نرم افزار چارت سازمانی و شرح شغل


هیچ پستی در این صفحه یافت نشد.


نرم افزار چارت سازمانی و شرح شغل


سازمان ها برای مدیریت منابع انسانی خود به شکلی بهینه و موثر نیاز دارند از وضعیت توزیع و پراکندگی نیروهای انسانی در سازمان اطلاع داشته باشند. همچنین برای مدیریت منابع انسانی به صورت کارآمد، باید تعیین کنند بر اساس اولویت ها و نیازهای سازمان، هر بخش باید چه میزان نیروی انسانی به کار گیرد. کدام بخش ها، نیاز به جذب نیروی تازه دارند، کدام بخش ها از نیروی انسانی اشباع شده اند و دیگر نیازی به جذب و استخدام ندارند. همچنین تعیین می کند پست های سازمانی هر کدام چه وظایفی دارند.
مدیریت منابع انسانی از این جهت برای سازمان اهمیت دارد که بتواند از سرمایه های انسانی خود به شایسته ترین شیوه بهره مند شود. برای این منظور، نرم افزارها و سیستم هایی طراحی شده است که بتواند کلیه اطلاعات مربوط به منابع انسانی را در یک بستر و پلتفرم واحد ذخیره و نگه داری کند.
این اطلاعات می تواند سازمان را مطلع سازد که آیا چارت سازمانی با تقسیم کارکنان همسو بوده است. همچنین می تواند دیدگاه کلی راجع به شرح شغل هر کدام از بخش ها ارائه دهد تا مدیریت بتواند از وظایف هر بخش آگاه شده و توقعات و انتظارات خود را بر اساس آن تعیین نماید.
این اطلاعات می تواند مورد استفاده بخش های دیگر سازمان از جمله کارگزینی، جذب و استخدام و نیز ارزیابی و ارزشیابی قرار گیرد.
نرم افزار چارت سازمانی و شرح شغل، می تواند کار مدیریت منابع انسانی را تسهیل بخشد. به این ترتیب، نیروها و منابع انسانی سازمان در بخش های مختلف سازمانی بر اساس شرح شغل و چارت سازمانی توزیع می شوند. در شرح شغل آنها، کلیه انتظارات سازمان از آنها ذکر می شود. ارزشیابی و ارزیابی عملکرد آنها بر اساس همین شرح و توضیح شغل، انجام خواهد شد.
همچنین با استفاده از تحلیل اطلاعات موجود در نرم افزار چارت سازمانی، بخش های کارگزینی و جذب و استخدام اطلاع حاصل می کنند که در کدام بخش ها نیاز به نیروی انسانی جدید است. کدام بخش ها دیگر نیازی به استخدام و جذب منابع انسانی جدید ندارد.
بهترین نرم افزار چارت سازمانی یکی از نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی است که می تواند مدیریت کلیه این امور را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهد.


شرح شغل


بهترین نرم افزار چارت سازمانی و شرح شغل


نرم افزار چارت سازمانی یکی از زیر مجموعه های سیستم است که به مدیریت منابع انسانی سازمان کمک می کند. این نرم افزار، با در اختیار قرار دادن نمونه چارت، مشخص می کند که تشکیلات سازمانی باید به چه شکلی انجام پذیرد. این نمونه چارت ها، می تواند راهنمای بخش های مختلف سازمانی باشد.
مدیریت سازمان با دسترسی به اطلاعات نرم افزار چارت سازمانی، با شرح و توضیح شغل هر کدام از بخش های سازمان به صورت دقیق آشنا می شود. این آشنایی و اطلاع برای کارکنان آن بخش ها نیز مفید و کارساز است. بدین ترتیب هم مدیریت، و هم کارکنان می دانند بخش خاصی باید چه کارهایی انجام دهد. ارزیابی و ارزشیابی عملکرد ها هم بر اساس همین شرح و توضیح شغلی خواهد بود. بدین ترتیب تقسیم وظایف امور مربوط به سازمان نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
از طرفی در نگاهی کل گرایانه، نیز مدیریت به این مهم دست خواهد یافت که توزیع نیروی انسانی در سازمان آیا متعادل بوده است یا خیر. بدین ترتیب می تواند مدیریت منابع انسانی بهتری در سازمان داشت.
این نرم افزار همچنین می تواند به مدیریت بخش ها و واحد های سازمانی، پست ها و مشاغل سازمانی نیز کمک کند و این امور را تسهیل بخشد. با استفاده از این نرم افزار می توان با استفاده از نمونه چارت های اصلاح شده، پست ها و واحد های سازمانی را نیز اصلاح یا ارتقا داد. همچنین با استفاده از نمونه چارت های تعدیل شده، می توان به حذف یا جا به جایی واحدها و بخش های سازمانی دست زد.


ویژگی ها و امکانات بهترین نرم افزار چارت سازمانی و شرح شغل


نرم افزار چارت سازمانی و شرح شغل دارای ویژگی ها و امکاناتی است که به برخی از آنها در این قسمت اشاره می شود:
• تعریف تشریح و توضیح پست ها و شغل ها در واحدهای مختلف سازمانی
• امکان تعیین سقف و حداکثر میزان نیروی انسانی برای هر کدام از واحدهای سازمانی
• امکان تعیین سقف پست های سازمانی برای هر واحد سازمان
• امکان دسترسی به نمونه چارت ها و آرشیو ساختارها و چارت سازمانی پیشین
• امکان دسترسی و جستجوی کلیه مستندات و سوابق مربوط به نمونه چارت ها، چارت سازمانی پیشین و پست های مربوط به واحدهای سازمانی
• امکان اصلاح و تغییر در نمونه چارت ها، چارت سازمانی یا شرح مشاغل کارکنان بر اساس مقتضیات و نیازهای در حال تغییر سازمان
• امکان تطبیق پرونده های افراد متقاضی با شرح مشاغل موجود در چارت سازمانی
• امکان تهیه و تدوین نمونه چارت سازمانی برای واحدهای مختلف سازمانی بسته به قواعد و قوانین سازمان
• ارسال هشدارهایی برای بخش هایی که از نظر نیروی انسانی اشباع شده اند
• امکان هشدار برای جا به جایی پست ها هنگام تغییرات در چارت سازمانی بسته به مقتضیات و نیازهای سازمان
• امکان نگه داری و دسترسی به کلیه اطلاعات آرشیو شده در بخش نمونه چارت، یا چارت سازمانی، یا شرح مشاغل پیشین
• امکان تهیه گزارش برای ارائه به بخش های مدیریت و تصمیم ساز سازمان راجع به چارت سازمانی یا شرح شغل یا وضعیت توزیع نیروی انسانی در سازمان
• امکان دسترسی کارکنان به شرح شغل خود در واحد های مختلف سازمانی
• امکان دسترسی مدیریت به شرح مشاغل کارکنان در واحد های مختلف سازمانی
• ارائه کلیه خدمات نرم افزار چارت سازمانی بر بستر ابری و به صورت SaaS
• امکان استفاده ازنسخه آزمایشی نرم افزار چارت سازمانی به مدت زمان تعیین شده برای سازمان های متقاضی به صورت رایگان
• امکان برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات و داده ها با بخش های مربوط به مدیریت منابع انسانی از جمله کارگزینی، جذب و استخدام، ارزیابی و ارزشیابی عملکرد


چارت سازمانی


سیستم های مرتبط با بهترین نرم افزار چارت سازمانی


سیستم چارت سازمانی به عنوان یکی از بهترین نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی می تواند با سایر سیستم های مجموعه در ارتباط باشد. به این ترتیب امکان اشتراک اطلاعات بین ماژول های زیر مجموعه سیستم وجود دارد. برخی از سیستم هایی که به داده ها و اطلاعات نرم افزار سازمانی چارت نیاز دارند شامل موارد زیر هستند:


کارگزینی


بهترین نرم افزار کارگزینی از نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی است که به داده های نرم افزار چارت سازمانی نیاز دارد. داده هایی راجع به شرح مشاغل، وظایف افراد، نیازهای بخش های و واحد های مختلف سازمانی با استفاده از این نرم افزار برای نرم افزار کارگزینی لازم و ضروری است.
بر اساس این داده ها، کارگزینی می تواند تصمیم بگیرد کدام بخش ها نیاز به نیروی انسانی جدید دارد. در کدام بخش ها باید جا به جایی منابع انسانی صورت پذیرد. کدام بخش ها نیاز به تعدیل یا حذف نیروی انسانی دارند.


جذب و استخدام


نرم افزار جذب و استخدام، برای دسترسی به اطلاعات راجع به ملزومات و نیازهای انسانی برای جذب نیروی جدید و استخدام کامل آنها، نیاز به اطلاعات بخش چارت سازمانی و شرح شغل دارد. با دسترسی به اطلاعات توزیع نیروی انسانی، در صورت نیاز به نیروی جدید، نرم افزار جذب و استخدام می تواند وارد عمل شود. بر اساس رزومه هایی که در اختیار دارد می تواند اطلاعات رزومه کاری را با شرح مشاغل مطابقت دهد و دست به استخدام افراد بر اساس نیازهای سازمان بزند.


ارزیابی و ارزشیابی عملکرد


برای مدیریت منابع انسانی به نحو شایسته و دقیق، همواره باید عملکرد کارکنان مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار گیرد. این ارزیابی باید بر اساس وظایف از پیش تعیین سازمان برای کارکنان انجام پذیرد. کلیه اطلاعات راجع به این انتظارات درباره وظایف هر پست سازمانی از طریق نرم افزار چارت سازمانی دسترس پذیر است.


شرایط استفاده


بهترین نرم افزار چارت سازمانی از مجموعه نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی است. این نرم افزار ضمن دسترس پذیر ساختن نمونه چارت سازمانی، شرح و توضیح شغلی و توزیع نیروی انسانی را می تواند مدیریت کند.
این نرم افزار بر بستر ابری ارائه خدمات می کند. بنابراین از جهت هزینه، صرفه جویی های خوبی برای سازمان به عمل می آورد. امنیت داده ها و اطلاعات موجود در نرم افزار را تضمین کرده و سرعت انجام امور محوله را افزایش می دهد. ضمن آنکه دقت و کیفیت ارائه خدمات را نیز بالا می برد.
امکان استفاده از نسخه آزمایشی و دموی این نرم افزار برای سازمان هایی که نیاز دارند وجود دارند. در ادامه نیز امکان تمدید استفاده برای این سازمان ها وجود دارد. همچنین امکان دسترسی به کلیه داده ها و اطلاعات نرم افزار در هر زمان و مکانی وجود دارد. بنابراین سازمان ها بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانند از نرم افزار چارت سازمانی برای ساماندهی و مدیریت منابع انسانی خود استفاده کنند. بدون این که دغدغه ای از بابت دسترسی داشته باشند. یا نگران موارد و هزینه هایی مانند هزینه نصب، یا به روزرسانی آن باشند.

وبلاگ یار

نمایش 0 از 0 نتایج