نرم افزار نظام پیشنهادات


هیچ پستی در این صفحه یافت نشد.


نرم افزار نظام پیشنهادات


سازمان ها برای تحقق اهداف سازمانی و مدیریت منابع انسانی، به دنبال جلب مشارکت کارکنان هستند. بنابراین در صدد هستند پرسنل و کارکنان سازمان را تشویق کنند تا در فرآیند ها و امور سازمانی مشارکت بیشتری داشته باشند. بخشی از این جلب مشارکت، به ارائه ایده ها و پیشنهاداتی مربوط می شود که می تواند به رشد و توسعه سازمان کمک کند.
در این جهت، برخی از سازمان ها از نرم افزارهایی که با همین هدف طراحی شده است استفاده می کنند. استفاده از این نرم افزارها می تواند روند ارائه، بررسی و اجرای پیشنهادات را در سازمان سرعت بخشد. بدین ترتیب امکان مشارکت کارکنان بیشتر شده و می توانند روند اجرای پیشنهاد ارائه شده را در این سیستم دنبال کرده و آن را پیگیری نمایند.
این نرم افزار اداری از لحظه ارائه پیشنهاد توسط کارکنان سازمان کار خود را آغاز می کند و روند تا تعیین تکلیف شدن پیشنهاد پیش می برد. استفاده از این نرم افزار می تواند به ارتقای بهره وری و افزایش رضایت کارکنان از تجربه مشارکت شان در امور مربوط به سازمان کمک کند. همچنین به نوعی می تواند باعث همسویی بین پرسنل و سازمان شود.
این نرم افزار اداری کمک می کند تا افراد با اعلام نظر خود در امور مربوط به سازمان همکاری کنند. به این ترتیب فرد خود را می تواند بخشی از سازمانی بداند که در آن می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد. نظام پیشنهادات که می تواند به نوعی نظر سنجی را نیز شامل شود در نهایت می تواند اگر درست اجرا شود منجر به وفاداری کارکنان به سازمان شود.

نظرسنجی
بهترین نرم افزار نظام پیشنهادات


بهترین نرم افزار اداری نظام پیشنهادات یکی از نرم افزارهای مهم در مدیریت منابع انسانی است. این نرم افزار نقش پر رنگی در جلب همکاری و مشارکت کارکنان سازمان دارد. به گونه ای که با استفاده از این سیستم، کارکنان می توانند اعلام نظر کنند. حاصل نظر سنجی کارکنان می تواند منجر به تغییراتی در ساختار، یا روند امور سازمان شود. این نرم افزار اداری می تواند مدیریت منابع انسانی در سازمان را بهبود بخشد. زیرا باعث می شود با استفاده از اعلام نظر کارکنان، از ظرفیت پنهان موجود در سازمان در جهت بهبود فعالیت های آن بهره مند شد.
نظر سنجی های انجام شده توسط این نظام می تواند منجر به تحولاتی در سازمان شود که غیر از استفاده از این روش امکان پذیر نباشد.
مزیت استفاده از این نرم افزار برای کارکنان می تواند این باشد که آنها می توانند به صورت شفاف حاصل نظر سنجی و اعلام نظر خود را در این سیستم پیگیری نمایند. به این ترتیب سرنوشت پیشنهادات و یا انتقادات آنها در صندوق های سنتی محکوم به شکست نیست.
بلکه در نظام پیشنهادات، می توانند مسیری که پیشنهاد آنها طی می کند تا به نتیجه برسد را به وضوح مشاهده نمایند.
همین شفافیت باعث می شود انگیزه های کارکنان برای مشارکت های بیشتر در جهت پیش برد اهداف سازمانی و بهبود فرهنگ سازمانی حاکم افزایش یابد. که در نتیجه باعث بهره وری بیشتر سازمان و ایجاد وفاداری در کارکنان نسبت به سازمان می شود. همچنین به مدیریت منابع انسانی سازمان نیز کمک شایانی می کند.
بهترین نرم افزار نظام پیشنهادات می تواند با نرم افزارها و ماژول های دیگر سیستم مرتبط شود. مثلا پیشنهادات ارائه شده و اعلام نظر کارکنان می تواند به صورت گزارش های تصویری و گرافیکی در داشبورد مدیریتی دراختیار مدیران سازمان قرار گیرد. یا از اعلام نظر و حاصل نظر سنجی ها برای ارزشیابی و ارزیابی عملکردهای سازمانی استفاده شود.


ویژگی ها و امکانات بهترین نظام پیشنهادات


بهترین نرم افزار اداری نظام پیشنهادات که برای مدیریت منابع انسانی طراحی شده است دارای ویژگی ها و امکانات زیر است:
• امکان ارسال فراخوان های عمومی برای ارائه پیشنهاد توسط کارکنان در همه سطوح اداری و سازمانی
• امکان تعریف گردش کار اتوماتیک نظام پیشنهادات برای همه فرآیندها و روندهای ارائه پیشنهادات
• امکان تعریف و طراحی فرم های پیشنهادات بسته به فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز سازمان
• ثبت کلیه پیشنهادات ارائه شده توسط کارکنان سازمان
• تفکیک پیشنهادات و ارسال آنها به کارشناسان مربوطه در سازمان
• زمان بندی بررسی پیشنهادات توسط کارشناسان مربوطه
• زمان بندی مراحل اجرای پیشنهاداتی که توسط کارشناسان پذیرفته شده است.
• ارائه گزارش روند پیشرفت اجرای پیشنهادات پذیرفته شده در نظام پیشنهادات
• امکان اعتراض کارکنان به روندهای اجرای پیشنهادات
• امکان تعریف پاداش هایی برای کارکنان ارائه دهنده پیشنهادات پذیرفته شده
• محاسبه پاداش های مادی و غیر مادی برای پیشنهادات پذیرفته شده
• آرشیو کلیه پیشنهادات و امکان دسترسی کارکنان پیشنهاد دهنده به آرشیو اعلام نظر و پیشنهاد خود
• در نظر گرفتن تسهیلات خاص برای کارکنان مشارکت کننده
• امکان استفاده از نسخه آزمایشی و دموی نرم افزار به مدت زمان مشخص
• ارائه کلیه خدمات نرم افزار اداری نظام پیشنهادات بر بستر ابری و به صورت SaaS

نظر سنجی
سیستم های مرتبط با بهترین نظام پیشنهادات


از آنجایی که سیستم های زیر مجموعه شرکت نرم افزاری امکان همکاری و انتقال اطلاعات با یکدیگر را دارند، می توان از نظام پیشنهادات برای بخش های مختلف سازمانی استفاده کرد. زیرا هدف از چنین سیستمی نیز به کار بردن پیشنهادات برای بهبود روندها و فرایندهای سازمانی و مدیریت منابع انسانی است.
برخی از سیستم های مرتبط با نظام پیشنهادات شامل موارد زیر است:
مسیر شغلی و ارتقا
مشارکت کارکنان در اعلام نظر، ارائه پیشنهاد برای بهبود فرایندهای سازمانی منجر به بهبود فرهنگ سازمانی نیز می شود. بنابراین شایسته است از کارکنان مشارکت کننده در نظام پیشنهادات، تقدیر شود. این تقدیر ممکن است به صورت ارتقای آنها در جایگاه های سازمانی باشد.
همچنین می تواند به صورت پرداخت به عنوان حقوق و دستمزد بروز و ظهور داشته باشد. در هر صورت امکان استفاده از داده ها و اطلاعات کارکنان مشارکت کننده در نرم افزار مسیر شغلی و ارتقا وجود دارد.
آموزش
یکی از بخش هایی که کارکنان می توانند در آن اعلام نظر داشته باشند، بخش هایی است که از نظر آنها نیاز به آموزش بیشتر در آنها احساس می شود. بنابراین بخش آموزش سیستم می تواند از پیشنهادات ارائه شده در نظام پیشنهادات برای کشف شکاف های نیازمند به آموزش بیشتر استفاده نماید.


ارزشیابی و ارزیابی


بخشی از پیشنهادات کارکنان و اعلام نظر آنها می تواند منجر به ارزشیابی و ارزیابی عملکردهای مختلف سازمان شود. پس از حاصل نظر سنجی کارکنان می توان برای اهداف ارزیابی عملکرد سازمان نیز استفاده کرد.
سیستم های پیشنهاد دهی، و مدیریت دانش نیز می توانند از نظر سنجی ها و اعلام نظر کارکنان در جهت مدیریت کار منابع انسانی استفاده نمایند. بنابراین این نرم افزار اداری می تواند با این دو نرم افزار نیز ارتباط برقرار نماید.


شرایط استفاده


نرم افزار اداری نظام پیشنهادات یکی از نرم افزارهای زیر مجموعه برای مدیریت منابع انسانی است. این نرم افزار که برای استفاده از ظرفیت های سازمانی در جهت تحقق اهداف سازمان طراحی شده است به جمع آوری پیشنهادات کارکنان می پردازد.
کارکنان با اعلام نظر خود در امور مختلف سازمان مشارکت می کنند. حاصل نظر سنجی ها می تواند منجر به بهبود فرآیندها و امور سازمان شود. بنابراین در نهایت منجر به بالا رفتن بهره وری و کارآمدی سازمان می شود.
این نرم افزار بر بستر ابری ارائه خدمات می کند که به این معناست در هزینه های سازمان صرفه جویی های زیادی به عمل می آید. زیرا سازمان لازم نیست درگیر مسائل پر هزینه ای چون نصب، نگهداری نرم افزار و ارتقای آن شود. استفاده از نرم افزار به عنوان خدمت یا SaaS، باعث بالا رفتن امنیت داده های نرم افزار شده و دغدغه ای برای ذخیره داده ها دیگر وجود نخواهد داشت.
امکان استفاده از نسخه دمو و آزمایشی نظام پیشنهادات برای سازمان ها در طول مدت زمان مشخصی فراهم است. همچنین امکان استفاده از ظرفیت های این نرم افزار در دیگر ماژول ها و سامانه های زیر مجموعه شرکت نر افزاری وجود دارد.

از دیگر نرم افزار ها می توان تقویم آنلاین ، نرم افزار جلسات و ... را نام برد.

وبلاگ یار

نمایش 0 از 0 نتایج