سامانه مدیریت گزارش کار و داشبورد عملکردسامانه مدیریت گزارش کار و داشبورد عملکرد


مدیریت سازمان در هر زمانی باید بتواند رصد و نظرات کلی بر امور سازمان داشته باشد. برای هدایت درست و اداره دقیق سازمان، نیاز به گزارش کار یا گزارش عملکرد بخش های مختلف است. با استفاده از این گزارش ها، مدیریت می تواند از وضعیت کنونی سازمان شناخت و اطلاع دقیقی داشته باشد. این گزارش عملکرد ها می تواند در داشبورد مدیریتی در اختیار وی قرار گیرد.
استفاده ازداشبورد مدیریتی برای استقرار هوش تجاری یا bi بسیار مهم است. بنابراین سازمان ها به گزارش عملکرد یا گزارش کار اهمیت ویژه ای می دهند.
امکان دسترسی به نمونه گزارش کار ها یا نمونه گزارش عملکردها باعث می شود کارکنان بخش های مختلف بدانند دقیقا باید چه چیزهایی را در گزارش های کار خود ذکر کنند. این اطلاع باعث می شود اطلاعات و داده های مهم در گزارش های کار یا گزارش عملکرد ها ارائه شده به داشبورد مدیریتی از قلم نیافتند.
این انتقال اطلاعات باید به دقت زیادی انجام شود تا بتواند داده های لازم را در اختیار مدیریت قرار دهد. تا بتواند به وی در اتخاذ های تصمیم های درست و صحیح در زمان های مورد نیاز کمک کند.
انجام همه این امور با استفاده از نرم افزارهای ارائه گزارش کار و گزارش عملکرد با دقت و کیفیت بهتری انجام می شود. ضمن این که سرعت انجام کار و گرفتن گزارش های کار و ارجاع آن به داشبورد مدیریتی یا بخش های تصمیم گیرنده افزایش می یابد.
این نرم افزار ها به استقرار هوش تجاری یا bi کمک شایانی می کنند. بنابراین سازمان را در جهت تحقق اهداف سازمانی اش یاری می کنند. یکی از نرم افزارهای مطرح در این زمینه، بهترین سامانه مدیریت داشبورد عملکرد است. این نرم افزار از بهترین نرم افزارهای گزارش دهی سیستم است.


سامانه مدیریت گزارشبهترین سامانه مدیریت گزارش کار و داشبورد عملکرد


بهترین سامانه مدیریت گزارش کار و داشبورد عملکرد یکی از زیر مجموعه های سیستم نرم افزاری است که به ارائه گزارش کار یا گزارش عملکرد بخش های مختلف سازمان می پردازد. این سیستم، با استفاده از اطلاعات بخش های مختلف و ارائه نمونه گزارش، می تواند گزارش های مورد نیاز را به داشبورد مدیریتی سازمان ارسال کند.
با استفاده از نرم افزار گزارش کار، مدیران سازمان می توانند برنامه ریزی های لازم را انجام دهند. این گزارش ها به نحوه ای طراحی و تهیه می شوند که در کوتاه ترین زمان ممکن، بیشترین جزییات و داده های لازم را درباره بخش های مختلف منتقل کنند.
نمونه گزارش های موجود در سیستم مدیریت گزارش کار، مسیر گزارش و فیلدهای مورد نظر را مشخص کرده است. بنابراین بخش های مختلف سازمانی خواهند دانست که چه مواردی مورد نیاز سازمان است تا به عنوان گزارش کار منتقل شود.
این سامانه مدیریت داشبورد عملکرد دارای ویژگی ها و امکاناتی است که به برخی از آن ها در این بخش اشاره می شود.


ویژگی ها و امکانات بهترین سامانه مدیریت گزارش کار


• امکان ثبت و ضبط کلیه گزارش های ارائه شده از طرف بخش های مختلف سازمانی
• امکان دسترسی به فرم و نمونه گزارش برای تهیه گزارش های مورد نیاز سازمان
• امکان ثبت کلیه فعالیت ها و اقدامات انجام شده در گزارش های کار بر حسب نیازهای سازمان
• امکان گرفتن گزارش بر اساس فیلدهای مختلف مورد نیاز سازمان
• امکان ارجاع کلیه گزارش های تهیه شده به داشبورد مدیریتی
• امکان انتقال داده ها و اطلاعات از بخش ها و ماژول های دیگر سیستم برای یکپارچگی اطلاعات در گزارش های ارائه شده
• امکان برقراری ارتباط با سایر ماژول های سیستم مانند bi، داشبورد مدیریتی، و ...
• ارائه کلیه خدمات نرم افزار و سامانه مدیریت گزارش کار و داشبورد عملکرد سیستم بر بستر ابری و به صورت نرم افزار به عنوان خدمت یا SaaS
• امکان استفاده از نسخه آزمایشی یا دموی نرم افزار به مدت زمان مشخص برای سازمان های متقاضی
این نرم افزار که بر بستر ابری ارائه می شود، امکانات ویژه ای در اختیار سازمان قرار می دهد. از جمله این که امنیت کلیه داده ها و اطلاعات برای تهیه گزارش کار یا گزارش عملکرد کارکنان تضمین شده است. از طرفی امکان دسترسی به نرم افزار در هر زمان و مکانی وجود دارد. این امکان باعث می شود که کلیه امور بتواند از هر مکان یا زمانی که مورد نیاز است انجام پذیرد.
همچنین سازمان در استفاده از این نرم افزار نیازی به نصب و نگه داری از آن ندارد. برای ارتقا و به روز رسانی آن نیز دغدغه ای نخواهد داشت. کلیه خدمات بر بستر ابری و به صورت SaaS ارائه می شود.
گزارش ها می تواند کمک کند تا هوش تجاری و bi در سازمان مستقر شده و سازمان از مزایا و منافع آن بهره مند شود. امکان ارسال گزارش کار ها به داشبورد مدیریتی فراهم است.
همچنین این سیستم با ارائه نمونه گزارش به بخش های مختلف سازمانی کمک می کند تا گزارش عملکرد های بهتری تهیه و در اختیار مدیریت سازمان و بخش های تصمیم گیرنده قرار دهند.
این سیستم با دیگر سیستم های نرم افزاری مانند bi، داشبورد مدیریتی نیز امکان ارتباط دارد. در این قسمت به برخی از این سیستم ها اشاره می شود.


مدیریت گزارش کار و داشبورد عملکرد


سیستم های مرتبط با بهترین سامانه مدیریت گزارش کارهوش تجاری یا bi


هوش تجاری یا bi، از دیگر سیستم های زیر مجموعه سیستم نرم افزاری است که می تواند با سامانه مدیریت گزارش کار و داشبورد عملکرد در ارتباط باشد. نرم افزار هوش تجاری یا bi می تواند از داده های سامانه گزارش کار و داشبورد عملکرد استفاده کند.


داشبورد مدیریتی


داشبورد مدیریتی به عنوان یکی از نرم افزارهای مهم حوزه مدیریت می تواند از گزارش کارهای تهیه شده در سامانه مدیریت داشبورد عملکرد استفاده کند. بنابراین بین این دو نرم افزار نیز می تواند ارتباط و پیوند وجود داشته باشد. داشبورد مدیریتی، گزارش های کار دریافت شده از بهترین سیستم مدیریت گزارش کار را می تواند به صورت بصری و دیداری در اختیار مدیران سازمان و نهادهای تصمیم ساز قرار دهد.


شرایط استفاده


نرم افزار مدیریت گزارش کار یکی از نرم افزارهای حوزه گزارش سیستم است. این نرم افزار کمک می کند تا سازمان بتواند رصد کلی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده توسط کارکنان بخش های مختلف داشته باشد. همچنین با استفاده از این نرم افزار می توان به نمونه گزارش عملکرد های ثبت و ضبط شده در این سیستم دسترسی داشت و از آنها استفاده کرد.
این نرم افزار به صورت آزمایشی می تواند در اختیار سازمان ها قرار گیرد تا در مدت زمان مشخصی به صورت رایگان از آن استفاده کنند. ارائه کلیه خدمات بر بستر ابری، باعث صرفه جویی در هزینه های سازمان و سرعت انجام امور می شود.

 

وبلاگ یار

نمایش 4 از 4 نتایج