امور مربوط به فراهم کردن امکانات رفاهی برای کارکنان، می توان از نرم افزار ها و سامانه هایی استفاده کرد. این نرم افزار ها امکان مدیریت کلیه این خدمات ارائه شده توسط سازمان به کارکنان خود را فراهم می کنند.
در این نرم افزارها که در حوزه مدیریت منابع انسانی قرار می گیرند، امکان ثبت و حفظ کلیه اطلاعات مربوط به مراکز اقامتی و تفریحی طرف قرارداد با سازمان وجود دارد. همچنین جزییات نحوه استفاده کارکنان از این امکانات در این نرم افزارها وجود دارد. امکان برنامه ریزی کارکنان برای رزرو و استفاده از این اماکن تفریحی، اقامتی و رفاهی وجود دارد.
همچنین امکان گردش ثبت و دریافت کردن درخواست های کارکنان سازمان نیز فراهم است. این درخواست ها می تواند در بازه های زمانی از قبل مشخص شده وارد سیستم شود و فرایند رسیدگی خود را در این نرم افزار سپری کند.
همچنین امکان صدور بخش نامه و آیین نامه برای نحوه استفاده کارکنان از این امکانات رفاهی و یا مهمانسراها وجود دارد. کارکنان بر اساس اطلاعات ذخیره شده در نرم افزار پرسنلی یا کارگزینی بسته به طبقه بندی انجام شده می توانند از این امکانات رفاهی استفاده کنند.


سامانه رفاه و مهمانسرا

بهترین سامانه رفاه و مهمانسرا


بهترین سامانه رفاه و مهمانسرای یکی از زیر مجموعه های سیستم نرم افزاری در حوزه مدیریت منابع انسانی است. این نرم افزار کمک می کند تا کارکنان بتوانند به اطلاعات کامل و مفصلی پیرامون نحوه استفاده از امکانات رفاهی در نظر گرفته شده توسط سازمان دسترسی داشته باشند. همچنین امکان ثبت درخواست برای استفاده از این امکانات رفاهی یا مراکز اقامتی مانند مهمانسرا یا هتل را فراهم کرده است.
کارکنان می توانند درخواست های خود را برای استفاده از تسهیلات رفاهی را در بهترین سامانه رفاهی و مهمانسرای ثبت کنند. سپس از طریق همین سامانه، می توانند تا مرحله استفاده از این تسهیلات، درخواست خود را مورد پیگیری قرار دهند.
همچنین امکان گرفتن گزارش های مختلف بر اساس میزان استفاده، میزان رضایت کارکنان از امکانات فراهم شده و ... نیز از سامانه رفاه وجود دارد. بدین ترتیب مدیریت سازمان می تواند کلیه امور مربوط به امکانات و تسهیلات رفاهی سازمان را مدیریت و رصد کند.

ویژگی ها و امکانات بهترین سامانه رفاه و مهمانسرا


بهترین سامانه رفاه و مهمانسرا دارای ویژگی ها و امکانات زیر است:
• امکان تعریف اماکن تفریحی، رفاهی و اقامتی در سامانه رفاه
• امکان تعریف ظرفیت هر کدام از اماکن تفریحی، رفاهی و اقامتی
• امکان تعریف امکانات موجود در هر کدام از اماکن و امکانات فراهم شده برای کارکنان در سامانه رفاه
• امکان تعریف سطح و میزان استفاده هر کدام از کارکنان بر اساس جایگاه وی در سازمان بسته به اطلاعات موجود در کارگزینی یا پرسنلی کارکنان
• ارائه کلیه اطلاعات لازم درباره هر کدام از اماکن تفریحی، اقامتی مانند مهمانسراها، هتل ها و...
• امکان تعیین حداقل و حداکثر ظرفیت هر کدام از اماکن اقامتی
• امکان تعیین حداقل و حداکثر میزان زمان اقامت در هر کدام از اماکن اقامتی
• امکان ثبت همه درخواست های ارائه شده توسط کارکنان و میزان استفاده هر کدام از آنها بر اساس اطلاعات کارگزینی یا پرسنلی
• امکان نظر دهی کارکنان راجع به مراکز اقامتی مورد استفاده قرار گرفته در بهترین سامانه رفاه
• امکان ارزیابی اماکن اقامتی مانند مهمانسراها یا هتل ها و دیگر امکانات رفاهی بر اساس نظر استفاده کنندگان آنها
• امکان تخصیص امتیاز به هر کدام از اماکن تفریحی، اقامتی برای ادامه یا عدم همکاری با آنها
• سهمیه بندی استفاده از هر کدام از اماکن یا امکانات تفریحی و رفاهی بر اساس اطلاعات کارگزینی یا پرسنلی افراد و کارکنان سازمان
• امکان رزرو اماکن و امکانات و تسهیلات رفاهی از سوی کارکنان و حفظ نوبت در اجرای درخواست های ارائه شده به نرم افزار
• امکان استفاده از دمو و یا نسخه آزمایشی سامانه رفاه برای سازمان ها در طول مدت زمان مشخص
• امکان ارائه کلیه خدمات سامانه رفاه بر بستر ابری و به صورت نرم افزار به عنوان خدمت یا SaaS
• امکان برقراری ارتباط با دیگر نرم افزار ها و ماژول های زیر مجموعه سیستم نرم افزاری مانند سیستم کارگزینی یا نرم افزار پرسنلی یا اتوماسیون اداری

سامانه رفاه

سیستم های مرتبط با بهترین سامانه رفاه و مهمانسرا


امکان برقراری ارتباط با دیگر سامانه های زیر مجموعه سیستم با بهترین سامانه رفاه وجود دارد. بدین ترتیب این نرم افزار فعال در حوزه مدیریت منابع انسانی می تواند با نرم افزارها و ماژول های دیگر این سیستم مرتبط شود.
در اینجا به برخی از این سیستم ها اشاره می شود که می توانند با بهترین سامانه رفاه مرتبط شوند:

نرم افزار نظر سنجی


با استفاده از نرم افزار نظر سنجی، می توان فرم هایی در اختیار کارکنان قرار داد تا نظرشان را راجع به امکانات و تسهیلات رفاهی که مد نظر دارند ارائه نمایند.
بهترین سامانه رفاه و مهمانسرا می تواند با استفاده از حاصل این نظر سنجی دست به برنامه ریزی برای مدیریت کلیه امور مربوط به امکانات رفاهی سازمان بر اساس نظرات کارکنان بزند.
بدین ترتیب می توان برای رزرو یا برنامه ریزی برای استفاده کارکنان، مدت زمان مورد نیاز برای استفاده از هر کدام از امکانات و یا کیفیت موارد مورد استفاده قرار گرفته از این نظر سنجی ها استفاده کرد.
همچنین با جمع بندی نظرات ارائه شده راجع به ارزیابی های انجام شده می توان اماکن اقامتی را درجه بندی کرد و به آنها امتیاز داد. در ادامه می توان تصمیم گرفت آیا ادامه همکاری با این اماکن مطلوب سازمان می باشد یا نه.
بنابراین ارتباط بین این دو نرم افزار می تواند کمک شایانی به مدیریت هزینه ها و اثر بخشی خدمات ارائه شده توسط سازمان کند.

نرم افزار کارگزینی


نرم افزار کارگزینی می تواند کلیه اطلاعات مربوط به سطح و میزان استفاده هر کدام از پرسنل از امکانات رفاهی در نظر گرفته شده را تعیین نماید. بر اساس اطلاعات ثبت شده در نرم افزار کارگزینی می توان تعیین کرد هر کارمند یا پرسنل سازمان به مدت چند روز می تواند از این امکانات استفاده نماید.
مثلا در استفاده از مهمانسرا یا هتلی که طرف قرارداد سازمان است یک کارمند در جایگاه تعیین شده بر اساس اطلاعات کارگزینی می توان سطح استفاده را برای وی مشخص کرد.

نرم افزار پرسنلی


نرم افزار پرسنلی نیز که یکی دیگر از نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی است می تواند اطلاعات لازم را در اختیار بهترین سامانه رفاه و مهمانسرا قرار دهد. با استفاده از اطلاعات ارائه توسط نرم افزار پرسنلی، سامانه رفاه می تواند کلیه برنامه ریزی های لازم را برای نحوه استفاده کارکنان از امکانات در نظر گرفته شده را انجام دهد.

نرم افزار نظام پیشنهادات


با استفاده از نرم افزار نظام پیشنهادات می توان از پیشنهادات و نظرات کارکنان سازمان برای جلب رضایت بیشتر آنها استفاده کرد. در این نظام، می توان از پیشنهادات ارائه شده درباره کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده نظر سنجی کرد.
یا می توان تصمیم های لازم را برای در اختیار قرار دادن امکانات رفاهی را بر اساس پیشنهادات ارائه شده در این زیر مجموعه سیستم نرم افزاری اخذ کرد. بدین ترتیب به نظر می رسد امکان رضایت بیشتر کارکنان فراهم می شود.

نرم افزار بودجه و اعتبارات


از آنجایی که استفاده از امکانات و تسهیلات رفاهی برای کارکنان مستلزم صرف هزینه توسط سازمان است. باید این ارتباط بین دو نرم افزار بودجه و اعتبارات و بهترین سامانه رفاه و تسهیلات فراهم شود. تا بتواند در کنار مدیریت منابع انسانی، مدیریت بهتری بر هزینه های انجام شده و پیش بینی شده نیز داشته باشد.

شرایط استفاده


بهترین سامانه رفاه و مهمانسرا، برای مدیریت منابع انسانی بهتر در حوزه ارائه تسهیلات رفاهی بیشتر به کارکنان طراحی شده است. این نرم افزار در کنار دیگر نرم افزارهای اداری و مالی می تواند امکان رضایت بیشتر کارکنان را فراهم کرده و منجر به ایجاد رضایت و نشاط بیشتر در کارکنان شود. در نتیجه سازمان در مسیر بهتری می تواند طی مسیر نماید.
سامانه رفاه و مهمانسرا به کلیه امور برنامه ریزی، و اجرای فعالیت های تفریحی، اقامتی کارکنان می پردازد. در این نرم افزار، امکان ثبت درخواست ها و پیگیری کارکنان برای استفاده از امکانات رفاهی در نظر گرفته شده توسط سازمان وجود دارد. مدیریت سازمان هم می تواند با استفاده از این سامانه رفاه، کلیه امور مربوطه را مدیریت نماید.
همچنین با نظر سنجی ها و ارزیابی کارکنان از خدمات ارائه شده، سازمان می تواند ادامه یا عدم ادامه همکاری با اماکن تفریحی و رفاهی را برنامه ریزی کند. بنابراین این کار باعث اثربخشی بیشتر خدمات ارائه شده از سوی سازمان می شود.
سامانه رفاه از آنجایی که بر بستر ابری ارائه می شود، صرفه جویی های زیادی در هزینه های سازمان به عمل می آورد. زیرا سازمان در استفاده از این نرم افزار دغدغه ای بابت هزینه های نگهداری، نصب و یا به روز رسانی نرم افزار نخواهد داشت. کلیه خدمات بر بستر ابری و به صورت SaaS ارائه می شود. بنابراین امنیت داده ها و اطلاعات سازمان نیز در سامانه رفاه حفظ خواهد شد.
با استفاده ازخدمات سامانه رفاه بر بستر ابری، سازمان نیازی به سرور مرکزی ندارد و در هر زمان و مکانی می تواند از این خدمات استفاده نماید. زیرا محدودیتی در دسترسی از نظر زمان و مکان برای استفاده از سامانه رفاه نخواهد داشت.
از سوی دیگر امکان برقراری بین اطلاعات موجود در دیگر ماژول ها و نرم افزار های سیستم با این نرم افزار و سامانه رفاه وجود دارد. به گونه ای که سازمان می تواند از یکپارچه سازی اطلاعات نیز بهره مند شود.
امکان استفاده از نسخه دمو و آزمایشی سامانه رفاه برای سازمان ها نیز فراهم است. به گونه ای که سازمان می تواند در طول مدت زمان مشخصی از خدمات سامانه رفاه به صورت رایگان استفاده نماید. در ادامه نیز می تواند این استفاده را تمدید کند.

از نرم افزار های سازمانی می توان ، نرم افزار اتوماسیون اداری ، نرم افزار فروش اینترنتی و ... را نام برد.

وبلاگ یار

نمایش 0 از 0 نتایج