سیستم پاداش و جریمه کارکنان
سیستم پاداش و جریمه کارکنان


سازمان ها برای مدیریت منابع انسانی به صورت کارآمد و بهینه از ابزار پاداش و جریمه استفاده می کنند. این ابزار، می تواند باعث شود کارکنان برای انجام امور محوله خود انگیزه های بیشتری داشته باشند. این فرم پاداش و جریمه پرسنل می تواند در ارتقا و ترفیع کارکنان نیز تاثیر گذار باشد.
برای مدیریت کلیه فرایند مربوط به اعطای پاداش یا جریمه کارکنان می توان از نرم افزارهایی استفاده کرد که کمک شایانی به مدیریت منابع انسانی نیز می کنند. این نرم افزار ها می توانند کلیه این فرایند ها و روند ها را ثبت و ضبط کرده و پس از پردازش اطلاعات ذخیره شده می توان کارکنان سازمان را از بابت تشویق هایی که دریافت خواهند کرد مدیریت کرد.
در این نرم افزارها، امکان ارجاع گزارش ها به بخش ارتقا و یا پرسنلی بر اساس پاداشی که هر کدام از کارکنان دریافت کرده اند وجود دارد.
یکی از نرم افزارهای زیر مجموعه سیستم که به مدیریت این روند ها اختصاص دارد بهترین سیستم پاداش کارکنان است.

 

انواع پاداش های سازمانی برای کارکنان


در ادامه به برخی از پاداش هایی که سازمان ها می توانند برای کارکنان خود در نظر بگیرند و از طریق سیستم پاداش کارکنان آن ها مدیریت کنند، اشاره خواهیم کرد:

 

  • پاداش های کوچک یا نقطه ای: پاداش های مالی کوچک که برای ایجاد انگیزه و تسریع در روند کاری کارکنان توسط همکاران به یکدیگر داده می شود.

  • تشکر و قدردانی های کتبی

  • تولد کارکنان

  • سالگرد ورود به شرکت

  • تبریک و پاداش روز کارمند

  • پاداش اتمام پروژه

  • و...


پاداش

بهترین سیستم پاداش و جریمه کارکنان


بهترین سیستم پاداش کارکنان یکی از زیر مجموعه های سیستم است که می تواند سازمان را در روند مدیریت منابع انسانی در حوزه ارتقا و ترفیع بر اساس پاداش و جریمه کمک کند. این کمک باعث می شود که مدیران بتوانند با سنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس اطلاعات پرسنلی آنها و مسیر شغلی ترسیم شده برای آنها منابع انسانی خود را به نحو شایسته ای مدیریت کنند.

 

 

ویژگی ها و امکانات بهترین سیستم فرم پاداش و جریمه پرسنل


این سیستم دارای ویژگی ها و امکاناتی است که به برخی از آنها در اینجا اشاره می شود:
• امکان ثبت نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت تشویق یا جریمه ای که کارکنان دریافت خواهند کرد.
• امکان ثبت جزییات مربوط به میزان پاداش یا جریمه در فرم پاداش و جریمه پرسنل
• امکان استفاده از داده ها و اطلاعات پرسنلی کارکنان
• امکان استفاده از داده ها و اطلاعات مسیر شغلی ترسیم شده کارکنان
• امکان ارجاع کارکنانی که جریمه شده اند به بخش آموزش سازمان برای جبران عملکرد
• امکان ارجاع فرم پاداش و جریمه پرسنل دریافت شده توسط کارکنان به بخش حقوق و دستمزد یا سیستم ارتقا و مسیر شغلی
• امکان دسترسی به آرشیو و سابقه کارکنان در باب فرم جریمه و پاداش دریافت شده به همراه جزییات آنها
• امکان اعطای تسهیلات ویژه به کارکنان تشویق شده
• امکان استفاده از نسخه دمو رایگان این نرم افزار در مدت زمان مشخص برای سازمان های متقاضی
• ارائه کلیه خدمات بر بستر ابری و به صورت SaaS
این نرم افزار که یکی از نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی است بر بستر ابری ارائه می شود. به این معناست که سازمان در استفاده از این نرم افزار نیازی به هیچ سخت افزار، یا نصب نرم افزار ندارد. همچنین هیچ دغدغه ای بابت ذخیره داده ها و اطلاعات نخواهد داشت.
در ضمن امنیت داده ها و اطلاعات سازمانی ثبت و ضبط شده در این نرم افزار ضمانت می شود. بنابراین سازمان از بابت امنیت داده ها و اطلاعات خود نیز می تواند اطمینان خاطر داشته باشد.
از طرفی ارائه خدمات به صورت نرم افزار به عنوان سرویس یا SaaS باعث افزایش سرعت و دقت در پردازش اطلاعات شده و نرم افزار می تواند با کیفیت و دقت بیشتری این خدمات را به سازمان ارائه نماید.
همچنین هیچ نیازی به نصب، نگه داری، و به روزرسانی نرم افزار وجود ندارد. بنابراین صرفه جویی خوبی در هزینه سازمان به همراه دارد.
از سوی دیگر امکان استفاده از نسخه دمو یا آزمایشی برای سازمان ها به مدت زمان مشخص وجود دارد. در این مدت زمان تعیین شده، سازمان می تواند به صورت رایگان از این نرم افزار استفاده نماید.

سیستم پاداش و جریمه


سیستم های مرتبط با بهترین سیستم پاداش و جریمه کارکنان


سیستم های مرتبط با بهترین سیستم پاداش کارکنان که یکی از نرم افزار های مدیریت منابع انسانی محسوب می شود شامل موارد زیر است:

 

پرسنلی


یکی از نرم افزارهای مهم زیر مجموعه سیستم که به مدیریت منابع انسانی می پردازد نرم افزار پرسنلی است. نرم افزار پرسنلی، در بر دارنده کلیه اطلاعات مهم از کارکنان سازمان است.
این نرم افزار اطلاعات شخصی، اولویت ها، علاقه مندی، توانایی ها و ظرفیت های نیروی انسانی سازمان را ثبت، ضبط و پردازش می کند.
نرم افزار پرسنلی می تواند داده ها و اطلاعات لازم برای این نرم افزار را در اختیار این سیستم قرار دهد. بنابراین این دو نرم افزار یعنی بهترین نرم افزار پرسنلی و فرم جریمه و پاداش می توانند با هم مرتبط شوند.

 

ارتقا و مسیر شغلی


نرم افزار ارتقا و مسیر شغلی از نرم افزار های دیگر مجموعه نرم افزاری است که به مدیریت منابع انسانی می پردازد. برای ارتقا و ترسیم مسیر شغلی کارکنان نیاز به اطلاعاتی است که بخشی از آن توسط بهترین نرم افزار پاداش می تواند تامین شود.
از سوی دیگر مسیر شغلی ترسیم شده توسط نرم افزار ارتقا می تواند مسیر اعطای پاداش یا عدم اعطای آن به کارکنان را مشخص کند. بدین ترتیب کارکنانی که طبق مسیر شغلی ترسیم شده توسط ارتقا توانسته اند مراحل مورد نظر را طی کنند، تشویق خواهند شد.
در غیر این صورت باید بر روی آموزش بیشتر آنها یا ارجاع آنها به بخش های در نظر گرفته شده برای جبران عملکرد، اقداماتی انجام شود.

سیستم پاداش و جریمه کارکنان
رفاهی و مهمانسرا


یکی دیگر از نرم افزارهای سیستم به اعطای تسهیلات و در اختیار قرار دادن امکانات رفاهی به کارکنان اختصاص دارد. فرم جریمه و پاداش های در نظر گرفته شده برای کارکنان می تواند به صورت تسهیلات باشد. به این ترتیب این نرم افزار می تواند از داده ها و اطلاعات سیستم پاداش استفاده کند تا تعیین کند کدام یک از کارکنان در اولویت دریافت تسهیلات ویژه هستند.

 

ارزشیابی و ارزیابی


نرم افزار ارزشیابی و ارزیابی عملکرد، از دیگر نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی، نیز به ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان می پردازد. حاصل ارزیابی های به عمل آمده می تواند مشخص کند کدام یک از کارکنان سازمان بر اساس عملکردش مستحق دریافت تشویق است. بنابراین بین این دو نرم افزار نیز ارتباط برقرار شده و می توانند از داده های یکدیگر استفاده نمایند.

 

شرایط استفاده


این نرم افزار یکی از زیر مجموعه های سیستم نرم افزاری است که به مدیریت منابع انسانی سازمان کمک می کند. این نرم افزار می تواند کلیه امور مربوط به اعطای پاداش به کارکنان را مدیریت نماید. همچنین می تواند تعیین کند کدام یک از کارکنان بر اساس مسیر شغلی ترسیم شده استحقاق ارتقا را دارند.
نرم افزار بر بستر ابری ارائه می شود و بسیاری از دغدغه های سازمان از بابت هزینه های استفاده به این طریق مرتفع می شود. از طرفی امکان استفاده از نسخه آزمایشی به صورت رایگان از این نرم افزار وجود دارد.

 

وبلاگ یار

نمایش 1 از 1 نتایج